Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và Tiền lương trong hệ thống ERP

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và Tiền lương trong hệ thống ERP

  MỤC LỤC


  MỞ ĐẦU

  Mục tiêu, phạm vi của đề tài

  CHƯƠNG I: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP – ERP VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA
  I. Khái niệm vê ERP
  II. Hien trạng ERP _ Viet Nam và những bât cập
  III. Lựa chọn phương pahps tiếp cận phát triển hệ thống ERP
  1. Cách tiép cận hướng chúc năng
  2. Cách tiêp can hướng đối tượng
  3. So sánh sánh giống và khác nhau của hai cách tiếp cận trong quá trình phát triển phần mềm
  4. Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối trọng
  5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận để phát triển hệ thống thông tin quản trị nhân sự và lương trong bài toán ERP

  CHƯƠNG II: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIÊT KÊ HƯỚNG ÐỐI TƯỢNG
  I. Xây dựng mô hình nghiệp vụ
  1. Mở đầu
  2. Tìm hiểu nắm vững ngiệp vụ
  II. Xác định yêu cầu
  1. Mở đầu
  2. Lượng công việc xác định yêu cầu
  3. Tìm các tác nhân và các ca sử dụng
  4. Thứ tự ưu tiên các ca sử dụng
  5. Mô tả chi tiết mộ ca sử dụng
  6. Tạo bản mẫu giao diện người dùng
  7. Cấu trúc mô hình ca sử dụng
  III. Phân tích
  1. Mở đầu
  2. Lượng công viec phân tích
  3. Phân tích kiên trúc
  4. Phân tích mot ca sử dụng
  5. Phân tích mot lớp
  6. Phân tích mot gói
  IV. Thiêt kê
  1. Mở đầu
  2. Lượng công việc thiêt kế
  3. Thiêt kê kiên trúc
  4. Thiêt kê mot ca sử dụng
  5. Thiêt kê mot lớp
  6. Thiêt kê một hệ thống con

  CHƯƠNG III: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
  I. Chức năng nhiệm vụ
  II. Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương
  1. Đặc tả yêu cầu
  2. Quy trình quản lý nhân sự tiền lương
  2.1 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên
  2.2 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý hợp đồng lao động
  2.3 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác
  2.4 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản quá trình khen thưởng kỷ luật
  2.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản Quá trình đào tạo
  2.6 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý lương
  III. Phát triển mô hình ca sử dụng
  1. Xác định tác nhân sử dụng
  2. Xác định ca sử dụng
  3. Mô hình ca sử dụng gộp
  3.1 Mô hình ca sử dụng gộp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên
  3.2 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý hợp đồng lao động
  3.3 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý khen thưởng kỷ luật

  3.4 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo
  3.5 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý lương
  IV. Mô tả chi tiết các ca sử dụng điển hình
  1.Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc
  2.Ca sử dụng cập nhật hợp đồng lao động
  2.1 Ca sử dụng thêm mới hợp đồng lao động
  2.2 Ca sử dụng sửa thông tin hợp đồng lao động
  2.3 Ca sử dụng xóa hợp đồng lao động
  2.4 Ca sử dụng tìm kiếm hợp đồng lao động
  V. Phân tích hệ thống
  1. Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc
  2. Ca sử dụng cập nhật hợp đồng lao động
  2.1 Mô hình khái niệm
  2.2 Biểu đồ tuần tự
  VI. Biểu đồ lớp
  1. Biểu đồ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên
  2. Biểu đồ quản lý hợp đồng lao động
  3. Biểu đồ quản lý Quá trình công tác
  4. Biểu đồ quản lý Quá trình khen thưởng kỷ luật
  5. Biểu đồ quản lý Quá trình đào tạo
  6. Biểu đồ quản lý lương
  VII. Thiêt kế bảng thực thể dữ liệu
  VIII. Chương trình thử nghiệm
  KÊT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 05-04-2011 lúc 21:53
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 1,955 Mua 7 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  MỞ ĐẦU

