Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU


  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Từ những năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, công nghệ thông tin(CNTT) đã thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học, đời sống, làm thay đổi căn bản, sâu sắc và đặc biệt đã thúc đẩy sự phát triển của khoa học (nói chung) vàkhoa học Địa lí (nói riêng) lên mộtbước mới. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Địa lí là các vấn đề tự nhiên và kinh tế- xã hội (KT-XH) vì vậy những kiến thức của khoa học này luôn luôn được tăng lên hàng ngày, hàng giờ và nếu không bắt kịp sự biến đổi đó thì sẽ nhanh chóng bị tụt hậu. Trước bối cảnh đó đã tạo ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho quá trình học tập của học sinh (HS) nhưng cũng đem lại những thách thức đối với việc giảng dạy của giáo viên (GV). Điều này đòi hỏi cần một sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy của người GV và học tập đối với HS. Người GV lúc này không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt tri thức, mà còn phải là người hướng dẫn cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu để bắt kịp sự phát triển của xã hội.Muốn vậy, phải có những cách thức và phương pháp dạy học (PPDH) thích hợp để truyền đạt cho HS những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách đầy đủ và chính xác, có chọn lọc để phù hợp với mục tiêu dạy học.
  Ở nước ta, vấn đề nâng cao chất lượng dạy - học (nói chung), dạy - học môn Địa lí (nói riêng) được Đảng, Nhà nước và xã hội rất quan tâm; Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế, mở cửa và hội nhập Quốc Tế, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi hệ thống Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) phải xácđịnh lại mục tiêu, phải thiết kế lại chương trình, nội dung và đổi mới PPDH. Trong các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn đề cập và khẳng định mục tiêu “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.
  Ứng dụng của CNTT một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của ngành GD- ĐT. Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản khoá VIII đã chỉ ra một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GD - ĐT là phải “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD - ĐT, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của người học.Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu . . .”
  Muốn giờ học đạt kết quả tốt thì chính người GV phải chuẩn bị (thiết kế) trước giờ lên lớp (thi công). Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là người GV phải biết lựa chọn phương pháp phù hợp cùng với việc ứng dụng CNTT để hướng dẫn tổ chức và điều khiển HS phát huy hết năng lực trong quá trình tìm kiếm tri thức. Tuy nhiên đây là một vấn đề còn khá mới mẻ đối với GV, nhất là GV địa lý ở trường phổ thông, rất nhiều GV còn lúng túng trong việc tiếp cận kiến thức lý luận và một hệ thống PPDH có sử dụngCNTT (nói chung) và các phần mềm Địa lý (nói riêng) với những nguyên tắc, hình thức tổ chức cũng như qui trình của việc thiết kế bài giảng (TKBG) cụ thể và tương thích. Đặc biệt là việc TKBG có sử dụng CNTT trong giảng dạy Địa lí, hiện nay do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan nên chưa được đầu tư thích đáng.
  Trước ý nghĩa và sự cần thiết của yêu cầu đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng TKBG, cũng như mở rộng thêm khả năng ứng dụng CNTT vào dạy học Địa lí ở trường THPT hiện nay. Tôi đã lựa chọn vấn đề : “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kếbài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc phổ cập, ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Địa lí ở trường THPT.
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 16:44
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 1,746 Mua 2 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
  - Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các phần mềm, từ đó tìm ra con đường đơn giản và hiệu quả nhất mà bất cứ GV nào khi đã có kiến thức và phương tiện đều có thể ứng dụng CNTT vào TKBG Địa lí (nói chung) và Địa lí lớp 11 (nói riêng).
  - Xây dựng một số bài giảng có ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lí lớp 11 ở trường THPT hiện nay.
  III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
  Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết các vấn đề sau:
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng CNTT trong TKBG Địa lí lớp 11.
  - Nghiên cứu những kỹ thuật cần thiết về CNTT để thiết kế một số dạng bài giảng trong chương trình Địa lí lớp 11 THPT.
  - Đưa ra quy trình TKBG Địa lí (nói chung) và lớp 11 (nói riêng) có ứng dụng CNTT.
  - Thực nghiệm Sư phạm để đánh giá tính khả thi của vấn đề nghiên cứu.
