Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Xử lý khí thải nồi hơi đốt than (kèm bản vẽ)

  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Xử lý khí thải nồi hơi đốt than

  MỤC LỤC

  Chương I: Yêu cầu thiết kế 1
  I.1.Số liệu đầu vào 1
  I.2.Số liệu đầu ra 1
  I.3.Đề xuất và thuyết minh quy trình công nghệ . 2
  I.3.1.Đề xuất quy trình công nghệ xử lý . 2
  I.3.2.Thuyết minh quy trình công nghệ 3

  Chương II: Tính toán và thiết kế . 3
  II.1.Tính toán và thiết kế buồng lắng bụi 3
  II.2.Tính toán và thiết kế xiclon 5
  II.3.Tính toán và thiết kế tháp hấp thụ 6
  II.3.1.Xác định các dòng vật chất . 6
  II.3.2.Xác định suất lượng pha lỏng cho quá trình hấp thụ,đường làm việc,đường cân bằng 7
  II.3.3.Xác định các kích thước cơ bản của tháp hấp thụ 9
  II.3.3.1.Xác định đường kính tháp hấp thụ . 9
  II.3.3.2.Xác định chiều cao lớp đệm 11
  II.4.Tính toán cơ khí . 15
  II.4.1.Chọn vật liệu 15
  II.4.2.Tính bề dày thân tháp . 15
  II.4.3.Tính đáy và nắp 17
  II.4.4.Tính toán ống dẫn khí,lỏng vào và ra khỏi tháp 17
  II.4.4.1.Tính toán ống dẫn khí . 17
  II.4.4.2.Tính đường ống dẫn lỏng 17
  II.4.5.Tính bích 18
  II.4.5.1.Bích nối đáy và nắp với thân . 18
  II.4.5.2.Bích nối thân và ống dẫn lỏng . 18
  II.4.5.3.Bích nối thân và ống dẫn khí . 18

  II.4.6.Tính các thiết bị phụ khác . 18
  II.4.6.1.Ống tháo đệm 18
  II.4.6.2.Lưới đỡ đệm . 19
  II.4.6.3.Bộ phận phân phối lỏng 19
  II.4.6.4.Ống nhập liệu 19
  II.4.7.Tính quạt và bơm . 19
  II.4.7.1.Bơm 19
  II.4.7.2.Quạt 20
  II.5.Tính toán và thiết kế ống khói 20
  II.6.Tính toán bể lắng ngang . 21
  II.7.Tính toán kích thước bể trộn 23
  Tài liệu tham khảo . 24
  Mục lục 25
  Trả lời · 23-04-2011 lúc 15:41
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 2,436 Mua 5 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  620 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)