Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Văn bản quản lý hành chính nhà nước

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  13
 3. Chia sẻ
  13
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. I. Khái niệm và đặc điểm
  Văn bản quản lý hành chính Nhà nước (QLHCNN) là những quyết định quản lý thành văn, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và quản lý hành chính có thẩm quyền ban hành theo đúng nguyên tắc, thể thức, thủ tục và quy chế do luật định, mang tính quyền lực Nhà nước đơn phương, làm phát sinh các hệ quả pháp lý cụ thể.
  Cần phân biệt văn bản QLHCNN với các loại văn bản của cơ quan lập pháp và của các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội khác trong hệ thống chính trị.
  III. Các loại hình văn bản quản lý
  Trong công tác QLHCNN có rất nhiều loại hình VBQL và thẩm quyền ban hành chúng cũng khác nhau. Theo luật hiện hành, VBQL ở nước ta có các loại sau :
  3.1. Văn bản pháp quy
  Là những văn bản dưới luật, thuộc lĩnh vực lập quy, chứa đựng các nguyên tắc xử sự chung nhằm thực hiện và cụ thể hóa văn bản luật, áp dụng nhiều lần trong thực tế cuộc sống, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và QLHCNN ban hành và sửa đổi theo dúng thẩm quyền của cơ quan.
  ã Văn bản pháp quy của chính phủ:
  Nghị quyết của chính phủ: Được dùng để ban hành các chủ trương chính sách lớn qui định nhiệm vụ, kế hoạch và ngân sách nhà nước, các công tác khác của chính phủ. Đây là cơ sở pháp lý để chính phủ và thủ tướng chính phủ ban hành các qui phạm pháp luật khác, Nghị quyết có chứa đựng qui phạm pháp luật hành chính.
  Nghị định của chính phủ: Nghị đinh được sử dụng với tư cách là văn bản qui phạm pháp để cụ thể hóa luật pháp lệnh. Dùng để ban hành những qui định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của công dân, qui định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị cơ sở, qui định về quản lý hành chính nhà nước.
  ã Văn bản pháp quy của Thủ tướng Chính phủ:
  Quyết định của thủ tướng chính phủ: Quyết định của thủ tướng chính phủ dùng để chỉ đạo thực hiện hiến pháp pháp luật Quyết định của thủ tướng chính phủ có thể được dùng như văn bản qui phạm pháp luật hoặc văn bản áp dụng pháp luật.
  Chỉ thị của thủ tướng chính phủ: Dùng để truyền đạt chủ trương chính sách, biện pháp quản lý, để chỉ đạo công tác với các ngành các cấp.
  ã Văn bản pháp quy của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ:
  Quyết định chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, các thành viên khác của chinh phủ: Những văn bản này có thể được dùng để ban hành các quy phạm pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội trong một hình thức nhất định.
  ã Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và UBND các địa phương.
  Hội đồng nhân dân các cấp được ra Nghị quyết. UBND các cấp được ban hành quyết định, Chỉ thị. Riêng UBND xã, phường và tương đương là đơn vị chính quyền cơ sở nên hình thức văn bản pháp quy được ban hành chủ yếu là quyết định, còn ít dùng chỉ thị.
  Quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân các cấp: Là những văn bản pháp luật được ủy ban nhân dân sử dụng để chỉ đạo quản lý trên mọi lĩnh ở địa phương.
  ã Thông tư, thông tư liên bộ, nghị quyết liên tịch.
  Nghị quyết liên tịch: Được sử dụng khi cơ quan hành chính nhà nước phối hợp với lãnh đạo một số tổ chức xã hội cùnh cấp phối hợp ban hành qui định hoặc để giải quyết đến những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức đó.
  Thông tư liên tịch: Thông tư liên tịch dùng để ban hành hoặc để hướng dẫn thực hiện một chính sách chế độ của nhà nước do nhiều bộ hoặc một bộ và lãnh đạo tổ chức xã hội phối hợp ban hành ( những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong tổ chức xã hội đó ). Thông tư liên tịch còn được dùng để ban hành hoặc hướng dẫn thực hiện một chính sách chế độ của nhà nước do Bộ phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc tòa án nhân dân tối cao cùng ban hành.

