Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam

  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản VN


  LỜI TỰA:
  “Dân tộc ta, nhân dân ta,non sông đất nước tađã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại,và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta”.
  Trích: “Điêú văn của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch”.
  “ Hồ Chủ tịch hình ảnh dân tộc, người là hiện thân của dân tộc Việt
  Nam và mọi người đều thấy mình trong Hồ Chủ tịch.
  Sức mạnh của Hồ Chủ tịch và sức mạnh của dân tộc Việt Nam là ở
  Chỗ đoàn kết thống nhất đó ”
  (Phạm Văn Đồng).
  Hồ Chủ tịch là tầm gương chói lọi về tinh thần cách mạng triệt để, chí khí kiên cường,bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng; tận tụy, hy sinh, suốt đời phấn đấu vì sự ngiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.


  I. LỜI NÓI ĐẦU.
  1. Lí do chọn đề tài: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
  Ngày 3-2-1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chống thực dân Pháp của nhân dân ta đó là việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sử mới đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
  Trong đó vai trò to lớn nhất thuộc về Hồ Chủ tịch, Người là cha đẻ của Đảng ta, là tượng trưng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc lập, tự do với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với quốc tế vô sản. Người đã tiếp thụ phát huy tốt đẹp nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam và kết hợp những truyền thống ấy với tư tưởng cách mạng triệt để của thời đại ngày nay, tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê- nin. Người đã sáng lập Đảng ta và rèn luyện đảng ta thành một đảng cách mang chân chính của giai cấp công nhân, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân, sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và phấn đấu không mệt mỏi dể góp phần tăng cường đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên và không ngừng “ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”.
  Thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam và với thời kì đấu tranh sôi nổi nhất của cách mạng thế giới. Hồ Chủ tịch là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
  Trả lời · 20-03-2011 lúc 09:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 4,780 Mua 12 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  2,042
  Tài liệu đã gửi
  2045
  Tài liệu đã bán
  939
  Mã số thành viên
  194778
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Mục lục

  Lời nói đầu 1
  Phần I. Mởi đầu 2
  Chương 1. Sơ lược tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2
  Chương 2. Hoàn cảnh lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước
  5
  I. ảnh hưởng của tình hình thế giới đến Việt Nam 5
  II. Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta 6
  a. Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng chính trị tư sảnvà tiểu tư sản thành thị (1919-1926) 6
  b. Phong trào công nhân (1919-1925) 7
  Chương 3. Con đường cứu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 9
  I. Nội dung cơ bản con đường cứu nước của Chủ Tịch Hồ ChíMinh 9
  II. ý nghĩa lịch sử 11
  Phần II. Nội dung: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 12
  Chương 1. Sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng của Nguyễn ái Quốc 12

  I. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong việc chuẩn bị về chínhtrị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 12
  II. Sự chuẩn bị về mặt tổ chức 17
  III. Kết quả của sự chuẩn bị 17
  Chương 2. Sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam 19
  I. Sự thành lập An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộngsản Đảng 19
  II. từ Tân Việt Cách mạng Đảng đến Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn 19
  III. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (32/1930/) 20
  IV. ý nghĩa lịch sử 21
  Chương 3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam 22
  I. Nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam 22
  II. ý nghĩa 23
  Chương 4. ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam 24
  I. Đảng Cộng sản ra đời là một tất yếu lịch sử 24
  II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mang
  Việt Nam 24
  Phần III. Kết luận 26
  Tài liệu tham khảo
  Trả lời · 31-03-2011 lúc 07:34 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Tài liệu tham khảo

  1. Đề cương bài giảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Đoàn Văn Đức - lưu hành nội bộ)
  2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  3. Hướng dẫn Bộ đề thi môn lịch sử (Bộ Giáo dục và đào tạo).
  4. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp (NXB Sự thật - 1987)
  5. Website http://wwwcpv.org.vn.
  6. CD-ROM: Hồ Chí Minh toàn tập (NXB Chính trị Quốc Gia)
  Trả lời · 31-03-2011 lúc 07:34 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

kilobook thành lập đảng

vai tro cua chu tich ho chi minh trong viec thanh lap dang

Phan tich vai tro cua chu tich ho chi minh trong viec sang lap va ren luyen dang ta

http:www.kilobooks.comthreads33746-vai-tro-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-viec-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html

Phân tích vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc sáng lập và rèn luyện đảng ta

Từ khóa (tags)