Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc điều tiết hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc điều tiết hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam

  MỤC LỤC


  PHẦN I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC CÔNG CỤ CỦA NÓ

  I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  1. Vai trò của Ngân hàng Trung ương đối với chính sách tiền tệ
  2. Đặc điểm của chính sách tiền tệ
  II. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  1. Kiểm soát lạm phát
  2. Ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền
  3. Tăng trưởng kinh tế
  4. Tạo việc làm, giảm bớt thất nghiệp
  III. CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ
  1. Chính sách lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi
  2. Dự trữ bắt buộc
  3. Chiết khấu và tái chiết khấu
  4. Nghiệp vụ thị trường mở
  5. Cung ứng tiền mặt pháp định
  6. Kiểm soát tín dụng chọn lọc
  7. Ấn định hạn mức tín dụng
  IV. KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở MỘT SỐ NƯỚC
  1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô
  2. Những bài học kinh nghiệm.

  PHẦN II
  TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

  I. THỰC TRẠNG
  1. Bối cảnh chung của nền kinh tế vĩ mô
  2. Chính sách tiền tệ ở Việt Nam
  II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC ĐIỀU TIẾT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  1. Những thành công
  2. Những hạn chế và nguyên nhân
  III. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐÃ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

  PHẦN III
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

  I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM TỚI
  1. Mục tiêu tổng quát
  2. Định hướng phát triển đối với hệ thống tài chính - tiền tệ
  II. CÁC QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  III. CÁC GIẢI PHÁP
  1. Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp
  2. Đối với hệ thống ngân hàng
  3. Các giải pháp tài chính - ngân hàng
  4. Cải cách hệ thống Ngân hàng
  5. Các điều kiện khác
  KẾT LUẬN
  MỤC LỤC
  Trả lời · 03-12-2010 lúc 18:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 2,492 Mua 9 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41440
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. pilot · đang tập lái · kilobooks.com · 5,336 bài gởi
  PHẦN I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC CÔNG CỤ CỦA NÓ
  I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  1. Vai trò của Ngân hàng Trung ương đối với chính sách tiền tệ
  Lịch sử ra đời của NHTƯ ở các nước trên thế giới không hoàn toàn giống nhau. Điều đó tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, chíng trị và hoàn cảnh lịch sử mỗi nước, song lý do tương đối phổ biến là xuất phát từ yêu cầu can thiệp của Nhà Nước vào lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Dù với tên gọi khác nhau (NHTƯ, NHNN, Hệ thống dự trữ liên bang .), nhưng tất cả chúng đều có chung một tính chất là cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà Nước, độc quyền phát hành tiền, thực hiện nhiệm vụ cơ bản là ổn điịnh giá trị tiền tệ, thiết lập trật tự, bảo đảm sự hoạt động an toàn và ổn định và hiệu quả của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của mỗi đất nước.
  Hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ là nhiệm vụ trung tâm, là “linh hồn” của NHTƯ trong lĩnh vực tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ của NHTƯ trong nền kinh tế thị trường mang tính chất điều tiết vĩ mô, hướng các tổ chức tín dụng vào thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời vẫn đảm bảo tính chủ động tronh hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng. NHTƯ thường không can thiệp và không ra lệnh trực tiếp vào các quyết định tác nghiệp của các tổ chức tín dụng mà chủ yếu sử dụng các biện pháp tác động gián tiếp để điều chỉnh môi trường và các điều kiện kinh doanh của các tổ chức tín dụng như: khả năng thanh toán, mặt bằng lãi suất, khối lượng tiền cung ứng, tỷ giá . để thông qua đó đạt tối đa hiệu quả mục tiêu của chính sách tiền tệ.
  Để điều hành chính sách tiền tệ, NHTƯ phải hình thành và sử dụng hệ thống công cụ của nó. Đặc điểm của các công cụ chính sách tiền tệ là tạo cho NHTƯ khả năng tác động có hiệu lực đến các yếu tố tiền đề bắt buộc các tổ chức tín dụng phải tự điều chỉnh hoạt của mình theo hướng chỉ đạo của NHTƯ nhưng vẫn phải đảm bảo quyền tự chủ trong kinh doanh cũng như sự bình đẳng trong môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng
  2. Đặc điểm của chính sách tiền tệ
  Chính sách tiền tệ là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế – tài chính của quốc gia. ở mỗi quốc gia, chính sách tiền tệ do NHTƯ vạch ra và NHTƯ sẽ đưa nó vào hệ thống thực tế nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó, tuỳ thuộc vào từng thời kỳ hình thành của mỗi quốc gia mà xác định đâu là mục tiêu chính.
  Một chính sách tiền tệ hoàn hảo sẽ xây dựng một “tứ giác thần kỳ” ứng với một tốc độ lạm phát 1% - 3%, thất nghiệp vào khoảng 4% trên tổng số lao động, tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 3% - 5% và làm sao cho số dư trong cán cân thanh toán quốc tế chiếm từ 2% - 3% trên GNP. Một quốc gia sẽ cực kỳ ổn định nếu nó đạt đựoc “ tứ giác thần kỳ” này.
  Vì chính sách tiền tệ là một bộ phận cấu thành trong hệ thống các chính sách kinh tế – tài chính của quốc gia và trong hệ thống đó, các bộ phận cấu thành có mối quan hệ tác động hữu cơ với nhau. Do vậy, một chính sách tiền tệ hữu hiệu đòi phải được thiết lập và vận hành trong mối quan hệ hữu cơ với chính sách khác đứng trên góc độ toàn cục, chứ không nên tồn tại với tư cách là một yếu tố độc lập mặc dù nó cực kỳ quan trọng.
  Tuy nhiên, chính sách tiền tệ có vai trò quan trọng tương đối độc lập với các chính sách khác xuất phát từ ba luận điểm sau:
  - Một là, sẽ không có tăng trưởng kinh tế nếu không có đầu tư
  - Hai là, không thể có đầu tư mà không có tiết kiệm
  - Ba là, không thể có tiết kiệm nếu thiếu sự ổn định giá cả và tiền tệ.
  Chính vì vậy, chính sách tiền tệ có nhiệm vụ tác động vào nhiều hướng tạo ra đầu tư, tạo ra tiết kiệm và tạo ra sự ổn định về giá cả và tiền tệ.
  Như vậy, chính sách tiền góp phần quan trọng vào sự thành công hay thất bại của nền kinh tế. Một chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ dẫn tới sự khan hiếm về tiền tệ và đắt đỏ về chi phí. Ngược lại, một chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ làm cho tiền tệ trở nên thừa thãi, kích thích tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
  Trả lời · 03-12-2010 lúc 18:52 #2
 9. đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41440
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 10. A
  anhtuanfantasy · Thành Viên KiloBooks · 18 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 07-04-2013 lúc 11:04 #3
 11. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  828600
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)