Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ?

  301283 301283 is offline (3,103 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  7
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ?
  1. Khái niệm:
  Tương tác xh: là sự tác động qua lại chi phối phụ thuộc lẫn nhau giữa các chủ thể hành động trong việc thoả mãn vì nhu cầu XH căn bản của con người (Quá trình thông tin và giao tiếp). Không đơn giản chỉ là hành động và sự phản ứng mà là quá trình tương tác gián tiếp của ít nhất hai chủ thể hành động có sự thích ứng lẫn nhau của các chủ thể.Tương tác Xh diễn ra ở cả hai cấp độ vi mô và vĩ mô .
  Vi mô: là TT giữa cá nhân với cá nhân (trong gia đình ) giữa cá nhân với một nhóm, 1 tổ chức XH hay với cả cộng đồng, cả Xh. Vĩ mô: là TT giữa các lĩnh vực của đời sống XH như: Ktế-Ch.trị, Ktê-V.hoá, Ch.trị-VHXH.
  Sự tương thích giữa các thiết chế đó gọi là thiết chế vĩ mô
  2. Phân loại:
  a. Phân loại dựa vào mối liên hệ XH giữa các chủ thể hành động:
  - Sự tiếp xúc không gian
  - Sự tiếp xúc tâm lý
  - Sự tiếp xúc XH
  - Sự tương tác
  - Quan hệ XH
  b. Phân loại theo các dạng hoạt động chung
  - Hoạt động cá nhân cùng nhau
  - Hoạt động tiếp nối cùng nhau
  - Hoạt động tương hỗ cùng nhau
  c. Phân loại theo chủ thể hành động trong tãơng tác

  - Tương tác liên cá nhân
  - Tương tác cá nhân-xã hội
  - Tương tác nhóm xã hội
  - Tương tác nhóm-nhóm
  - Tương tác nhóm-xã hội
  - Tương tác giữa những cá nhân với tư cách là đại diện các nhóm khác nhau.
  - Tương tác gián tiếp
  Trả lời · 24-10-2012 lúc 09:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,103 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 3,530 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,297
  Tài liệu đã gửi
  3103
  Tài liệu đã bán
  7553
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  30 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

tương tác xã hội là gì

tuong tac xa hoi

tuong tac xa hoi la gi

moi quan he giua tuong tac xa hoi va hanh dong xa hoi khái niệm tương tác xã hội http:www.kilobooks.comtuong-tac-xa-hoi-la-gi-cac-loai-tuong-tac-xh-moi-quan-he-giua-tuong-tac-xa-hoi-va-hanh-dong-xa-hoi-281521 phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi va quan he xa hoi tương tác xã hội là gì phan tich moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi va quan he xa hoi phan tích mối quan hệ giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội với tương tác xã hội và quan hệ xã hội mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội tương tác xã hội là gì Phan tich moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac.xa hoiva quan he xa hoi mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội moi quan he giua quan he xa hoi va tuong tac xa hoi phân tích giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội mối quan hệ hành động xã hội tương tác xã hội quan hệ xã hội phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội với tương tác xã hội và quan hệ xã hội moi quan hegiua tuong tac xa hoi va hanh dong ca hoi phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội mối quan hệ giữa hành động xh tương tác xh và quan hệ xh Mối quan hệ giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)