  * Các cơ quan quản lý hành chính khác: Được ban hành một loại văn bản pháp quy là quyết định.
  Ngoài các ngoại hình văn bản kể trên, trong các cơ quan hành chính còn có loại hình văn bản có hình thức văn bản pháp quy nhưng chứa đựng các quy tắc xử sự riêng cho những đối tượng cụ thể thuộc thẩm quyền, được gọi là văn bản cá biệt. Ví dụ : quyết định thành lập một tổ chức; bổ nhiệm một viên chức, khen thưởng, kỷ luật một đơn vị, một cá nhân v.v .
  2. Văn bản hành chính thông thường
  Là những văn bản mang tính thông tin, điều hành nhằm thực hiện các văn bản pháp quy hoặc dùng để giải quyết các nghiệp vụ cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc . của các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Về hình thức, bao gồm: Công văn hành chính, thông cáo, thông báo, biên bản, điện báo (công điện và mất điện), giấy đi đường, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, giấy giới thiệu, báo cáo, đề án, tờ trình, hợp đồng v.v .
  Các loại văn bản này không mang tính cưỡng chế như các văn bản pháp quy, chúng vừa có ý nghĩa pháp lý, vùa có ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động quản lý. Chúng được sử dụng phổ biến và chiếm một khối lượng lớn trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Việc phân định rõ hai loại hình văn bản trên giúp nhà quản lý định hướng đúng khi sử dụng chúng. Không thể lấy văn bản hành chính thay thế cho văn bản pháp quy và ngược lại.
  3. Văn bản chuyên môn:
  Là loại hình văn bản mang tính đặc thù chuyên môn nghiệp vụ được sử dụng trong các lĩnh vực: kế hoạch, thống kê, tài chính, ngân hàng, kho bạc, y tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo v.v .

  3.3. Văn bản kỹ thuật:
  Là các giấy tờ được hình thành trong các lĩnh vực: kiến trúc, xây dựng, công nghệ, cơ khí, trắc địa, bản đồ, thủy văn khí tượng . bao gồm: các bản đồ án thiết kế, thi công, quy trình công nghệ, luận chúng kinh tế kỹ thuật v.v .
  IV. Một số vấn đề kỹ thuật biên soạn văn bản quản lý hành chính
  1. Yêu cầu chung
  - Các văn bản ban hành phải theo đúng thẩm quyền pháp lý của cơ quan.
  - Phải giải quyết đúng các mối quan hệ.
  - Các phương thức giải quyết công việc trong văn bản phải rõ ràng, phù hợp.
  - Bảo vệ đươc bí mật của Đảng và Nhà nước.
  - Đảm bảo đúng thể thức do Nhà nước quy định: sử dụng ngôn từ và ban hành văn bản thích hợp.
  - Những quy định về chế tài trong văn bản phải rõ ràng, cụ thể và đúng thẩm quyền.
  - Hiệu lực của văn bản phải ghi rõ ràng về thời gian, đối tượng và phạm vi không gian.
  - Lựa chọn thể loại văn bản phải chính xác, thích hợp.
  Trả lời · 27-05-2011 lúc 10:00
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  dongco1511 dongco1511 is offline (1 tài liệu)
  0
  Xem 16,178 Mua 20 Bình luận 13

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  20
  Mã số thành viên
  313407
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  ngoquocphuc · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 21-01-2013 lúc 15:54 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  880222
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  thao.hlu · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 02-03-2013 lúc 22:58 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  810310
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hoangthithuylanh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 08-04-2013 lúc 11:24 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  957109
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. V
  viquocviet · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 14-05-2013 lúc 09:22 #5
 15. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  689989
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  thuyduong.0808@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 17-07-2013 lúc 16:16 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  524108
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. V
  vu ngoc nien · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 03-08-2013 lúc 01:06 #7
 19. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  1037329
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. S
  suhien09 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 08-10-2013 lúc 14:18 #8
 21. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  801345
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. P
  phuongthaoqt · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 08-10-2013 lúc 15:03 #9
 23. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  625776
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  thanhhang2211993 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 17-03-2014 lúc 20:26 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1140871
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  văn bản quản lý hành chính nhà nước

  van ban quan ly hanh chinh nha nuoc

  dac diem cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc

  văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì

  các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước

  đặc điểm của văn bản quản lý hành chính nhà nước

  đặc điểm của văn bản quản lý nhà nước

  phan loai van ban quan ly hanh chinh nha nuoc dac diem cua van ban hanh chinh nha nuoc van ban quan ly hanh chinh phan tich dac diem cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc Van ban hanh chinh nha nuoc đặc điểm văn bản quản lý nhà nước Dac diem van ban quan ly hanh chinh nha nuoc đặc điểm văn bản quản lý hành chính nhà nước http:www.kilobooks.comvan-ban-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-62607 văn bản hành chính nhà nước van ban quan ly hanh chinh nha nuoc la gi Vi du Van ban quan ly hanh chinh nha nuoc dac diem cua van ban quan ly nha nuoc hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước phân biệt văn bản quản lý nhà nước với văn bản quản lý hành chính nhà nước cac loai van ban quan ly hanh chinh nha nuoc phân tích đặc điểm của văn bản quản lý hành chính nhà nước phan biet van ban quan ly nha nuoc voi van ban quan ly hanh chinh nha nuoc

