Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tứ diệu đế - Khổ đế - Tập đế

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giới thiệu chút .
  (1) Đức Phật đã thuyết bát khổ khi chỉ dẫn những tội báo của vòng luân hồi. Bát khổ gồm: sinh khổ,
  lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, thương yêu phải chia lìa nên khổ (ái biệt ly khổ), thù ghét phải gặp
  nhau nên khổ (oán tằng hội khổ), mong cầu nhưng không được nên khổ (cầu bất đắc khổ) và gồm
  thâu hết cả là đau khổ do năm uẩn nắm lấy (cận thủ ngũ uẩn khổ).
  (2) Lục khổ gồm: khổ do không khẳng định (vô định khổ), khổ do không thỏa mãn (vô yếm túc khổ),
  khổ do thân thể cứ phải xả bỏ (sổ xả thân khổ), khổ do cứ phải nhập thai sinh ra (sổ thụ sinh khổ),
  khổ do cứ mãi bị chuyển đổi giữa cao và thấp (sổ sổ cao đê biến dịch khổ), khổ do không có bạn

  bè (vô hữu bạn khổ).
  (3) Tam khổ gồm: nỗi khổ của đau khổ (khổ khổ), nỗi khổ của thay đổi (hoại khổ), đau khổ vận hành
  khắp mọi nơi (biến hành khổ).
  Trả lời · 27-05-2013 lúc 15:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  L
  leanh310 leanh310 is offline (8 tài liệu)
  0
  Xem 373 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  L
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  5
  Mã số thành viên
  1002969
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)