  Mục tiêu, phạm vi của đề tài

  Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) làm cơ sở cho việc xây dựng sản phẩm phần mềm ERP phục vụ, hỗ trợ và hiện đại hoá công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp.
  ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy trình quản lý, điều hành. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với các đối tác, với khách hàng . đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất.
  Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần riêng lẻ, mỗi phần có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn.
  Theo tài liệu chính thức của CIBRES, cơ quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ CIERP (Certified Implementer of ERP – Chứng chỉ chuyên viên triển khai hệ thống ERP) thì một ERP tiêu chuẩn sẽ bao gồm các thành phần sau đây:
  1. Kế toán tài chính
  Sổ cái
  Sổ phụ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng Bán hàng và các khoản phải thu Mua hàng và các khoản phải trả
  2. Nhân sự & Lương
  3. Tài sản cố định
  4. Hậu cần
  Quản lý kho và tồn kho
  Quản lý giao nhận
  Quản lý nhà cung cấp
  5. Sản xuất
  Lập kế hoạch sản xuất
  Lập kế hoạch nguyên vật liệu
  Lập kế hoạch phân phối
  Lập kế hoạch điều phối năng lực
  Công thức sản phẩm Quản lý luồng sản xuất Quản lý mã vạch
  Quản lý lệnh sản xuất
  6. Dự báo và lập kế hoạch
  7. Công cụ lập báo cáo
  Như vậy, ERP là một tổ hợp các thành phần dành cho các phòng ban chức năng trong một doanh nghiệp như kế toán, bán hàng, vật tư, sản xuất .
  Một hệ thống ERP cụ thể có thể gồm không đầy đủ các thành phần trên. Nhưng, như đã nói, "tích hợp" mới là điều chính yếu nhất của ERP. Tích hợp ở đây hiểu là mọi phân hệ trong ERP cuối cùng đều đưa dữ liệu về một CSDL chung và duy nhất, sau đó dữ liệu sẽ tự tìm đường đi để có mặt trong các bước xử lý tiếp theo ở những bộ phận liên quan, cũng như trên các báo cáo tài chính và quản trị. Nói một cách khác, không có dữ liệu nào cần phải nhập vào hai lần trong toàn bộ hệ thống này, là điều khó tránh khi doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống chức năng riêng rẽ trước kia.
  ERP giúp doanh nghiệp đánh giá được dịch vụ hoặc vùng tập trung nhiều khách hàng, đánh giá dịch vụ khách hàng ưa thích sử dụng cũng như khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, ERP còn thể hiện nhiều lợi ích khác với tính năng tích hợp như: Phát triển khả năng mua bán và đặt hàng cũng như đăng kí dịch vụ trên mạng; điều phối toàn bộ giá cả cho các dự án; Theo dõi, quản lí và sử dụng các tài sản; Xác định quyền hạn và trách nhiệm của từng người tham gia hệ thống
  Như đã giới thiệu ở trên, ERP là một hệ thống quản lý bao trùm lên mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trong phạm vi đề tài này em chỉ tiến hành nghiên cứu, phân tích và thiết kế một phần trong bài toán ERP đó là: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP .
  Trả lời · 06-06-2011 lúc 15:41 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT
  HTTT Hệ thông thông tin
  ERP (Enterprise Resource Planning) Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
  CSDL Cơ sở dữ liệu
  CNTT Công nghệ thông tin