  - Đánh giá những thuận lợi - khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để việc ứng dụng CNTT vào nhà trường đạt hiệu quả.
  IV. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Trong khuôn khổ luận văn Thạc sĩ, tác giả chỉ bước đầu nghiên cứu việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11THPT.
  V. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Việc ứng dụng các thành tựu của lĩnh vực CNTT và dạy học không còn là vấn đề mới mẻ trên thế giới. Vaitrò, vị trí quan trọng của CNTT cũng đã được khẳng định qua thực tiễn. Trên thế giới nhất là những nước có CNTT phát triển, người ta đã thực hiện thành công hàng loạt dự án, các chương trình để đưa các ứng dụng CNTT vào dạy học.Vì vậy, việc ứng dụng CNTT vào dạy học (nói chung) và TKBG (nói riêng) cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới nhất là ở những khu vực và quốc gia có nền kinh tế phát triển như: Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, NICs. . .
  Ở Việt Nam nhận rõ vai trò của CNTT đối với đời sống xã hội, Đảng - Nhà nước đãcó những chính sách phát triển CNTT từ những năm 1993 và phát triển công nghệ phần mềm từ năm 2000. Do đó, CNTT đã được áp dụng có hiệu quả vào nhiều lĩnh vực của sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội. Tuy nhiên trong giáo dục thì gần đây mới được chú ý vì thế còn nhiều hạn chế.Để đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Giáo dục, thời gian gần đây có nhiều nhà khoa học giáo dục đã tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học liên quan tới việc ứng dụng CNTT và các phần mềm tin học trong TKBG có thể kể đến:
  - “Phần mềm PC- Fact với giảng dạy địa lí ”. PGS Nguyễn Dược biên soạn. Nxb Giáo Dục, 1998.
  -“Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”- Kỷ yếu Hội thảo Khoa học công nghệ Bộ GD - ĐT, 2001.
  -“Khai thác phần mềm PC–Fact trong dạy học Địa lí ”. Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong Giáo dục phổ thông. Bộ GD - ĐT, 2001.
  -“Khai thác chương trình PC– Fact, Encarta World 2000 và Power Point để thiết kế và xây dựng bài giảng địa lí ”. PGS .TS Nguyễn Trọng Phúc.
  Hội thảo khoa học “ Sử dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học” ĐHSP Hà Nội, 2002.
  - “Thiết kế bài giảng địa lí ở trường phổ thông” PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, NxbĐHSPHà Nội, 2004.
  -“Thiết kế bài giảng địa lí kinh tế- xã hội theo hướng dạy học tích cực ở Trung học phổ thông”. PGS.TSNguyễn Trọng Phúc, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2004.
  - “Thiết kế, xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Địa lí kinh tế- xã hội thế giới và Việt Nam” PGS.TSNguyễn Trọng Phúc, hội thảo Khoa học
  “Nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông nhờ sự hỗ trợ của thiết bị và phần mềm dạy học”. ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
  Ngoài ra, còn rất nhiều cácđề tài nghiên cứu của các tác giả khác. Qua các đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục, chúng ta thấy rằng việc ứng dụng CNTT vào dạy học đã đem lại kết quả khả quan, phát huy đ ược vai trò chủ động của HS trong học tập, HS say mê và hứng thú hơn với việc học tập môn Địa lí. Các công trình nghiên cứu trên đây đã giúp cho chúng tôi về cơ sở lý luận, những định hướng, những gợi ý để xây dựng và thực hiện đề tài trên cơ sở kế thừa và phát triển ngày càng tốt hơn.
  VI. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để thực hiện đề tài này phải dùng các phương pháp nghiên cứu sau:
  6.1. Phương pháp thu thập tài liệu
  Căn cứ vào mục đích nhiệm vụ của đề tài, tôi đã tiến hành thu thập, phân tích tài liệu từ các nguồn khác nhau: Sách báo, tạp chí chuyên ngành, luận văn, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các phần mềm nghiên cứu ứng dụng vào học tập có nội dung liên quan.
