Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam?

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  6
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. Trả lời:
  Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội ngày càng gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược và giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với bọn địa chủ, phong kiến tay sai, chỗ dựa của thực dân Pháp.

  Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước.

  Giữa lúc đó, Nguyễn ái Quốc - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản". Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 23:08
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 7,098 Mua 9 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,780
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  2014
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  140 đ
 8. K
  kuongk4 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 09-03-2013 lúc 06:55 #2
 9. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  717245
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  BATHUC1968 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 29-06-2016 lúc 10:34 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2016
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1455822
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tramy1202 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 11-07-2016 lúc 15:24 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2016
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1491396
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comvi-sao-noi-dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-la-buoc-ngoat-quyet-dinh-cua-cach-mang-viet-nam-61631

vi sao noi dang cong san viet nam la quyet dinh buoc ngoac cua cach mang viet nam

yhs-ddc_bd

hãy làm rõ tại sao nói Đcsvn ra đời là bước ngoặc quyết định của cách mạng vn

dang ra doi la mot buoc ngoat quyet dinh

tai sao noi su ra doi cua dang cong san viet nam la mot buoc ngoac quyet dinh

tai sao noi dang ra doi la

dcsvn ra doi la buoc ngoat quyet dinh cua cmvn

vi sao noi dang cong san viet nam ra doi la buoc ngoat quyet dinh cua cach mang viet nam

tai sao noi dang cong san viet nam ra doi la buoc ngoac quyet dinh cua cach mang viet nam

Hay phan tich tai sao noi dang ta ra doi la buoc ngoat quyet dinh cua cmvn

vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt quyết định của cách mạng việt nam

vi sao noi dang doi la buoc ngoac vi dai trong lich su cach mang viet nam dang cong san viet nam ra doi la buoc ngoac quyet dinh cua cach mang viet nam Tai sao đang csvn ra đoi la mot buoc ngoat vi dai cua cach mang viet nam vi sao dang cong sang vn la buoc ngoac quyet dih cua cach mang vn tai sao noi su ra doi cua dang cong san viet nam la buoc ngoac lich tai sao noi đag cong san viet nam ra đoi la bươc ngoat trong qua trinh lich sư viet nam vi sao dang ra doi la buoc ngoac cua lich su vietnam vi sao su ra doi cua dang la buoc ngoat quyet dinh tai sao dang cong san viet nam la buoc ngoac lich su cua dang csvn vi sao dang cong san viet nam ra doi la 1buoc ngoac vi sao noi su ra doi cua dang ta la 1 buoc ngoac vi dai phan tich dang cong san viet nam ra doi la buoc ngoac vi dai Vj sao noj đang ra đoj la 1 buoc hoac lon cua canh mang vjet nam

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)