Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  24
 3. Chia sẻ
  34
 4. Thông tin
  40
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận triết học cao học VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY . Ngoài đề tài này các bạn có thể tham khảo thêm các đề tài triết học khác tại đây : Tiểu luận triết học cao học để tham khảo tốt hơn .

  LỜI MỞ ĐẦU
  Cội nguồn của những đột phá tạo ra những bước tiến vượt bậc của xã hội loài người có sự đóng góp của lý luận đích thực. Lý luận có nguồn gốc cơ sở động lực từ thực tiễn, chính thực tiễn đặt ra vô vàn những vấn đề mà lý luận phải giải đáp và chỉ trên cơ sở đó lý luận mới thực sự giữ vai trò dẫn đường, lý luận phải đi trước một bước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, thực tiễn không có lý luận soi đường là thực tiễn mù quáng, lý luận không liên hệ thực tiễn là lý luận suông”.Việc phân tích tìm hiểu mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiền từ đó rút ra quan điểm thực tiễn và vận dụng đúng đắn quan điểm đó trong hoạt động thực tiễn là rất cần thiết đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  I. PHẠM TRÙ LÝ LUẬN VÀ PHẠM TRÙ THỰC TIỄN 1
  1. Phạm trù lý luận. 1
  2. Phạm trù thực tiễn. 4
  2.1. Khái niệm thực tiễn. 4
  2.2. Các hình thức thực tiễn. 6
  II. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8
  1. Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 8
  1.1. Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức, của lý luận; lý luận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 8
  1.2. Thực tiễn phải được chỉ đạo bởi lý luận khoa học; ngược lại, lý luận khoa học phải được vận dụng vào thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn, tiếp tục bổ sung và phát triển trong thực tiễn. 11
  2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và nhận thức 13
  III. VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY. 15
  KẾT LUẬN 18

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


  Tài liêu liên quan :

  Quan niệm của triết học Trung Quốc về vấn đề con người?
  Vận dụng quan điểm của chù nghĩa Mac – Lênin về vấn đề con người để xây dựng con người ở nước ta hiện nay
  Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Trả lời · 13-03-2012 lúc 22:49
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 5,890 Mua 40 Bình luận 24

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21234
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. H
  hungisblog · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 28-12-2012 lúc 00:15 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  863578
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. R
  rongau88 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 12:57 #3
 11. R
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  372259
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. I
  it.le · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 19-01-2013 lúc 00:05 #4
 13. I
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  96
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  224230
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  duonghuyen31690 · 3 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 20-01-2013 lúc 22:26 #5
 15. D
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  11
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  477772
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. A
  applechiu1 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 23-01-2013 lúc 19:05 #6
 17. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  887567
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. 1
  123quang13 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 24-01-2013 lúc 10:13 #7
 19. 1
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  880494
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. P
  phuongelb · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 26-01-2013 lúc 14:14 #8
 21. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  890218
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. B
  Bich Hang · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 22-04-2013 lúc 11:50 #9
 23. B
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  20
  Mã số thành viên
  926219
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  Nguyentienhai1978 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 05-07-2013 lúc 19:38 #10
 25. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1026769
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

  liên hệ thực tế giữa lý luận và thực tiễn

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)