  Để TKBG đảm bảo tính khoa học và tính giáo dục, tôi còn chú ý nghiên cứu sách giáo khoa (SGK) hiện hành làm tài lệu chuẩn cho nội dung thiết kế của bài học. Ngoài ra tôi còn tiến hành nghiên cứu thêm những tài liệu tham khảo khác trong chương trình phân ban và giáo trình đại học. Đồng thời còn chú trọng thu thập các tài liệu có liên quan đến PPDH, các tài liệu Lý luận dạy học (đại cương), Lý luận dạy học địa lí, Tâm lí học sư phạm, Tâm lí học lứa tuổi để việc TKBG đạt hiệu quả cao nhất.
  6.2. Phương pháp điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm
  - Tìm hiểu thực tế việc dạy học Địa lí (nói chung) và TKBG Địa lí lớp 11 THPT (nói riêng), đặc biệt là những chương trình có sử dụng CNTT trong dạy học.
  - Dự giờ một số tiết dạy ở các chương trình THPT có sử dụng CNTT, từ đó rút ra kinh nghiệm và bổ sung những vấn đề có liên quan vào đề tài nghiên cứu.
  Việc áp dụng các phương pháp, phương tiện dạy học cho phù hợp với khả năng học sinh là một quá trình thử nghiệm lâu dài, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của GV. Để việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy Địa lí ở trường phổ thông đạt hiệu quả tốt cần hiểu kĩ về thái độ của GV và HS, tình hình thực tế của các trường mà nhất là học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước trong lĩnh vực này để rút ra những bài học kinh nghiệm.
  6.3.Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Tiến hành ứng dụng CNTT để TKBG và thực hiện các giờdạy ở trường phổ thông. Sử dụng phiếu thăm dò để kiểm tra kết quả từ phía HS và lấy ý kiến của GV nhằm đánh giá mức độ khả thi của đề tài. Kiểm tra tính thực tiễn của việc ứng dụng CNTT vào TKBG có thể sử dụng được thường xuyên hay không, đồng thời thấy được những thiếu sót và chưa hợp lí để từ đó có những phương hướng điều chỉnh cho hợp lí làm tăng tính khả thi của đề tài.
  6.4.Phương pháp toán thống kê
  Được dùng trong việc xử lý kết quả số liệu thống kê sau khi tiến hành điều tra, thực nghiệm sư phạm.

  VII. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
  - Đề tài nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hoá và làm sáng tỏ cũng như tiếp thu những cơ sở lý luận , cơ sở thực tiễn của việc TKBG (nói chung) cũng như ứng dụng CNTT trong TKBG Địa lí (nói riêng).
  - Qua nghiên cứu, điều tra thực tế đãbước đầu đánh giá được thực trạng việc ứng dụng CNTT trong TKBG Địa lí ở một số trường THPT.
  - Đưa ra những nguyên tắc, quy trình cụ thể về ứng dụng CNTT trong TKBG Địa lí lớp 11.
  - Ứng dụng CNTT trong TKBG Địa lí lớp 11 nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao hiệu quả trong dạy học Địa lí lớp 11 ở trường THPT hiện nay.

  VIII. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, các danh mục tưliệu tham khảo, các phiếu điều tra . . . luận văn bao gồm các phần chính sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí.
  Chương II: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng địa lí lớp 11THPT.