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  văn bản quản lý hành chính do Quan ly hanh chinh nha nuoc su dung van ban nao phan biet van ban va van ban quan ly nha nuoc văn bản quản lý hành chính do ai ban hành van ban quan ly hanh chinh nha nuoc van ban quan ly quan ly hanh chinh nha nuoc van ban quan ly hanh chinh văn bản quản lý hành chính nhà nước Dac diem van ban quan ly hanh chinh nha nuoc đặc điểm văn bản quản lý nhà nước van ban quan ly nha nuoc các văn bản hành chính nhà nước noi dung van ban quan ly hanh chinh nha nuoc Văn ban quan ly hanh chinh phan loai van ban quan ly hanh chinh nha nuoc van ban quan li hanh chinh nha nuoc van bản quản lý hành chính nhà nước y nghia cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc văn bản quản lý hành chính văn bản hành chính nhà nước cac van ban ve quan ly hanh chinh nha nuoc quan ly hcnn su dung van ban nao noi dung va ngon ngu van ban quan ly nha nuoc so sánh đặc điểm van ban hanh chinh van ban qlhcnn văn bản qlhcnn đac điem cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc phan loai van ban hanh chinh ban hanh van ban quan ly hanh chinh nha nuoc văn ban quan ly hanh chinh nha nuoc vi du van ban QLHCNN văn bản quan ly hành chính nha nuoc dac diem cua van ban qlhcnn dac diem van ban qlhcnn văn bản quản lý hanh chinh nhà nước van ban quan li hanh chinh nha nuoc. van ban quan ly hanh chinh do ai ban hanh van ban quan li hanh chinh Tim văn bản quan li nha nuoc cu the Quản lý Văn bản hành chính dac diem cua vam ban hanh chinh nha nuoc dac diem cua van ban hanh chinh nha nuoc he thong van ban quan ly hanh chinh dac diem cua van ban quan ly nha nuoc vi sao van ban quan ly hanh chinh nha nuoc dac diem cua van ban quan ly nha nuic phan biet van ban qlnn voi van ban qlhc van ban quan ly hanh chanh nha nuoc la gi cac van ban quan ly hanh chinh nha nuoc văn bản hanh chinh nhà nước phan tich cac dac diem cua van ban QLHC nha nuoc dac diem cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc Vi du Van ban quan ly hanh chinh nha nuoc so sanh van ban QLNN va van ban QLHCNN dac diem vb qlhcnn dac diem cua van ban quan.ly hanh chinh nha nuoc dac diem van ban hanh chinh thong thuong phan biet van ban quan ly hanh chinh nha nuoc phân tích chức năng của văn bản qlhcnn Van ban hanh chinh nha nuoc hieu luc cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc Cac loaj van ban quan ly hanh chjnh nha nuoc Van ban quan li hanh chinh nha nuoc la gi dac diem van ban quan ly nha nuoc van ban quan ly hanh chinh nha nc các phân loại VB QLHCNN phân loại văn bản QLHCNN Quan li nha nuoc bag luat hanh chinh van ban quan ly hanh chjnh nha nuoc lay vi du ve van ban quan ly hanh chinh cac loai van ban quan ly hanh chinh nha nuoc so do van ban quan ly hanh chinh nha nuoc van ban quan ly hanh chinh cong la gi văn bản quản lý hành chính nhà nước van ban quan ly hc nha nuoc dac diem van ban quan li nha nuoc các loại văn bản hành chính nhà nước cac yeu cau noi dung van ban quản ly hc nha nuoc văn.bản quản lý hành chính van ban quan ly hanh chinh la gi van bản quản lý hành chính nước là gi He thong van ban quan ly hcnn văn bản QLHC NN he thong van ban QLHC nha nuoc noi dung cua van ban quan ly hanh chinh nha nuoc nhung loai van ban qlhc nao van ban hanh chinh nha nuoc la gi vb quan ly hanh chinh nha nc VB QLHCNN van ban qlhc nha nuoc phan tich dac diem cua van ban quan ly nha nuoc hinh thuc cua van ban quan li hanh chinh la gi đặc điểm của văn bản qlhcnn văn bản quản l van ban hanh chinh la gi phan loai van ban quan li hanh chinh nha nuoc văn bản hành chính quản lý nhà nước cach phan loai cac van ban hanh chinh Vi du ve van ban quan ly hanh chinh nha nuoc pan tjch noj dug van ban qlhcnn quan ly van ban hanh chinh y nghia van ban quan ly nha nuoc van ban cua cac co quan quan ly nha nuoc khac vbqlhc nn do co quan nao ban hanh noi dung van ban quan li hanh chinh nuoc dac diem van ban hanh chinh nha nuoc van ban qppl khac vbqlhc cac loai van ban quan li hanh chinh nha nuoc

  Xem các từ khóa (tags) khác