Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Tổng quan về sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Chương I : Tổng quan về sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính

  1.1 Định nghĩa về CIM
  1.2 Ứng dụng của CIM
  1.3 Hiệu quả của CIM
  1.4 Hướng phát triển của CIM
  Chương II. Cấu trúc của hệ thống CIM

  Máy công cụ CNC trong hệ thống CIM
  Hệ trục toạ độ của
  Các yêu cầu đối với các robot hoạt động trong hệ thống CIM
  Kho chứa tự động trong hệ thống CIM

  1. Chức năng và thành phần của kho chứa tự động.
  2. Các loại kho chứa tự động.
  3. Bố trí các kho chứa tự động trong hệ thống CIM.
  4. Thiết kế các kho chứa tự động của hệ thống CIM.
  Hệ thống vận chuyển - tích trữ tự động của CIM.
  Thiết bị kỹ thuật của hệ thống vận chuyển - tích
  1. trữ .
  Hệ thống vận chuyển - tích trữ chi tiết gia công của
  2. CIM.
  3. Hệ thống vận chuyển - tích trữ dụng cụ của CIM.
  4. Điều khiển hệ thống vận chuyển - tích trữ.
  Hệ thống điều khiển của CIM

  Hoạt động của bộ điều khiển logic khả lập trình

  1. 1. PLC trong các hệ thống CIM.

  1.1 Giới thiệu chung về các bộ PLC
  1.2 Các bộ PLC thường gặp:
  1.3 Chức năng của các bộ PLC
  1.4 Các lợi ích khi sử dụng PLC
  1.5 Các bộ phận cơ bản của PLC
  Sự hoạt động của PLC theo vòng quét
  1.6 chương trình
  Giới thiệu về hoạt động của bộ PLC trong
  1.7 hệ thống MiniCIM
  Truyền thông của hệ thống mạng Ethernet trong
  2. CIM
  3. Phần mềm CIM - CimSoft
  Hệ thống kiểm tra tự động của CIM.
  Chương 3. Lập trình gia công trong hệ thống CIM

  I. Lập trình cho máy CNC trong hệ thống CIM
  1. Máy CNC sử dụng trong hệ thống CIM
  2. Lập trình cho máy CNC trong hệ thống CIM

  Ứng dụng lập trình cho các máy CNC trong hệ
  3. thống MiniCIM
  II Lập trình cho Robot trong hệ thống CIM

  1. Cơ sở lập trình cho robot, ngôn ngữ MCL II
  2. Lập trình bằng Teach Pendant
  3. Lập trình cho robot bằng phần mềm PC Rtermwin
  4. Ứng dụng lập trình cho các robot trong hệ thống MiniCIM
  III Lập trình cho PLC trong hệ thống CIM
  1. Kĩ thuật lập trình điều khiển PLC
  2. Kĩ thuật lập trình trong RSLogix500
  Chương 4. Hệ thống Lắp Ráp tự động trong hệ thống
  CIM

  1. Khái niệm về hệ thống lắp ráp tự động.
  Thiết kế hệ thống lắp ráp tự động trong hệ thống
  2. MiniCIM.
  Lập trình cho hệ thống điều khiển tự động trong
  3. lắp ráp trong hệ thống MiniCIM
  Trả lời · 24-03-2011 lúc 00:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,033 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)