Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Vai trò của chức năng giám sát và phản biện xã hội trong hoạt động báo chí

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  9
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  25
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Vai trò của chức năng giám sát và phản biện xã hội trong hoạt động báo chí (21 trang)

  MỤC LỤC

  PHẦN 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
  1.1 Giám sát xã hội
  1.2 Phản biện xã hội
  1.3 Mối quan hệ giữa Báo chí – Dư luận xã hội – Giám sát, phản biện xã hội

  PHẦN 2. VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI
  2.1 Báo chí - diễn đàn thể hiện tính Giám sát và Phản biện xã hội
  2.2 Báo chí Giám sát và Phản biện xã hội thông qua những tính chất đặc thù

  PHẦN 3. BÁO CHÍ VỚI HIỆU QUẢ CỦA CHỨC NĂNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
  3.1 Báo chí tiếp tục phát huy sức mạnh của “ Mắt sáng, bút sắc, lòng trong” trong sự nghiệp Đổi mới đất nước
  3.2 Những hạn chế trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí và giải pháp khắc phục

  3.2.1. Trong quá trình thực hiện giám sát và phản biện xã hội, báo chí Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
  3.2.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 25-12-2010 lúc 10:37
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 2,439 Mua 25 Bình luận 9

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  MỞ ĐẦU
  Sự sống không bao giờ đứng yên một chỗ, trái lại, luôn luôn vận động và phát triển. “Trong quá trình phát triển, tất cả những gì trước kia là hiện thực thì hiện nay trở thành không hiện thực, mất tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mất tính hợp lý của chúng; và hiện thực mới, đầy sinh lực, thay thế cho hiện thực đang tiêu vong”; “đối với triết học biện chứng thì không có gì là tối hậu, là tuyệt đối, là thiêng liêng cả” (C.Mác và PH. Ăng-ghen Toàn tập. Tập 21.Hà Nội 1995, tr. 393, tr.395, tr.421). Cái tiến bộ, khoa học phản biện lại cái lỗi thời để tiến tới sự đúng đắn và phát triển. Thực tế cho thấy xã hội nào càng mang tính chất phản biện cao thì xã hội đó càng có khả năng phát triển nhanh và vững chắc. Ngược lại, chỉ trong một xã hội phát triển thì tính phản biện xã hội mới được phát huy mạnh mẽ và hiệu quả.
  Giám sát và Phản biện xã hội là hai khái niệm chức năng gắn bó mật thiết. Chỉ trên cơ sở giám sát một cách nghiêm túc thì mới có thông tin đầy đủ và thấu đáo làm tiền đề cho phản biện. Trong khoa học, phản biện cũng là một trong những cách thức chủ yếu để các nhà nghiên cứu tiệm cận tới các chân lý khoa học. Còn trong đời sống xã hội, phản biện là một công cụ không thể thiếu để tổ chức ra một xã hội dân chủ. Ở đây, theo quan niệm của người làm tiểu luận, các đối tượng gồm hệ thống bộ máy nhà nước, các cơ quan chức năng; đông dảo quần chúng nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, dư luận xã hội đều vừa là đối tượng giám sát - phản biện, vừa là đối tượng chịu sự giám sát - phản biện nhằm vào những chủ trương, quyết sách, những hiện tượng, trào lưu, những quan điểm nảy sinh trong thực tế đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. DIỄN ĐÀN của các hoạt động này chính là BÁO CHÍ. Giám sát - Phản biện xã hội là một vấn đề hoàn toàn không mới, loài người đã làm quen với khái niệm này từ rất sớm và biến nó trở thành công cụ hữu hiệu để tạo ra nền dân chủ, tạo sự phát triển về chính trị của nhiều quốc gia tiên tiến. Trong thời đại ngày nay, giám sát - phản biện xã hội vẫn là một trong những vấn đề hệ trọng, là đối tượng cần nghiên cứu, nhất là đối với các quốc gia đi sau, các quốc gia đang phấn đấu cho nền dân chủ.
  Tiểu luận “ Vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí” ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, gồm 3 phần nội dung chính:
  Phần 1. Những khái niệm chung.
  1.1 Giám sát xã hội
  1.2 Phản biện xã hội
  1.3 Mối quan hệ giữa báo chí, dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội
  Phần 2. Vai trò của báo chí trong Giám sát và Phản biện xã hội.
  2.1 Báo chí - diễn đàn thể hiện giám sát và phản biện xã hội
  2.2 Báo chí giám sát và phản biện xã hội thông qua những tính chất đặc thù
  Phần 3. Báo chí với hiệu quả của chức năng Giám sát và Phản biện xã hội trong những năm gần đây.
  3.1 Báo chí tiếp tục phát huy sức mạnh của “ Mắt sáng, bút sắc, lòng trong” trong sự nghiệp Đổi mới
  3.2 Những hạn chế trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí và giải pháp khắc phục.

