Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Trình bày các phương pháp sản xuất thặng dư.Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối ? Ý nghĩa thực tiễn về việc nghiên cứu vấn đề trên

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. trình bày các phương pháp sản xuất thặng dư :
  *Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó mà tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.
  Ta hãy xét một ví dụ:
  Ngày lao động là 10 giờ, trong đó 5 giờ là thời gian lao động tất yếu và 5 giờ là thời gian lao đông thặng dư. Nhờ tăng năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt, giá cả sinh hoạt rẻ hơn dẫn đến giá trị sức lao động cũng bị hạ thấp. Giả sử giá trị sức lao động giảm đi 1 giờ. Khi đó thời gian lao động tất yếu chỉ còn 4 giờ và thời gian lao động thặng dư tăng lên thành 6 giờ. Khi đó, tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% lên 150%.
  Như vậy, bằng cách tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất phục vụ cho ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt mà giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân giảm đi, kéo theo giá trị sức lao động của người lao động giảm đi và đem lại giá trị thặng dư tương đối cho nhà tư bản mà không phải tăng thời gian lao động hay cường độ lao động.
  *Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi.
  Ta hãy xét một ví dụ:
  Ngày lao động là 8 giờ, thời gian lao động cần thiết (t) là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư (t’) là 4 giờ, mỗi giờ công nhân tạo ra một giá trị mới là 10 đơn vị thì giá trị thặng dư tuyệt đối là 40 và tỷ suất giá trị thặng dư là:
  m’ = (t/t’) . 100% = 4/4 . 100% = 100%
  Nhưng nếu ta kéo dài ngày lao động thêm 2 tiếng thì t vẫn bằng 4 giờ nhưng thời gian lao động thặng dư lức này lại là t’= 6. Do đó, giá trị thặng dư tuyệt đối sẽ là 60 đơn vị và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là:

  m’ = 6/4 . 100% = 150%
  Do việc tăng thời gian lao động không thể vượt quá giớ hạn sinh lý của công nhân nên khi thời gian lao động không thể kéo dài thêm được nữa, nhà tư bản sẽ tìm cách tăng cường độ lao động. Về thực chất thì tăng cường độ lao động cũng tương tự như kéo dài ngày lao động. Vì vậy, tăng thời gian lao động hoặc tăng cường độ lao động là để sản xuất ra giá trị thăng dư tuyệt đối.
  *GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH:
  phần giá trị thặng dư lớn hơn mức bình quân xã hội mà nhà tư bản cá biệt thu được, nhờ hạ thấp giá trị cá biệt của hàng hoá so với giá trị xã hội của hàng hoá đó. GTTDSN là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối, cá biệt. Do năng suất lao động cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội, cho nên giá trị cá biệt của một hàng hoá nào đó thấp hơn giá trị xã hội của nó, nhưng khi bán hàng hoá, nhà tư bản vẫn bán ngang với giá trị xã hội. Khoản chênh lệch giữa giá trị xã hội và giá trị cá biệt của hàng hoá tạo nên GTTDSN. Nó là động lực trực tiếp thúc đẩy các nhà tư bản áp dụng những thành tựu mới của khoa học, kĩ thuật
  Trả lời · 20-03-2011 lúc 22:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 9,044 Mua 9 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,778
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  1910
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  80 đ
 8. H
  hnam7672395 · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 17-04-2013 lúc 15:30 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  910755
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nguyenxuan2005 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 24-04-2013 lúc 21:06 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  977371
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tuan anh vu · Thành Viên KiloBooks · 40 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 19-06-2013 lúc 17:17 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  40
  Tài liệu đã mua
  42
  Mã số thành viên
  1016792
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. N
  nguyentam69 · Thành Viên KiloBooks · 48 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 21-10-2013 lúc 01:27 #5
 15. N
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  48
  Tài liệu đã mua
  55
  Mã số thành viên
  711183
  Tài khoản thưởng
  300 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comthreads34162-trinh-bay-cac-phuong-phap-san-xuat-thang-du-vi-sao-noi-gia-tri-thang-du-sieu-ngach-la-bien-tuong-cua-gia-tri-thang-du-tuong-doi-y-nghia-thuc-tien-ve-viec-nghien-cuu-van-de-tren.html

trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

trình bày các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư uu the va han che phuong phap san xuat ra gia tri thang du va gia tri thang du sieu ngach trinh bay hai phuong phap san xuat gia tri thang du tai sao noi gia tri thang du sieu ngach la hinh thuc bien tuong cua gia tri thang du tuong doi Trinh bay phuong phap san xuat gia tri thang du trinh bay 2 phuong phap san xuat gia tri thang du tai sao noi gia tri thang du sieu ngach la hinh thuc bien tuong cua gia tri thang du tuong doi trinh bay 2 phuong phap san xuat gia tri thang du tieu luan tai sao gia tri thang du sieu ngach la hinh thai bien tuong cua gia tri thang du tuong doi trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu nghạch Vi sao noi gia tri thang du sieu ngach la hinh thuc bien truong cua gia tri thang du tuong doi http:www.kilobooks.comtrinh-bay-cac-phuong-phap-san-xuat-thang-du-vi-sao-noi-gia-tri-thang-du-sieu-ngach-la-bien-tuong-cua-gia-tri-thang-du-tuong-doi-y-nghia-thuc-tien-ve-viec-nghien-cuu-van-de-tren-34162 So sánh 2 phương pháp sản xuất m tuyệt đối m tương đối so sanh 2phuong phap gia tri thang du so sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư y nghia phuong phap luan phuong phap cua gia tri thang du 2 phuong phap san xuat ra gia tri thang du va gia tri thang du sieu ngach:ưu the va han che y nghia cua viec nghien cuu gttd sieu ngach la hinh thuc bien tuong cua gttd tuong doi ý nghia cua viêc nghiên cuu cac phuong phap sax xuat gia tri thang du trinh bay 2 phuong phap san xuat gia trg thang du Trinh bay cac phuong phap san xuat gia tri thang du thang du sieu ngach la bien tuong cua thang du tuong doi

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)