Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN tội phạm tham nhũng - thực trạng và giải pháp

  mongkhuyet mongkhuyet is offline (1,660 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh
  viên
  KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 2
  CHƯƠNG I: TỘI PHẠM THAM NHŨNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ
  LUẬN 4
  1. Khái niệm tham nhũng . 4
  2. Khái niệm tội phạm tham nhũng . 6
  3. Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm tham nhũng . 7
  3.1. Khách thể của tội phạm tham nhũng 7
  3.2. Mặt khách quan của tội phạm tham nhũng 8
  3.3. Chủ thể của tội phạm tham nhũng 9
  3.4. Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng 10
  4. Phân biệt tội phạm tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật do
  người có chức vụ quyền hạn thực hiện . 10
  CHƯƠNG II:TỘI PHẠM THAM NHŨNG - THỰC TẾ VÀ NHỮNG
  ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ 12
  1. Thực tế và những ảnh hưởng của tham nhũng tới nền kinh tế của
  một số nước 12
  2. Tội phạm tham nhũng ở Việt Nam 13
  2.1. Một thực tế đang báo động . 13
  2.2. Những ảnh hưởng của tham nhũng tới nền kinh tế Việt Nam 17
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG
  . 19
  1. Hoạt động chống tham nhũng ở một số nước . 19
  1.1. Châu Phi 19
  1.2. Mỹ . 20
  2. Kiến nghị một số biện pháp chống tham nhũng ở Việt Nam 20
  KẾT LUẬN 22
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 23
  Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh
  viên
  KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2
  LỜI MỞ ĐẦU

  Bước vào thế kỷ thứ 21, tất cả thế giới đang vận hanh theo xu hướng
  mới: hoà bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách
  về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc sẽ dần được xoá bỏ.
  Việt Nam cũng ở trong xu hướng chung đó. Là một bước đang phát
  triển, Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập
  nhất là về kinh tế, khoa học - kỹ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao
  độ nguồn nội lực trong nước và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ
  nước ngoài, Việt Nam đang cố gắn tiến những bước lớn trên con đường phát
  triển kinh tế. Nhưng có một thách thức lớn đang cản trở con đường ấy, đó là
  các tội phạm về tham nhũng (mà theo ngôn ngữ của người dân là những con
  sâu mọt đang đục khoét xã hội) cũng đang ngày càng gia tăng về mức độ phổ
  biến, quy mô và thủ đoạn.
  Có thể nói, tham nhũng là vấn đề toàn cầu. Các quốc gia công nghiệp
  hoá tất nhiên không hề miễn dịch trước tham nhũng và tất cả đều có trách
  nhiệm tham gia vào việc tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, tham nhũng dường như
  xâm hại với tỷ lệ cao hơn ở các nước đang phát triển và nền kinh tế đang
  chuyển đổi. Tham nhũng ngăn cản nhiều nước vượt qua những thách thức
  nghiêm trọng nhất của phát triển, cản trở đầu tư trong nước và nước ngoài,
  làm xói mòn niềm tin trong các tổ chức công cộng, niềm tin của nhân dân đối
  với Chính phủ, và làm tồi tệ thêm vấn đề ngân sách bằng cách lấy đôi của
  Chính phủ các khoản thuế quan và thuế thu nhập đáng kể.

  Mặc dù tội phạm tham nhũng là một loại tội phạm nguy hiểm và có tính
  chất truyền thống nhưng việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp phòng
  chống loại tội phạm này luôn là một vấn đề bức xúc đối với mọi nền kinh tế
  trên thế giới và đối với sự phát triển của nền Việt Nam nói riêng. Đó là một
  nhiệm vụ cấp thiết đang đặt ra cho các nhà luật học nói chung và người
  nghiêm cứu khoa học luật hình sự nói riêng.
  KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 3
  Dù vẫn đang là sinh viên nhưng thông qua các phương tiện thông tin đại
  chúng cũng như trong thực tế đời sống xã hội, tôi cảm thấy rất quan tâm và
  bức xúc về vấn đề tội phạm tham nhũng hiện nay. Tôi đã tiến hành nghiên
  cứu trên sách báo, internet và thực tế để hoàn thành báo cáo khoa học này.
  Trong phạm vi một báo cáo kho học sinh viên chỉ xin đề cập về vấn đề này
  trên một số khía cạnh như sau: tội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận,
  thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh
  phòng chống, tương ứng với 3 chương trong nội dung của báo cáo.
  Do tầm kiến thức còn hạn chế của sinh viên và thời gian thực hiện ngắn
  nên báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận
  được những ý kiến phê bình và đóng góp của thầy cô cùng các bạn.
  Trong quá trình thực hiện báo cáo tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt
  tình của các thầy cô giáo và bạn bè. Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân
  thành tới ThS Chu Thị Trang Vân- giảng viên bộ môn LHS, người đã hướng
  dẫn tôi hoàn thành báo cáo này. Trần Thị Mai Báo cáo khoa học sinh
  viên
  Trả lời · 09-09-2012 lúc 17:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  mongkhuyet mongkhuyet is offline (1,660 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 500 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  2,033
  Tài liệu đã gửi
  1660
  Tài liệu đã bán
  3008
  Tài liệu đã mua
  67
  Mã số thành viên
  399894
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)