Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ?

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  46
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ?
  1. Khái niệm:
  Tương tác xh: là sự tác động qua lại chi phối phụ thuộc lẫn nhau giữa các chủ thể hành động trong việc thoả mãn vì nhu cầu XH căn bản của con người (Quá trình thông tin và giao tiếp). Không đơn giản chỉ là hành động và sự phản ứng mà là quá trình tương tác gián tiếp của ít nhất hai chủ thể hành động có sự thích ứng lẫn nhau của các chủ thể.Tương tác Xh diễn ra ở cả hai cấp độ vi mô và vĩ mô .
  Vi mô: là TT giữa cá nhân với cá nhân (trong gia đình ) giữa cá nhân với một nhóm, 1 tổ chức XH hay với cả cộng đồng, cả Xh. Vĩ mô: là TT giữa các lĩnh vực của đời sống XH như: Ktế-Ch.trị, Ktê-V.hoá, Ch.trị-VHXH.
  Sự tương thích giữa các thiết chế đó gọi là thiết chế vĩ mô
  2. Phân loại:
  a. Phân loại dựa vào mối liên hệ XH giữa các chủ thể hành động:
  - Sự tiếp xúc không gian
  - Sự tiếp xúc tâm lý
  - Sự tiếp xúc XH
  - Sự tương tác
  - Quan hệ XH
  b. Phân loại theo các dạng hoạt động chung
  - Hoạt động cá nhân cùng nhau
  - Hoạt động tiếp nối cùng nhau
  - Hoạt động tương hỗ cùng nhau
  c. Phân loại theo chủ thể hành động trong tãơng tác

  - Tương tác liên cá nhân
  - Tương tác cá nhân-xã hội
  - Tương tác nhóm xã hội
  - Tương tác nhóm-nhóm
  - Tương tác nhóm-xã hội
  - Tương tác giữa những cá nhân với tư cách là đại diện các nhóm khác nhau.
  - Tương tác gián tiếp
  Trả lời · 24-10-2012 lúc 09:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 11,797 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. D
  doanthinhu · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 28-11-2016 lúc 19:51 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2016
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1527156
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tương tác xã hội là gì

tuong tac xa hoi

http:www.kilobooks.comtuong-tac-xa-hoi-la-gi-cac-loai-tuong-tac-xh-moi-quan-he-giua-tuong-tac-xa-hoi-va-hanh-dong-xa-hoi-281521 tuong tac xa hoi la gi khái niệm tương tác xã hội Tương tác xã hội mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội moi quan he giua tuong tac xa hoi va hanh dong xa hoi tương tác xã hội là gì phân tích mối quan hệ giữa hành động xã hội tương tác xã hội và quan hệ xã hội mối quan hệ giữa hành động xã hội và tương tác xã hội moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi va quan he xa hoi cac loai tuong tac xa hoi mối quan hệ giữa tương tác xã hội và quan hệ xã hội phan tich moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi va quan he xa hoi ví dụ về tương tác xã hội và quan hệ xã hội moi quan he giua hanh dong xa hoi va tuong tac xa hoi mối quan hẹ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội các loại hình tương tác xã hội moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi tương tác xã hội là gì cho ví dụ phan tich khai niem tuong tac xa hoi mối quan hệ tương tác xã hội với hành động xã hội Thế n các loại tương tác xã hội

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

tương tác xã hội là gì tuong tac xa hoi la gi tuong tac xa hoi tương tác xã hội là gì phan loai Tuong tac xa hoi truc tiep phan loai tuong tac xa hoi phan loai su tuong tac xa hoi tương tac xã hôi la gi TUONG TAC XA HOI VA QUAN HE XA HOI cac loai tuong tac xa hoi the nao la tuong tac xa hoi tương tác xã hôi là gì Quan he giua hanh dong xa hoi va tuong tac xa hoi tương tác xã hội và hành động xã hội hành động xã hội và tương tác xã hội moi quan he giua hanh dong xa hoi tuong tac xa hoi khái niệm tương tác xã hội tương tác xã hội là gì tuong tac xa hoi vĩ mô tuong tac xa hoi la tuong tac ca hoi tương tác xã hội trong xã hội học mqh xh giua hanh dong tuong tac va quan he xh Tương tác xa hoi Moi quan he giua tuong tac va hanh dong xa hoi phan tich cac lao hinh tuong tac xa hoi các loại tương tác xã hỗi các loại tương tác xã hội tương tác xã hôi Thế nào là tương tác xã hội tuong tac xs hoi la gi Tương tác xã hội xa hoi hoa va tuong tac xa hoi quan hệ xã hội và tương tác xã hội tương tác xã hội là j tương tác xã hỏi là gì tương tác xã hội trong gia đình tương tác xã hội là gi Tương tác xã hôj là gj các loại tương tác xã hội Quan he giua tuong tac xa hoi va hanh dong xa hoi moi quan hệ giữa h thế nào là tương tác xã hội tuong tac xa hooi la gi tương tác xã hội và quan hệ xã hội phân loại tương tác xã hội các loại hình tương tác xã hội khai niem tuong tac xa hoi . vi du vai trò của tương tác xã hội vai tro cua tuong tac xa hoi tương tác xh phân tích khái niệm tương phan tích khai niem tuong tác xã hội he thong tuong tac trong moi truong xa hoi la gi Tương tác xh là phan tich khai niem tuong tac xa hoi phan tich dac diem cua tuong tac xa hoi phan tich tuong tac xa hoi tuong tac xh khai niem tuong yac xa hoi phân tích khái niệm tương tác xã hội học thông qua tương tác xã hội hành đong va tuong tac xa hoi mot hanh vi tuong tac xa hoi đặc điểm của tương tác xã hội hanh dong xa hoi va tuong tac xa hoi tuong tac xa hoi trong xa hoi hoc tuong tác xã hoi xã hoi học khái niêm tương tác xã hôi phan tich ve tuong tac xa hoi tương tac xa hoi the nao la hanh dongxa hoi tuo g tac xa hoi vi du ve tuong tac các tương tác xã hội tuong tac xa hoi la gi cho vi du phân loại tương tác xã hôin tương tác xã hội là gì tương tác xa tuong tac xã hội là gì hành động tương tác xã hội co may loai tuong tac xa hoi khái niệm tương tác ý nghĩa của tương tác xã hội khái niệm tương tác nhóm khái niệm tương tadc xã hội là gì tuong tac xa tương tác xã hội khsi niem tuong tac ls gi khai niem tuong tac khái niệm tương tác xã hội tuong tác xa dac diem tuong tac xa hoi đặc điểm cơ bản của tương tac xa hoi ví dụ về tương tác xã hội tương tác xã hội - chủ thể xã hội KHAI NIEM TUONG TAC XA HOI VA QUAN HE XA HOI phân tích các tương tác xã hội khái niêm tương tac quan hệ xã hội và tương tác xã hội là gì cho ví dụ tương t mô hình tương tác xã hội Phân tich khai nien tuong tac xa hoi Tương tác xã hội và tìm ví dụ ví dụ về tương tác xã hội ví dụ về tuơng tác xã hội phân tuchs các kiểu quan hệ xã hội đặc trưng của tương tác xã hội y nghia cua tuong tac xa hoi Cac loai hinh tuong tac xa hoi khai niem tuong tac xh cac loai tuong tac xh khái niệm tương tác xa Khái niệm tươg tác xã hội tuong tác xa hoi

Xem các từ khóa (tags) khác