Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Trình bày nội dung, quan điểm hoạch định các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta hiện nay

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khái niệm : Chính sách xã hội là hệ thống các công cụ tác động vào con người, vào các tổ chức và tòan xã hội nhằm điều hòa các hành vi lợi ích của các nhóm xã hội cũng như các thành viên trong xã hội góp phần thực hiện công bằng, ổn định, tiến bộ xã hội vì sự phát triển năng động hài hòa cho con người.
  1/ Nội dung các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
  CSXH phải luôn gắn chặt với vấn đề xây dựng con người; CSXH phải tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất nhằm phát triển cân đối toàn diện cho mỗi cá nhân và cho toàn xh. Do đó, CSXH dù có nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau nhưng bản chất, nội dung đều thống nhất với nhau đó là:
  + Luôn hướng vào các hoạt động điều hòa các mâu thuẩn, xung đột, giảm bớt các bất cong, căng thẳng trong xã hội
  + CSXH còn khuyến khích lòng nhiệt tình của mọi người, phát huy lòng nhiệt tình giúp đỡ người ngheo khó, rủi ro không may trong cuộc sống.
  + CSXH luôn hướng đến an ninh, an toàn cho xh, bảo đảm quyền tự do của công dân, sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, do đó nội dung của CSXH thể hiện ở 6 nội dung như sau:
  a/Hệ thống chính sách xã hội nhằm tác động điều chỉnh cơ cấu xã hội
  Theo quan niệm tiếp cận khoa học mới hiện nay, chính sách xã hội cần phải tác động một cách đồng bộ, hài hòa và thích hợp vào toàn thể các phân hệ cơ cấu xã hội bao gồm : cơ cấu xã hội – giai cấp, cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, cơ cấu xã hội – dân số , cơ cấu xã hội – lãnh thổ, cơ cấu xã hội – dân tộc .
  Trong khi tác động vào các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bả , hệ thống chính sách xã hội cần tạo ra sự thống nhất giữa tính ổn định và tính năng động xã hội, vừa góp phần giảm bớt những xung đột và sai lệch xã hội, vừa tạo ra tính tích cực xã hội và những yếu tố cần thiết cho sự cân bằng, ổn định và phát triển bền vững trong xã hội. Vạch ra một hệ thống các chính sách xã hội nhằm tác động một cách tích cực, hiệu quả vào các quan hệ gia đình, giai cấp, dân tộc để từ đó góp phần phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhân tố con người . Đó là một trong các mục tiêu chiến lược của chính sách xã hội hiện nay ở nước ta.
  b)Hệ thống chính sách xã hội tác động vào quá trình sản xuất
  Trả lời · 05-07-2012 lúc 20:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 830 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)