Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tự học 3D max cơ bản, cách sử dụng phần mềm 3d max

  N
  ngocanh1104 ngocanh1104 is offline (46 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. 3
  8.3. Vật liệu X-ray . 71
  8.4. Tạo vật liệu chiếc lá . 73
  8.5. Vật liệu Glass cơ bản . 75
  8.6. Vật liệu dạng Multi/Sub-Object . 77
  8.7. Vật liệu hoạt cảnh . 78
  9. Thực hành: . 80
  9.1. Tạo chiếc Ly . 80
  9.2. Tạo Logo 3D 82
  9.3. Tạo hình đầu con mã 84
  9.4. Tạo khối Rubic . 87
  9.5. Tạo hình chiếc bát tô 88
  9.6. Tạo logo XP . 92
  9.7. Làm quen với Rigid Body 94
  9.8 Chữ chuyển động quanh khối cầu . 91. Lý thuyết: . 4
  1.1. Cơ bản: . 4
  1.1.1. Giao diện chương trình . 4
  1.1.2. Một số phím tắt cơ bản 8
  1.1.3. Chọn đối tượng 9
  1.1.4. Các thao tác trên cửa sổ 11
  1.1.5. Tạo nhóm đối tượng, canh chỉnh đối tượng 12
  1.1.6. Modify . 13
  1.1.7. Phép hiệu chỉnh Bevel . 14
  1.1.8. Extrude 16
  1.1.9. Editable Poly . 18
  2. Geometry: . 30
  2.1. Standard Primitives 30
  2.1.1. Mặt phẳng . 30
  2.1.2. Khối hộp 30
  2.1.3. Khối nón 31
  2.1.4. Hình cầu 32
  2.1.5. Khối cầu 33
  2.1.6. Khối trụ . 33
  2.1.7. Khối ống 33
  2.1.8. Vòng xuyến . 34
  2.1.9. Khối tháp . 34
  2.1.10. Ấm trà . 35
  2.2. Extend Primitives . 36
  2.2.1. Chamfer Box . 36
  2.2.2. Chamfer Cylinder 36
  2.2.3. Torus Knot 37
  2.2.4. Hedra . 37
  2.3. Compound Object 38
  2.3.1. Scatter 38
  2.3.2. Phép giao, cộng, trừ . các khối . 41
  2.3.3. Phép tạo khối Loft . 42
  3. Shapes: . 43
  3.1. Spline . 432
  3.1.1. Đường đa tuyến . 43
  3.1.2. Vẽ hình chữ nhật . 44
  3.1.3. Vẽ hình tròn 44
  3.1.4. Vẽ hình ê-líp 45
  3.1.5. Vẽ cung tròn 45
  3.1.6. Hình vành khăn, hình bánh . 46
  3.1.7. Tạo đa giác 46
  3.1.8. Hình sao 47
  3.1.9. Tạo chữ 47
  3.1.10. Đường xoắn ốc 47
  4. Lights: . 49

  4.1. Standard . 49
  4.1.1. Ánh sáng . 49
  4.1.2. Tạo một dãy các nguồn sáng . 51
  4.2. Photometric 53
  4.2.1. Nguồn sáng trắc quang (photometric Light) . 53
  5. Camera: . 55
  5.1. Camera . 55
  5.2. Camera chuyển động xung quanh vật thể 56
  6. Helpers: . 58
  6.1. Standard . 58
  6.1.1. Dummy 58
  6.2. Atmospheric Apparatus 59
  6.2.1. Atmospheric Apparatus . 59
  7. Space Warps: . 61
  7.1. Geometric/Deformable . 61
  7.1.1. Bomb . 61
  7.1.2. Ripple 62
  7.1.3. Wave . 64
  7.2. Modifier-Based 66
  7.2.1. Hiệu chỉnh nghiêng . 66
  7.2.2. Phép uốn cong (Bend) . 66
  8. Material: . 68
  8.1. Tạo vật liệu phản chiếu cơ bản . 68
  8.2. Vật liệu Material 69
  Trả lời · 04-07-2012 lúc 14:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  ngocanh1104 ngocanh1104 is offline (46 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 1,236 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  46
  Tài liệu đã gửi
  46
  Tài liệu đã bán
  25
  Mã số thành viên
  676354
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  tranthanhtung1958 · Thành Viên KiloBooks · 29 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 10:23 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  29
  Tài liệu đã mua
  30
  Mã số thành viên
  911932
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)