  Chương III: Thực nghiệm sư phạm
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 16:45 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  TKBG Thiết kế bài giảng
  PPDH Phương pháp dạy học
  THPT Trung học phổ thông
  KT-XH Kinh tế -xã hội
  CNTT Công nghệ thông tin
  SGK Sách giáo khoa
  GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo
  Nxb Nhà xuất bản
  DHTC Dạy học tích cực
  ĐHSP Đại học sư phạm
  ĐHQG Đại học quốc gia
  GV Giáo viên
  HS Học sinh

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  1 Bảng 1.1 Nội dung chương trình SGK Địa lí lớp 11 29
  2 Bảng 1.2 Mô hìnhGiáo dục trong thời đại thông tin 31
  3 Bảng 1.3 Điều tra tình hình của việc ứng dụng CNTT dạy học Địa lí ở một số trường THPT 33
  4 Bảng 2.1 Một số địa chỉ Website cần thiết để giáo viên tham khảo trong quá trình TKBG 51
  5 Bảng 3.1 Tên trường và các giáo viên tham gia thực nghiệm 97
  6 Bảng 3.2 Trường, lớp và học sinh tham gia thực nghiệm 98
  7 Bảng 3.3 Kết quả thực nghiệm 99
  8 Bảng 3.4 Tổng hợp kết quả thực nghiệm 101

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  1 Hình 1.1 Cấu trúc bài giảng 12
  2 Hình 2.1 Màn hình sau khi khởi động Powerpoint. 59
  3 Hình 2.2 Bản trình chiếu mới 60
  4 Hình 2.3 Màn hình làm việc chính của Powerpoin 61
  5 Hình 2.4 Danh sách các tệp mẫu. 63
  6 Hình 2.5 Một slide chủ của một tệp trình diễn 64
  7 Hình 2.6 Các kiểu chữ nghệ thuật trong WordArt Gallery 68
  8 Hình 2.7 Một Slide chữ nghệ thuật trong bài Liên minh châu Âu 69
  9 Hình 2.8 Một Slide biểu đồ trong bài Hoa Kì 70
  10 Hình 2.9 Một Slide “Bản đồ tự nhiên châu Phi” trong bài: Một số vấn đề của châu Phi 71
  11 Hình 2.10 Một File ảnh được chèn trong bài Hoa Kì 72
  12 Hình 2.11 Một Slide có Video Clip trong bài Hoa Kì 73
  13 Hình 2.12 Hộp thoại màu trong Power point 74
  14 Hình 2.13 Hộp thoại tạo hiệu ứng 75
  15 Hình 2.14 Bản đồ Châu Phi chụp qua vệ tinh 76
  16 Hình 2.15 Cảnh quan của Châu Phi 77
  17 Hình 2.16 Một Slide video về cảnh chặt phá rừng 79
  18 Hình 2.17 Bản đồ khoáng sản của châu Phi 89
  19 Hình 2.18 Bảng số liệu và tháp dân số châu Phi 90
  20 Hình 2.19 Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân châu Phi 92
  21 Hình 2.20 Một số slide về cảnh chặt phá rừng 91
  22 Hình 2.21 Bảng số liệu và tháp dân số châu Phi 93
  23 Hình 2.22 Những hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp 93
  24 Hình 3.1 Biểu đồ đánh giá kết quả thực nghiệm 102
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 16:49 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình( Sơ đồ, biểu đồ, tranh ảnh )
  MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài 1
  II. Mục đích của đề tài 3
  III. Nhiệm vụ của đề tài 3
  IV. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  V. Lịch sử nghiên cứu của đề tài 3
  VI. Phương pháp nghiên cứu 5
  VII. Đóng góp của đề tài 6
  VIII. Cấu trúc của luận văn 7
  NỘI DUNG
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 8

  1.1. Cơ sở lý luận 8
  1.1.1. Quan niệm về thiết kế bài giảng và thiết kế bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin 8
  1.1.2. Đặc điểm tâm lí, trình độ nhận thức của học sinh trung học phổ thông 23
  1.2. Cơ sở thực tiễn 25
  1.2.1. Đặc điểm chương trình sách giáo khoa Địa lí lớp 11 25 S
  1.2.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học địa lí 30
  Chương 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 39
  2.1. Cơ sở, nguyên tắc và phương hướng thiết kế bài giảng Địa lí có ứng dụng công nghệ thông tin 39
  2.1.1.Cơ sở thiết kế bài giảng Địa lí 39
  2.1.2. Nguyên tắc thiết kế bài giảng Địa lí có ứng dụng CNTT 43
  2.1.3. Phương hướng thiết kế bài giảng Địa lí có ứng dụng CNTT 45
  2.2. Giới thiệu về các phương tiện, chương trình ứng dụng CNTT và một số phần mềm để TKBG Địa lí ở trường THPT 45
  2.2.1. Máy vi tính và các chương trình ứng dụng cơ bản 45
  2.2.2. Sử dụng Microsoft Power Point và các phần mềm khác để TKBG Địa lí 56
  2.3. Quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong TKBG Địa lí 84
  2.4. Ứng dụng CNTT và phần mềm tin học thiết kế bài học cụ thể trong chương trình Địa lí lớp 11 88
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 96
  3.1. Mục đích thực nghiệm 96
  3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm: 96
  3.3. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm 96
  3.4. Quy trình thực nghiệm 97
  3.5.Tiểu kết chương 98
  KẾT LUẬN 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 108
  PHỤ LỤC 111
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 16:49 #4
 13. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2007), tài liệu bồi dưỡng giáo viên, thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 11, Nxb Giáo dục.
