Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  14
 5. Công cụ
 6. Đề tài: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  MỤC LỤC

  Nội dung gồm:


  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  II. NỘI DUNG


  2.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
  2.1.1 Một số khái niệm
  2.1.2 Vị trí:
  2.1.3 Đặc trưng:
  2.2 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa
  2.2.1 Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay
  2.2.2 Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay.
  2.2.3 Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh
  2.2.4 Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc
  2.3 Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay

  2.3.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
  2.3.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
  2.3.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lí, điều hành của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
  2.3.4. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
  2.4. Trách nhiệm của cán bộ công chức trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa.

  III. KẾT LUẬN
  Trả lời · 06-05-2011 lúc 12:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 3,987 Mua 14 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  R
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,184
  Tài liệu đã gửi
  1045
  Tài liệu đã bán
  710
  Mã số thành viên
  194637
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. O
  onlylovethienthandangyeu · 1 bài gởi
  tai sao cu phai nap xu thi moi xem dc bai viet minh la thanh vien roi thi xem phai duoc mien phi chu
  Trả lời · 21-04-2012 lúc 23:40 #2
 9. O
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  586532
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  dieutien · 3 bài gởi
  sao tui nạp thẻ cào k được, ai biết chỉ giúp?
  Trả lời · 10-07-2012 lúc 20:44 #3
 11. D
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Mã số thành viên
  680162
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  dieutien · 3 bài gởi
  sao nó nói tui nhập mã số xác nhận k đúng hoài hà
  Trả lời · 10-07-2012 lúc 20:50 #4
 13. D
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Mã số thành viên
  680162
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  dieutien · 3 bài gởi
  tui nhập số 13179 giống y bên kia mà nó nói tui nhập k đúng?
  Trả lời · 10-07-2012 lúc 20:52 #5
 15. D
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Mã số thành viên
  680162
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. S
  subako · Thành Viên KiloBooks · 23 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 11-11-2013 lúc 23:59 #6
 17. S
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã gửi
  14
  Tài liệu đã bán
  26
  Tài liệu đã mua
  18
  Mã số thành viên
  305329
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks