Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Trình bày vấn đề tổ chức và quản lý của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện hành

  H
  viphathu2404 hathu2404 is offline (5 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào đều phải lựa chọn cho doanh nghiệp một cơ cấu tổ chức quản lý riêng. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp tổ chức làm ăn thua lỗ, phá sản, chậm phát triển là do cơ cấu tổ chức, quản lý chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn. Việc tổ chức và quản lý công ty cổ phần là một vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm cả về mặt lý luận và thực tiễn. Vậy nên, em xin chọn đề tài: Trình bày vấn đề tổ chức và quản lý của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
  NỘI DUNG
  I Khái quát chung về công ty cổ phần
  1. Khái niệm công ty cổ phần
  2. Đặc điểm của công ty cổ phần
  3. Khái niệm tổ chức và quản lý CTCP
  II Tổ chức và quản lý của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
  1. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần
  2. Quản lý của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

  III. Một số bất cập và phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề tổ chức và quản lý CTCP
  1. Một số bất cập của pháp luật về vấn đề tổ chức và quản lý CTCP
  2. Một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề tổ chức và quản lý công ty cổ phần
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 26-10-2013 lúc 03:23
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  viphathu2404 hathu2404 is offline (5 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 210 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã gửi
  5
  Tài liệu đã bán
  2
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  457556
  Tài khoản thưởng
  300 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)