Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Trình bày các nôi dung vê các hoc thuyêt quan tri nhân luc phuong Dông. Liên hê nhân thúc cua nó vào tình hình o các Doanh nghiêp Viêt Nam hiên nay

  C
  vipchisokul chisokul is offline (127 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  CHƯƠNG 1: TRƯỜNG PHÁI “ĐỨC TRỊ”
  1.1.Khái niệm:
  1.2.Nội dung:
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng:
  CHƯƠNG 2: TRƯỜNG PHÁI PHÁP TRỊ
  2.1.Khái niệm:
  2.2.Nội dung:
  2.3.Các nhân tố ảnh hưởng:
  PHẦN 2: LIÊN HỆ THỰC TIỄN
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  1.1. Thực trạng áp dụng của “Đức trị”
  1.2. Thực trạng áp dụng của “ Pháp trị”

  1.2.1.Đối với pháp luật của nhà nước
  1.2.2.Đối với đối tác kinh doanh .
  1.2.3.Đối với nhân viên trong công ty
  CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỨC TRỊ VÀ PHÁP TRỊ
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  Trả lời · 08-04-2012 lúc 00:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  C
  vipchisokul chisokul is offline (127 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Xem 746 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  C
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  130
  Tài liệu đã gửi
  127
  Tài liệu đã bán
  682
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  421197
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)