Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử?

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  9
 3. Chia sẻ
  22
 4. Thông tin
  39
 5. Công cụ
 6. VÌ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH SỬ - Đảng Cộng Sản việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử bởi các yếu tố sau :

  1.Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng là một tât yếu lịch sử.
  a.Hoàn cảnh quốc tế.
  -Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, có tác động thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.
  -Những tư tưởng cách mạng cấp tiến dội vào các nước thuộc địa.
  a.Trong nước.
  -Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam.
  -Tình trạng khủng hoảng kinh tế –xã hội , đặc biệt là các mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng.
  -Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vọng tha thiết cả nhân dân ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc .
  1.Sự ra đời của Đảng là kết quả của quá trình lựa chọn con đường cứu nước.
  -Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc tuy diễn ra liên tục mạnh mẽ, nhưng các phong trào đều lần lượt bị thất bại vì đã không đáp ứng được những yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc .
  -Trong khi phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc về đường lối thì khuynh hướng vô sản thắng thế: Phong trào dân tộc đi theo khuynh hướng vô sản.
  -Đảng Cộng sản ra đời để giải quyết sự khủng hoảng này.
  1.Đảng ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
  -Từ sự phân tích vị trí kinh tế xã hội của giai cấp trong xã hội Việt Nam cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.
  -Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam.
  -Phong trào công nhân ra đời và phát triển là một quá trình lịch sử tồn tại tự nhiên. Muốn trở thành phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-  Tài liệu liên quan đến : " VÌ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH SỬ "

  Vì sao nói sự ra đời của đảng là tính tất yếu của lịch sử?
  Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự lưa chọn của chính lịch sử
  Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam?
  Trả lời · 25-03-2011 lúc 08:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 10,113 Mua 39 Bình luận 9

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,778
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  1945
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  80 đ
 8. B
  Bé Hạnh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 02-06-2013 lúc 10:24 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1008765
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  baoantran2013@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 37 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 23-02-2014 lúc 08:53 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  37
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  34
  Tài liệu đã mua
  36
  Mã số thành viên
  985075
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. G
  gianggiang94 · Thành Viên KiloBooks · 14 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 02-04-2014 lúc 20:05 #4
 13. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  14
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  1060900
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. A
  AnhShouar Kong · Thành Viên KiloBooks · 112 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 02-04-2014 lúc 22:56 #5
 15. A
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  112
  Tài liệu đã gửi
  54
  Tài liệu đã bán
  119
  Tài liệu đã mua
  61
  Mã số thành viên
  1059708
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  thang321321 · Thành Viên KiloBooks · 47 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 13-04-2014 lúc 20:34 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  47
  Tài liệu đã mua
  54
  Mã số thành viên
  954443
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. xuongrongdo · Thành Viên Chính Thức · 86 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 14-04-2014 lúc 17:33 #7
 19. Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  86
  Tài liệu đã gửi
  48
  Tài liệu đã bán
  88
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  776858
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. H
  hanhchinhvip · Thành Viên Chính Thức · 44 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 14-04-2014 lúc 21:09 #8
 21. H
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  44
  Tài liệu đã gửi
  12
  Tài liệu đã bán
  74
  Tài liệu đã mua
  32
  Mã số thành viên
  977928
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. S
  songaduan · Thành Viên KiloBooks · 41 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 17-10-2014 lúc 22:35 #9
 23. S
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  41
  Tài liệu đã mua
  44
  Mã số thành viên
  1087448
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. P
  pisu · Thành Viên KiloBooks · 45 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 04-11-2014 lúc 13:10 #10
 25. P
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  45
  Tài liệu đã gửi
  4
  Tài liệu đã bán
  65
  Tài liệu đã mua
  40
  Mã số thành viên
  1054002
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comvi-sao-dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-la-mot-tat-yeu-lich-su-36391

tại sao đảng cộng sản việt nam ra đời là một tất yếu

tại sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời là 1 tất yếu

ly giai su ra doi cua dang la tat yeu

vi sao noi dang csvn ra doi la 1 dieu tat yeu lich su

tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử

li giai su ra doi cua Dang la tat yeu

tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử khách quan

đảng cộng sản việt nam ra đời là tất yếu

vì sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử

tai sao noi Đảng cong san viet nam ra doi la mot tat yeu khach quan

vi sao dang cong san viet nam ra doi la tat yeu lich su

tại sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời là một tất yếu khách quan

vi sao na dang cong san viet nam ra doi la mot tat yeu lich su

vì sao đảng cộng sản việt nam ra đời là tất yếu khách quan

vi sao dang csvn ra doi la tat yeu lich su

vi sao noi dang cong san viet nam ra doi la tat yeu lich su

vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử

vi sao dcs ra doi la yeu to tat yeu

Tại sao nói sự thành lập ĐCSVN là 1 tất yếu lịch sử Vi sao dang ra doi la mot tat yeu vi sao sự ra đời của đảng cộng sản viểt nam là tất yếu vì sao nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu vì sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là một tất yếu vi sao dang cong san viet nam ra doi la mot tat yeu

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

báo cáo cộng chuyên đề dang cong san ra doi la mot xu the tat yeu lịch lịch sử đảng Li giai su ra doi cua dang cong san la tat yeu li giai su ra doi cua Dang la tat yeu luận án luận văn ly giai su ra doi cua Dang cong san la tat yeu ly giai su ra doi cua Dang la mot tat yeu ly giai su ra doi cua dang la tat yeu ly giai su ra doi cua dang la tat yeu lich su nam sao sản sử su ra doi cua xa hoi hoc la yeu to tat yeu tai liệu đảng cộng sản Tai sao dang cong san ra doi la xu the tat yeu tai sao dang cong san viet nam tat yeu lich su tai sao su ra doi cua dang la yeu to tat yeu tai sao su ra doi cua DCSVN la mot van de tat yeu tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận vi sao dang csvn ra doi la tat yeu lich su vi sao DCSVN ra doi vi sao su ra doi cua dang la mot tat yeu lich su việt yếu đảng đề án đồ án đời tai sao dang cong san viet nam ra doi la tat yeu dang cong san viet nam ra đoi la yeu to lich su Li giai su ra doi cua dang la tat yeu lich su vi sao ĐCSVN ra doi la 1tat yeu tai sao Dang ra doi la 1 dieu tat yeu cua lich su đang cs vn ra doi la 1 tat yeu vi sao noi Dang cong san ra doi la 1 tat yeu dag cong san vjet nam ra đoi la 1tat yeu tại sao đcsvn ra đời là một tất yếu tai sao dang cong san vn ra doi vì sao đảng cộng sản việt nam ra đời vì sao đảng ra đời là một tất yếu vi sao dcs ra doi la yeu to tat yeu vi sao dang csvn ra doi vi sao dang ra doi la su tat yeu dcsvn ra doi la1 tat yeu lich su dang viet nam ra doi la 1tat yeu lich su vi sao dang ra doi la tunh tat yeu tai sao su ra doi cua dang la tat yeu vi sao dang ra doi la mot tat yeu lich su Vi sao dang ra doi la mot tat yeu tai sao dcsvn ra doi la mot tat yeu lich su

Xem các từ khóa (tags) khác