  PHẦN 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
  1.1 Giám sát xã hội

  Giám sát xã hội được hiểu là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý vào khách thể quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả và đạt được mục đích đề ra. Đây là hoạt động có ý thức của con người. Mỗi hệ thống xã hội chịu sự tác động của nhiều mặt (tiêu cực lẫn tích cực) của đời sống. Vì vậy, thông tin phục vụ cho công tác giám sát phải là thông tin hai chiều: thuận và nghịch. Chiều thuận từ phía đối tượng chịu giám sát, nguồn tin thể hiện rõ cách thức, quan điểm hoạt động để đối tượng giám sát hiểu và kiểm soát. Chiều ngược lại từ phía đối tượng giám sát, phải là nguồn thông tin có tính chất đánh giá, phê bình, xây dựng, làm tiền đề cho việc điều chỉnh, sửa chữa, thay đổi tư duy và hành động mới. Giám sát xã hội bao gồm:
  - Giám sát hành chính các cơ quan chức năng thuộc hệ thống nhà nước
  - Giám sát thành viên của các tổ chức chính trị
  - Giám sát các phương tiện thông tin đại chúng
  - -Giám sát các thiết chế công dân
  - Giám sát mỗi người dân
  Có hai bộ phận tham gia giám sát xã hội: bộ máy nhà nước và công dân. Trên thực tế thì các thiết chế nhà nước vốn đã được hình thành và hoạt động theo cơ chế tự giám sát và giám sát công dân. Tuy nhiên, một xã hội dân chủ là xã hội cần phải coi trọng sự giám sát của công dân đối với nhà nước. Đồng thời điều này cũng thể hiện trình độ phát triển, ý thức tự giác và thái độ trách nhiệm cao của người dân.
  V.I Lênin đã nói : “Chính phủ cũng phải được dư luận công chúng kiểm soát” ( V.I Lênin toàn tập, tập 35, 1976.tr20). Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 đã quy định: “ Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức Nhà nước chịu sự giám sát của nhân dân”. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất cho sự khẳng định quyền giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của xã hội.
  Giám sát xã hội là giám sát lẫn nhau, giám sát từ nhiều góc độ một cách công bằng và có ý nghĩa xã hội. Giám sát không chỉ để kiểm tra, đánh giá phân tích hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh kế hoạch, khắc phục thiếu sót, những cái lỗi thời, không còn phù hợp với định hướng và bản chất xã hội.
  Trên tinh thần đó, giám sát không chỉ mang tính chất phê phán mà còn là sự biểu dương những cái mới, cái tiến bộ, tích cực. Cái Đúng, cái Sai, cái Lạc hậu, cái Tiến bộ đều được phát hiện và soi chiếu rõ ràng. Như vậy cần phải đặt ra một yêu cầu là cần tạo ra một cơ chế hợp lý để đảm bảo cho giám sát xã hội trở thành hoạt động thực chất và hiệu quả.
  Trả lời · 10-01-2011 lúc 16:39 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Truyền thông đại chúng và dư luận xa hội, Mai Quỳnh Nam, Tạp chí Xã hội học số 1 (53), 1996.
  2. Về đặc điểm và tính chất của giao tiếp đại chúng, Mai Quỳnh Nam, Tạp chí Xã hội học, số 2 (70), 2000.
  3. Về vấn đề nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng, Mai Quỳnh Nam, tạp chí Xã hội học, số 4 (76), 2001.
  4. Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc Đổi mới, Mai Quỳnh Nam, tạp chí Xã hội học, số 2 (54), 1996.
  5. Xã hội học về dư luận xã hội, Nguyễn Quý Thanh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
  6. Công việc của người viết báo, Hữu Thọ, Nxb Giáo dục,1998
  7. Tuyển tập các bài báo khoa học 10 năm (1991 -2000), Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
  Trả lời · 10-01-2011 lúc 16:40 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. V
  vanvanvan · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 02:58 #4
 13. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  410817
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  ThoLamVuon · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 24-03-2013 lúc 12:22 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  901057
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. I
  Đinh Duy Hảo · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 25-03-2013 lúc 13:29 #6
 17. I
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  939508
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  nconco · Thành Viên KiloBooks · 9 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 23-05-2013 lúc 09:23 #7
 19. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  9
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  994130
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. D
  Do Thi Xuan Quyen · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 11-08-2013 lúc 18:32 #8
 21. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1041730
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. Viet Tuan Nguyen · Facebook User · 4 bài gởi
  Cái này hay quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
  Trả lời · 19-11-2015 lúc 15:12 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2015
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1414671
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. Aries.MD · Facebook User · 2 bài gởi
  Bạn Mr BA này nhiều tài liệu hay ghê!
  Trả lời · 29-11-2015 lúc 08:51 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1412373
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)