Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng dược phẩm của công ty cp dược hậu giang

  T
  tkpinventor tkpinventor is offline (34 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  37
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  — - –
  Chương I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG VÀ NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM1
  1.1 Tổng quát về công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang. 1
  1.2 Lịch sử hoạt động của công ty. 1
  1.2.1 Quá trình hình thành. 1
  1.2.2 Quá trình phát triển. 1
  1.3 Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Dược Hậu Giang. 2
  1.3.1 Tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty từ 2006 – 2009:2
  1.3.2 Tỷ trọng doanh thu thuần của ngành dược theo cơ cấu 3 nhóm hàng: Dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm qua 3 năm 2007 đến 2009.3
  1.3.3 Tình hình doanh thu của ngành hàng Dược phẩm từ 2007 – 2009:3
  1.4 Tình hình phát triển của ngành Dược Việt Nam4
  1.5 Những thuận lợi và khó khăn của ngành hàng Dược phẩm:4
  Chương II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG6
  2.1Phân tích môi trường vĩ mô của ngành hàng Dược phẩm6
  2.1.1 Yếu tố kinh tế. 6
  2.1.2 Yếu tố văn hóa xã hội7
  2.1.3 Yếu tố chính trị pháp luật:7
  2.1.4 Yếu tố tự nhiên. 8
  2.1.5 Yếu tố nhân khẩu. 9
  2.1.6 Yếu tố công nghệ. 9
  2.2 Phân tích môi trường tác nghiệp ngành hàng Dược phẩm10
  2.2.1 Khách hàng:11
  2.2.1.1 Nhóm khách hàng gián tiếp. 11
  2.2.1.2Khách hàng trực tiếp. 12
  2.2.2Đối thủ cạnh tranh:12
  2.2.2.1Các yếu tố quyết định mức độ cạnh tranh giữa các công ty trong ngành. 12
  2.2.2.2Nội dung phân tích đối thủ cạnh tranh. 13
  2.2.2.3Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 15
  2.2.3Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 16
  2.2.4Nhà cung cấp. 16
  2.2.5Sản phẩm thay thế. 16
  2.2.6Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài16
  2.3Phân tích môi trường nội bộ ngành hàng Dược phẩm công ty CP DHG17
  2.3.1Các hoạt động chủ yếu. 18
  2.3.1.1Hậu cần đầu vào. 18
  2.3.1.2 Vận hành. 19
  2.3.1.3 Hậu cần đầu ra. 19
  2.3.1.4 Marketing và bán hàng:20
  2.3.1.5 Dịch vụ khách hàng. 21
  2.3.2 Các hoạt động hỗ trợ. 21
  2.3.2.1 Thu mua:21
  2.3.2.2 Phát triển công nghệ. 22
  2.3.2.3 Quản trị nguồn nhân lực. 22
  2.3.2.4 Cơ sở hạ tầng. 23
  2.3.3 Ma trận đánh giá nội bộ ngành hàng Dược phẩm25
  Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM26
  3.1 Xây dựng mục tiêu phát triển cho ngành hàng dược phẩm công ty CP Dược Hậu Giang đến năm 201526
  3.1.1 Mục tiêu:26
  3.1.2 Căn cứ xác định mục tiêu:26
  3.2 Xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh cho ngành hàng Dược phẩm26
  3.2.1 Đề ra chiến lược kinh doanh tổng quát cho ngành hàng Dược phẩm26
  3.2.1.1 Ma trận phạm vi hoạt động và lợi thế cạnh tranh. 26
  3.2.1.2 Ma trận lưới sự nhạy cảm vế giá và mức qua tâm đến sự khác biệt:27
  3.2.2 Đề ra chiến lược kinh doanh cụ thể cho ngành hàng Dược phẩm của DHG27
  3.2.2.1 Ma trận SPACE27
  3.2.2.2 Ma trận SWOT29
  3.2.2.3 Lưa chọn phương án chiến lược tối ưu. 30
  3.2.3 Hoạch định tài chính cho chiến lược cụ thể. 32
  3.2.3.1 Hoạch định tài chính cho chiến lược thâm nhập thị trường. 32
  3.2.3.2 Hoạch định tài chính cho chiến lược phát triển sản phẩm32
  3.2.3.3 Hoạch định tài chính cho chiến lược tích hợp dọc về phía sau. 32
  3.2.4 Đề ra các giải pháp để thực hiện chiến lược. 32
  3.2.4.1 Thâm nhập thị trường nội địa. 32
  3.2.4.2 Chiến lược phát triển sản phẩm33
  3.2.4.3 Tích hợp dọc về phía sau:33
  Chương IV: KẾT LUẬN34
  4.1 Kết luận. 34

  4.2 Hạn chế của đề tài34


  DANH MỤC HÌNH
  — - –

  Hình 1.1- Tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty từ 2006 – 2009. 2
  Hình 1.2: Tỷ trọng doanh thu của ngành hàng Dược phẩm trong cơ cấu doanh thu theo 3 nhóm ngành.3
  Hình 1.3- Tình hình doanh thu của ngành hàng Dược phẩm từ 2007 – 2009. 3
  Hình 1.4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành Dược Việt Nam4
  Hình 2.1: Chuỗi giá trị của ngành dược phẩm của DHG18
  Hình 3.1: Ma trận phạm vi hoạt động và lợi thế cạnh tranh ngành hàng Dược phẩm26
  Hình 3.2: Mức nhạy cảm về giá/Mức quan tâm đến sự khác biệt của ngành hàng Dược phẩm27
  Hình 3.3: Ma Trận SPACE28
  DANH MỤC BẢNG
  — - –

  Bảng 2.1: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ngành hàng Dược phẩm công ty CP DHG15
  Bảng 2.3: Thay đổi khoản giảm trừ doanh thu của DHG và đối thủ cạnh tranh. 20
  Bảng 2.4: Các chỉ số tài chính quan trọng. 24
  Bảng 2.5: Ma trận đánh giá nội bộ ngành hàng Dược phẩm của DHG25
  Bảng 3.1: Ma trận SPACE27
  Bảng 3.2: Ma trận SWOT của ngành hàng Dược phẩm của DHG29
  Bảng 3.3: Ma trận QSPM của ngành hàng Dược phẩm - Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung31
  Bảng 3.4: Bảng dự toán nhu cầu vốn cho chiến lược thâm nhập thị trường. 32
  Bảng 3.5: Bảng dự toán nhu cầu vốn cho chiến lược phát triển sản phẩm32
  Bảng 3.6: Bảng dự toán nhu cầu vốn cho chiến lược tích hợp dọc về phía sau. 32  Trả lời · 09-03-2011 lúc 18:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tkpinventor tkpinventor is offline (34 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 2,877 Mua 37 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  35
  Tài liệu đã gửi
  34
  Tài liệu đã bán
  132
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  134426
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyenkhoa010210 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 06-05-2013 lúc 20:06 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  987016
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  doly123 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 03-08-2013 lúc 21:49 #3
 11. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1037135
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)