Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Triết học - Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

  Q
  vipquyet_bk quyet_bk is offline (15 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
  Phần I : Lời nói đầu .
  Phần II : Nội dung .
  I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :
  1. Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả :
  2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
  II, Vận dụng vào thực tế :
  1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị .

  2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị .
  III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn
  Phần III : Kết luận chung.
  Trả lời · 08-06-2013 lúc 12:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Q
  vipquyet_bk quyet_bk is offline (15 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 248 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã gửi
  15
  Tài liệu đã bán
  22
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  355554
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  lannguyen.tw · Thành Viên KiloBooks · 85 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 16-01-2014 lúc 21:08 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  85
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  2
  Tài liệu đã mua
  87
  Mã số thành viên
  851531
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)