Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu về Nhà nước pháp quyền và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

  V
  vipvdtai vdtai is offline (71 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  8
 3. Chia sẻ
  6
 4. Thông tin
  101
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội. Sự xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong báo cáo chính trị của Đại hội IX không chỉ là khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn là sự đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới, một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Khởi đầu từ cách mạng tháng Tám năm 1945. Cách mạng tháng Tám thành công, bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước toàn dân đồng bào ngày 2/9/1945 đã khẳng định quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam không chỉ trong mục tiêu độc lập dân tộc mà còn trong mục tiêu phấn đấu vì một chế độ pháp quyền độc lập dân chủ,
  Trung thành với mục tiêu dân chủ, dân quyền, dân sinh, ngay sau khi dành được độc lập, dân tộc Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng một bản Hiến pháp. Ngay phiên họp đầu tiên của Chính phủ giữa muôn vàn khó khăn thách thức, Hồ Chí Minh đã đề xuất một trong những nhiệm vụ cấp bách là "phải có một hiến pháp dân chủ". Người viết: " . Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ, .".
  Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chủ Tịch, Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử dân tộc Viện Nam và trong lịch sử dân tộc Đông Nam Á đã được xây dựng và thông qua. Với Hiến pháp năm 1946 chủ nghĩa lập hiến và quyền con người từ các giá trị tư tưởng đã trở thành các giá trị pháp luật hiện thực trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Những quy định của Hiến pháp năm 1946 là những chuẩn mực hiến định đầu tiên cho việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền ở Việt Nam.
  Đã hơn sáu mươi năm trôi qua, 4 bản Hiến pháp đã lần lượt thông qua tương ứng với các giai đoạn phát triển của cách mạng nước ta. Vượt lên tất cả sự thăng trầm, phức tạp của thời cuộc, mỗi một bản Hiến pháp, kể cả Hiên pháp 1946, Hiên pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung 2001 và tiếp tục sửa đổi năm 2010) là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền XHCN của chúng ta.
  Tuy nhiên quá trình xây dựng và tăng cường Nhà nước trong mấy chục năm qua cho thấy, hàng loạt vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Nhà nước vẫn chưa được tổng kết làm rõ. Do vậy, các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước được triển khai trong nhiều giai đoạn lịch sử vẫn chưa đưa lại các kết quả mong muốn. Sự bất cập trong tổ chức bộ máy Nhà nước và cơ chế vận hành của bộ máy này đang cản trở việc phát huy vai trò của Nhà nước ta trong cơ chế kinh tế mới. Nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước. Chính vì thế sự nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay.
  Vậy về Nhà nước pháp quyền và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay là:
  11-10-2010 lúc 21:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  vipvdtai vdtai is offline (71 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 8,483 Mua 101 Bình luận 8

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  81
  Tài liệu đã gửi
  71
  Tài liệu đã bán
  581
  Tài liệu đã mua
  73
  Mã số thành viên
  28528
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 8. A
  adam911 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  27-12-2012 lúc 10:09 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  818937
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  pcvt11 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  17-01-2013 lúc 23:26 #3
 11. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  848595
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. A
  alphanguyen · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  29-10-2013 lúc 23:36 #4
 13. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  1083436
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. B
  bluesky_girl_kute9x · Thành Viên KiloBooks · 18 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  09-12-2013 lúc 12:54 #5
 15. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã gửi
  4
  Tài liệu đã bán
  42
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  199345
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  hungxdtb · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  Mình đang đi tìm về tài liệu này, rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé
  09-09-2014 lúc 13:55 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  1040375
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 18. B
  bebanhbeo · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu về Nhà nước pháp quyền và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay rất tuyệt. Cảm ơn nhiều!
  03-01-2015 lúc 20:11 #7
 19. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1295273
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. G
  goldmonkey9x · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  30-03-2016 lúc 19:01 #8
 21. G
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã mua
  49
  Mã số thành viên
  384931
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. L
  lequang12345678 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  16-02-2017 lúc 11:02 #9
 23. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2017
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1538601
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags)