Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo Luật Hình sự hiện hành

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LỚI HS32B
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm nước ta đang có chiều hướng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp. Phổ biến hiện nay là những vụ án nghiêm trọng có nhiều chủ thể tham gia, nhất là trong các vụ án tham nhũng, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc xảy ra gần đây đang được dư luận xã hội quan tâm theo dõi, lên án. Trong đồng phạm, mỗi bị cáo khi thực hiện tội phạm có thể có vai trò khác nhau và sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa những người cùng phạm tội càng củng cố quyết tâm phạm tội đến cùng. Điều đó đã giúp ta thấy được tính nguy hiểm của loại tội phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm. Việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm dưới hình thức đồng phạm nói riêng luôn là vấn đề cấp bách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Vì thế, tôi chọn đề tài “Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo Luật Hình sự hiện hành” cho khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
  2. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài
  Mục đích của đề tài là tập trung nghiên cứu bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm của đồng phạm; tính chất và hành vi của từng loại người đồng phạm để từ đó xác định TNHS cho từng đối tượng phạm tội.
  Việc nghiên cứu vấn đề TNHS trong đồng phạm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cơ bản sau:
  Về lý luận, việc nghiên cứu giúp ta xác định được chính xác cơ sở pháp lý của đồng phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cứu TNHS đối với những người đồng phạm.
  Về thực tiễn, nghiên cứu vấn đề TNHS trong đồng phạm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giúp Tòa án xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến việc xác định TNHS của những người đồng phạm, đồng thời nghiên cứu thực tiễn xét xử những vụ án đồng phạm. Từ đó đánh giá về tình hình tội phạm nói chung, đồng phạm nói riêng trong giai đoạn hiện nay, đưa ra kiến nghị, đề xuất góp phần hoàn thiện chế định đồng phạm của BLHS trong tương lai.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh việc sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật, đề tài còn sử dụng các phương pháp so sánh, logic, phân tích, chứng minh và tổng hợp.
  5. Kết cấu khóa luận
  Xuất phát từ nội dung, yêu cầu của đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được kết cấu thành ba chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
  Chương II: Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo Luật Hình sự hiện hành
  Chương III: Thực trạng truy cứu trách nhiệm hình sự trong những năm gần đây và một số kiến nghị hoàn thiện Bộ luật Hình sự

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG ĐỒNG PHẠM . 3
  1. Cơ sở của việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 3
  1.1. Khái niệm và các dấu hiệu của đồng phạm 3
  1.1.1. Về số lượng người tham gia đồng phạm 3
  1.1.2. Về tính chất của hành vi phạm tội 5
  1.1.3. Về các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của đồng phạm 7
  1.2. Các loại người đồng phạm 10
  1.2.1. Người thực hành. 11
  1.2.2. Người tổ chức. 12
  1.2.3. Người xúi giục. 14
  1.2.4. Người giúp sức. 15
  1.3. Tính nguy hiểm cho xã hội của đồng phạm 16
  2. Ý nghĩa của việc quy định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 19
  CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG ĐỒNG PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH 22
  1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm 22
  1.1. Nguyên tắc chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm 22
  1.2. Nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập. 23
  1.3. Nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm 25

  2. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 27
  2.1. Vấn đề chủ thể đặc biệt trong đồng phạm 27
  2.2. Vấn đề xác định giai đoạn thực hiện tội phạm trong đồng phạm 28
  2.2.1. Vấn đề xác định giai đoạn thực hiện tội phạm của người thực hành. 29
  2.2.2. Vấn đề xác định giai đoạn thực hiện tội phạm của người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức 32
  2.3. Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm 36
  2.3.1. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người thực hành. 38
  2.3.2. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người tổ chức. 40
  2.3.3. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người xúi giục. 41
  2.3.4. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người giúp sức. 42
  CHƯƠNG III: THỰC TIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐNG PHẠM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 45
  1. Tình hình truy cứu trách nhiệm hình sự đồng phạm trong những năm gần đây 45
  2. Một số kiến nghị hoàn thiện Bộ luật Hình sự về vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 48
  KẾT LUẬN 54
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Trả lời · 15-05-2012 lúc 20:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 549 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21233
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. N
  nghiaphamviet · Thành Viên KiloBooks · 17 bài gởi
  Tài liệu hay, thank tamnguyenhd1 nhá
  Trả lời · 16-12-2015 lúc 14:53 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  17
  Tài liệu đã mua
  18
  Mã số thành viên
  925219
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)