  2. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2006), sách giáo khoa Địa lí lớp 11, Nxb Giáo dục.
  3. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2006), sách giáo viên Địa lí lớp 11, Nxb Giáo dục.
  4. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2001),“ Khai thác phần mềm Pc - Fact trong dạy học địa lý”. Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục phổ thông.
  5. Bộ Giáo dục - Đào tạo (2007), những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học phổ thông, môn Địa lí
  6. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc ( 1996, 1998, 2001, 2004 ), Lý luận dạy học địa lí. Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
  7. Nguyễn Dược (1998), Phần mềm Pc- Fact với giảng dạy địa lý, Nxb Giáo Dục.
  8. Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thế Tâm, Phạm Văn Hải ( 1996 ), giáo trình tin học văn phòng, Nxb thống kê.
  9. Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng (2004), Phương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cực, Nxb ĐHSP.
  10. Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Thu Hằng (1999), kĩ thuật dạy học Địa lí ở trường phổ thông, sách bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1997 – 2000
  cho giáo viên Trung học phổ thông, Nxb Giáo dục.
  11. Nguyễn Trọng Phúc (2001), Phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong dạy học địa lý. Nxb ĐHQG Hà Nội.
  12. Nguyễn Trọng Phúc (2003 – 2004), Thiết kế bài giảng Địa lí ở trường phổ thông, Nxb ĐHSP Hà Nội.
  13. Nguyễn Trọng Phúc ( 2001 ), trắc nghiệm khách quan và vấn đề đánh giá trong giảng dạy Địa lí, Nxb ĐHQG Hà Nội.
  14. Bộ GD - ĐT (2001),“ Khai thác phần mềm Pc – Fact trong dạy học địa lý”. Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục phổ thông.
  15. Nguyễn trọng Phúc (2003), “ Thiết kế bài giảng Địa lí ở trường phổ thông có sử dụng Power point và các phần mềm địa lí “, hội thảo khoa học công nghệ thông tin và truyền thông trong Giáo dục ( ITC Ineducation, Việt Nam với sự tham gia của UNERCO, Bộ Giáo dục - Đào tạo.
  16. Nguyễn Trọng Phúc (2004), Thiết kế bài giảng khi sử dụng đĩa CD có nội dung của một bài trong chương trình địa lí kinh tế – xã hội, hội thảo khoa học:“ Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kĩ thuật dạy học”, Đại học Huế, Đại học Sư phạm.
  17. Nguyễn Trọng Phúc (2004), “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học bộ môn Địa lí, hội thảo khoa học: Địa lí học - những vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá”, trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh.
  18. Nguyễn Minh Tụê, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2007), Địa lí kinh tế – xã hội Đại cương, Nxb ĐHSP.
  19. Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Tường Huy (2001), Trình bày trực quan các kết quả nghiên cứu và bài giảng Địa lí bằng Power Point, ĐHSP Hà Nội.
  20. Nguyễn Viết Thịnh, Phạm Kim Chung, Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Tường Huy (2005), Windows MS Office Internet Dùng trong giảng dạy và nghiên cứu Địa lí, Nxb, ĐHSP.
  21. Đan Thanh, Trần Bích thuận, Địa lí kinh tế – xã hội thế giới, Nxb ĐHQG Hà Nội.
  22. Bùi Thị HảI Yến (2007), giáo trình Địa lý kinh tế – xã hội Thế giới, Nxb Giáo dục.
  23. Hội thảo khoa học công nghệ Bộ Giáo Dục - Đào Tạo (2001), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”.
  24. Kỉ yếu hội thảo khoa học (2000 – 2001), trường ĐHSP Hà Nội khoa Địa lí.
  25. Kỉ yếu hội thảo khoa học Huế (2004), “ Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kĩ thuật”.
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 16:51 #5
 15. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)