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1: Đợt tuyển dụng - NS_UV_DotTuyendung 93
  Bảng 2: Đề nghị tuyển dụng - NS_DeNghiTuyenDung 93
  Bảng 3: Vị trí tuyển dụng - NS_Vitri 93
  Bảng 4: Chi tiết đề nghị tuyển dụng - NS_DeNghiChiTiet 94
  Bảng 5: Hội đồng tuyển dụng - NS_Hoidong 94
  Bảng 6: Chi tiết hội đồng - NS_ChiTietHoidong 94
  Bảng 7: Kết quả phỏng vấn - Kiểm tra - NS_KetQuaPhongVan 94
  Bảng 8: Hồ sơ dự tuyển - NS_UV_Hosotuyendung 95
  Bảng 9: Bằng cấp của ứng viên - NS_UV_BangCap 95
  Bảng 10: Quá trình làm việc của ứng viên - NS_UV_QuaTrinhLamViec 96
  Bảng 11: Quá trình học tập của ứng viên - NS_UV_QuaTrinhHocTap 96
  Bảng 12: Danh mục công ty thành viên/Chi nhánh - NS_DM_CongTy 96
  Bảng 13: Danh mục bộ phận - NS_DM_Bophan 98
  Bảng 14: Danh mục Chức danh - NS_DM_Chucdanh 98
  Bảng 15 : Danh mục Chức vụ - NS_DM_Chucvu 98
  Bảng 16: Danh mục Bằng cấp - NS_DM_Bangcap 98
  Bảng 17: Danh mục Loại hợp đồng - NS_DM_Hopdong 99
  Bảng 18: Danh mục Lý do vắng mặt- NS_DM_LydoVang 99
  Bảng 19: Danh mục Ca làm việc - NS_DM_Ca 99
  Bảng 20: Danh mục Bộ phận - NS_DM_BoPhan 99
  Bảng 21: Thông tin nhân viên - NS_Nhanvien 100
  Bảng 22: Hợp đồng lao động/Thử việc - NS_HopdongLD 101
  Bảng 23: Nhận xét thử việc - NS_NhanxetThuviec 101
  Bảng 24: Tạm hoãn hợp đồng - NS_TamhoanHDLD 103
  Bảng 25: Chấm dứt hợp đồng - NS_ChamdutHDLD 103
  Bảng 26: Thông tin sức khỏe nhân viên - NS_SucKhoe 103
  Bảng 27: Thông tin quan hệ nhân viên - NS_QuanHe 104
  Bảng 28: Lý lịch làm việc nhân viên - NS_LylichLamviec 104
  Bảng 29: Quá trình làm việc nhân viên - NS_QuatrinhLamviec 104
  Bảng 30: Nghỉ phép năm nhân viên - NS_NghiphepNam 105
  Bảng 31: Nghỉ phép nhân viên - NS_Nghiphep 105
  Bảng 32: Bảo hiểm Y tế nhân viên - NS_BHYT 105
  Bảng 33: Bảo hiểm xã hội nhân viên - NS_BHXH 106
  Bảng 34: Xếp ca nhân viên - NS_XepCa 106
  Bảng 35: Lương cơ bản - NS_LuongCoBan 106
  Bảng 36: Bảng Hệ số lương - NS_BangHeSoLuong 107
  Bảng 37: Bảng lương chi tiết - NS_BangLuongChitiet 107
  Bảng 38: Bảng chấm công - NS_BangChamCong 108
  Bảng 39: Tạm ứng - NS_TamUng 109
  Bảng 40: Bảng mã chấm công - NS_MaChamcong 109
  Bảng 41: Cách tính lương - NS_CachtinhLuong 109
  Bảng 42: Bảng thuế thu nhập - NS_ThueThuNhap 111
  Bảng 43: Ngày nghỉ - NS_NgayNghi 111
  Bảng 44: Yêu cầu khen thưởng kỷ luật - NS_YeucauKTKL 111
  Bảng 45: Loại khen thưởng kỷ luật - NS_LoaiKTKL 111
  Bảng 46: Hội đồng khen thưởng kỷ luật - NS_HoidongKTKL 112
  Bảng 47: Chi tiết hội đồng khen thưởng kỷ luật - NS_ChitietHoidongKTKL 112
  Bảng 48: Kết luận khen thưởng kỷ luật - NS_KetluanKTKL 112
  Bảng 49: Danh mục dự án - NS_DM_DuAn 112
  Bảng 50: Thành viên dự án - NS_ThanhvienDuAn 113
  Bảng 51: Danh mục công việc - NS_DM_Congviec 113
  Bảng 52: Quá trình công tác - NS_QuatrinhCongtac 113
  Bảng 53: Yêu cầu đào tạo - NS_YeucauDaotao 113
  Bảng 54: Khóa học - NS_KhoaHoc 114
  Bảng 55: Khóa học - NS_ChiTietKhoaHoc 114
  Bảng 56: Phê duyệt khóa học - NS_PheDuyetKhoahoc 115
  Bảng 57: Qua trình đào tạo - NS_QuatrinhDaotao 115

  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ.
  Hình 1: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin Tuyển dụng Nhân viên 57
  Hình 2: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động 60
  Hình 3: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác 62
  Hình 4: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Khen thưởng – Kỷ luật 63
  Hình 5: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo 66
  Hình 6: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương 68
  Hình 7: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Tuyển dụng nhân viên 73
  Hình 8: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao động 74
  Hình 9: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật 75
  Hình 10: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo 75
  Hình 11: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương 76
  Hình 12: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Công việc 77
  Hình 13: Mô tả chi tiết ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động 79
  Hình 14: Sơ đồ liên kết ca sử dụng cập nhật danh mục Công việc 83
  Hình 15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật danh mục Công việc 83
  Hình 16: Sơ đồ liên kết ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động 85
  Hình 17: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động 86
  Hình 18: Biểu đồ lớp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên 87
  Hình 19: Biểu đồ lớp quản lý thông tin Hợp đồng lao động 88
  Hình 20: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình công tác 89
  Hình 21: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình khen thưởng – kỷ luật 90
  Hình 22: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình đào tạo 91
  Hình 23: Biểu đồ lớp quản lý Lương 92
  Trả lời · 06-06-2011 lúc 15:41 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tiếng Việt

  [1] Nguyễn Văn Vị (2003). Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, NXB Thống kế.
  [2] Tô Văn Nam (2004) Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, NXB Giáo dục.

  Tiếng Anh
  [1] Liaquat Hossain, John David Patrick and M.A Rashid (2000), Enterprise Resource Planning: Global Opportunities & Challenges, Idea Group Publishing, USA
  [2] Scheer, A., & Habermann, F. (2000). Enterprise Resource Planning: Making ERP a success. Communication of the ACM

  Website
  [1] Trang http://www.erpsolution.com.vn
  [2] Trang http://www.cio.com/erp
  [3] Trang http://www.erp.ittoolbox.com
  Trả lời · 06-06-2011 lúc 15:42 #4
 13. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 14. D
  demidemi · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 13-06-2013 lúc 15:22 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1015868
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)