Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỀ ÁN Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. Đề tài: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


  Lời mở đầu

  Quốc phòng là: công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ . của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô.

  Như vậy hiểu quốc phòng, xây dựng nền QPTD là hoạt động của cả nước, trên mọi lĩnh vực, lấy lực lượng vũ trang (LLVT) là lực lượng nòng cốt. Quốc phòng không đồng nghĩa với quân sự, với chiến tranh, nó được thực hiện trong thời bình nhằm mục đích tự vệ, phòng thủ đất nước, nhưng không thụ động phải chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng khi chiến tranh xảy ra. Chiến lược quốc phòng tối ưu là chiến lược giữ nước mà không phải tiến hành chiến tranh, là chiến lược giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng và các mặt hoạt động khác của xã hội. Như Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã xác định rõ: "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ".


  Bài thu hoạch dài 11 trang
  Nội dung gồm:

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
  II. NỘI DUNG
  2.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
  2.1.1 Một số khái niệm
  2.1.2 Vị trí:
  2.1.3 Đặc trưng:
  2.2 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa
  2.2.1 Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay
  2.2.2 Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay.

  2.2.3 Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh
  2.2.4 Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc
  2.3 Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay
  2.3.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
  2.3.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
  2.3.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lí, điều hành của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
  2.3.4. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
  2.4. Trách nhiệm của cán bộ công chức trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa.
  III. KẾT LUẬN
  Trả lời · 06-05-2011 lúc 16:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 4,472 Mua 12 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. K
  kieu hung · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 22-11-2013 lúc 10:11 #2
 9. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1099855
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  letuktsv · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 23-10-2015 lúc 10:49 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  729144
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

phân biệt quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

http:www.kilobooks.comthreads53756-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-anh-ninh-nhan-dan-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia.html

. ĐẶT VẤN ĐỀ: II. NỘI DUNG 2.1 Vị trí đặc trưng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân

lời mở đầu bài tiểu luận quoc phong toan dan

mở bài tiểu luận vị trí đặc trưng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân

viet tieu luan vê xau dug nen quic phog tón dan a ninh nhan dan phân biêt QPTD va ANND phan biet giua quoc phong toan dan va an ninh nhan dan bài văn về xây dựng nền QPTD ANND bảo vệ Tổ quốc VN XHCN lời mở đầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh Mở bài về vấn đề QPTD và ANND mở bài về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thi xa lagi xAy dung nen quoc phong toan dan va an ninh nhan dan trinh bay bien phap xay dung nen qptd annd hien nay mở bài về vị trí nền quốc phòng toàn dân nhung bien phap chu yeu xay dung nen quoc phong toan dan annd lagi phân biệt giữa quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mở bài về quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân mở đầu quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân Trinh bay muc dich nhiem vu xay dung nen qptd va annd vung manh xay dung nen QPTD ANND Muc dich va nhiem vu xay dung nen quoc phong toan dan an ninh nhan dan vung manh hien nay Xay dung nen QPTD ANND vung manh de bao ve to quoc viet nam xa hoi chu nghia

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)