Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Dai-Ichi Việt Nam

  xeddap xeddap is offline (2,049 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Tên đề tài
  Tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Dai-Ichi Việt Nam

  MỤC LỤC


  MỞ BÀI 1


  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3
  I. TỔNG QUAN VỀ BHNT 4
  1. Sự hình thành và phát triển của bảo hiểm nhân thọ 4
  2.Vai trò của BHNT 6
  3. Những đặc diểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ 7
  3.1. Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm,vừa mang tính rui ro 7
  3.2. Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm 8
  3.3 Các loại hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ rât đa dang và phức tạp 8
  3.4. Phi bảo hiểm nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp 9
  3.5. Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiên kinh tế - xã hội nhât định 10
  4. Các loại hinh bảo hiểm nhân thọ cơ bản 11
  4.1. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong 12
  4.2. Bảo hiểm trong trường hợp sống (còn gọi là bảo hiểm sinh kỳ) 14
  4.3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. 15
  4.4. Các điều khoản bảo hiểm bổ sung . 15
  II. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ. 16
  1.Khái niệm và phân loại đại lý. 16
  1.1.Khái niệm 16
  1.2 Phân loại đại lý bảo hiểm. 17
  2.Vai trò của đại lý bảo hiểm 20
  2.1 Đối với doanh nghiệp bảo hiểm : 20
  2.2 Đối với khách hàng : 20
  2.3 Đối với xã hội: 20
  3.Kênh phân phối BHNT thông qua đại lý bảo hiểm . 21
  III. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BHNT 22
  1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý BHNT 22
  2. Mô hình tổ chức mạng lưới đại lý. 23
  3.Điều hành và quản lý mạng lưới đại lý BHNT 31
  4. Kiểm tra và đánh giá hoạt động của ĐLBH . 33


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM 34
  I, GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM. 34
  1.Sự hình thành và phát triển của Dai-Ichi Việt Nam 34
  2.Cơ cấu bộ máy tổ chức. 37
  3.Tình hình hoạt động kinh Công ty Dai-ichi Việt nam (doanh nghiệp Bảo Minh CMG trước đây) 40
  3.1 Cơ hội và thách thức đối với Dai-Ichi Việt Nam 40
  3.1.1 Cơ hội 40
  3.1.2 Thách thức 41
  3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh. 44
  III. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ CỦA BẢO MINH CMG 53
  1. Tổ chức mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ 53
  1.1.Về công tác tuyển dụng đại lý 54
  1.2 Tiêu chuẩn tuyển dụng và người tuyển dụng và nguồn tuyển dụng. 55
  1.3. Quy trình tuyển dụng 56
  1.2 Công tác đào tạo 66

  1.2.1 Mục đích đào tạo 66
  1.2.2 Phương pháp đào tạo 67
  1.2.3 Kết quả đào tạo 70
  2. Quản lý mạng lưới của Dai-Ichi Việt Nam. 72
  3. Kết quả và hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ. 74


  CHƯƠNG III77: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ CÓ HIỆU QUẢ TẠI DAI-ICHI VIỆT NAM 77
  I.NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ TẠI DAI-ICHI VIỆT NAM. 77
  1.Thuận lợi 77
  2.Khó khăn 88
  3.Phương hướng phát triển đối với công tác tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý 79
  2.1 Phương hướng phát triển đối với công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý 83
  2.1.2 Đào tạo đại lý : 83
  2.1.3 Phương hướng tổ chức quản lý mạng lưới đại lý. 84
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ HIỆU QUