Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Tư tưởng nhân đạo của nguyễn du trong truyện kiều

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  10
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đề tài: TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO CỦA NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU


  Luận văn dài 120 trang
  A. MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.
  2. Lịch sử vấn đề.
  3. Mục đích nghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cứu.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  B. NỘI DUNG
  Chương Một: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1. Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân đạo.
  1.1.1. Chủ nghĩa nhân đạo.
  1.1.1.1. Một vài quan điểm về chủ nghĩa nhân đạo.
  1.1.1.2. Nhận xét.
  1.1.2. Tư tưởng nhân đạo.
  1.2. Vài nét về chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ
  XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX.
  1.2.1. Những cơ sở hình thành.
  1.2.1.1. Cơ sở xã hội.
  1.2.1.2 Cơ sở tư tưởng.
  1.2.1.3.Cơ sở văn học:
  1.2.2. Đặc điểm của chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ
  XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX.
  1.2.2.1. Tập trung vào vấn đề con người, nhận thức của con người.
  1.2.2.2. Phê phán, tố cáo các thế lực phong kiến chà đạp con người.
  1.2.2.3. Đấu tranh đòi quyền sống, đòi giải phóng tình cảm để được hạnh phúc, tự
  do yêu dương
  1.2.2.4. Đề cao, ca ngợi nhữmg phẩm chất tốt đẹp của con người, đồng thời cảm
  thông xót thương với những đau khổ mà họ phải gánh chịu.
  1.3. Cảm hứng nhân đạo - Cảm hứng chủ đạo trong toàn bộ sáng tác của
  Nguyễn Du.
  1.3.1. Khái niệm cảm hứng chủ đạo và cảm hứng nhân văn.
  1.3.1.1. Cảm hứng chủ đạo.
  1.3.1.2. Cảm hứng nhân đạo
  1.3.2. Cảm hứng nhân đạo trong các sáng tác của Nguyễn Du.
  1.3.2.1. Thơ chữ Hán.
  1.3.2.2. Văn Chiêu Hồn.
  1.3.2.3. Truyện Kiều.
  Chương Hai: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO CỦA
  NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU
  2.1. Đề cao, ca ngợi những khát vọng đẹp đẽ của con người.
  2.1.1. Khát vọng tình yêu tự do, hạnh phúc.

  2.1.2. Khát vọng tự do.
  2.1.3. Khát vọng công lý, chính nghĩa.
  2.2. Ca ngợi, khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của con người bị áp bức.
  2.2.1. Phẩm chất lý tưởng: Thuý Kiều là hiện thân của tài hoa, nhan sắc.
  2.2.2. Phẩm chất tốt đẹp của đời sống: Thuý Kiều biểu hiện cho tâm hồn và trái tim
  Việt Nam.
  2.3. Nguyễn Du phê phán, tố cáo những thế lực tàn bạo.
  2.3.1. Thế lực xã hội.
  2.3.2. Thế lực siêu hình.
  2.4. Nguyễn Du xót thương, thông cảm với nỗi đau của những con người bị áp
  bức.
  2.4.1. Nỗi đau của Thúy Kiều khi gia đình gặp gia biến.
  2.4.2. Nỗi đau của Thúy Kiều trong quãng đời mười lăm năm lưu lạc.
  C. KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  MỤC LỤC
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN.
  Trả lời · 12-06-2011 lúc 11:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 5,327 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. T
  tran dang tung · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 24-06-2013 lúc 19:48 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  927624
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo trong truyện kiều

tư tưởng nhân đạo trong truyện kiều

chủ nghĩa nhân đạo trong truyện kiều

http:www.kilobooks.comtu-tuong-nhan-dao-cua-nguyen-du-trong-truyen-kieu-69029

Tjm gja tri hjên thưcva gja trj nhân đao trong truyên kiêucua đaj thj hao dân tôc nguyên du

tư tương nhân đạo của nguyễn du có gì khác nhau

Tu tuong nhan dao trong truyen kieu

Viêt 1 bai văn ngăn giơi thiêu gia tri cua tac phâm cua Truyên Kiêu cua Nguyễn Du

Tư tưởng nhân đạo trong truyên kiêu

bieu hien tu tuong nhan dao cua nguyen du trong truyen kieu

bieu hien cua chu nghia nhan dao trong truyen kieu

biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo trog truyện kiều

phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo trong truyện kiều

bieu hien cu va moi cus chu nghia nhan dao trog truyen kieu

tim luan diem luan cu trong cau sau tu tuong nhan dao cua Nguyen Du trong Truyen Kieu

khai niem chu nghia nhan dao cua nguyen du

Khai niem Cam hung nhan dao cua truyen kieu

Khai niem chu nghia nhan dao trong tho nguyen du

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)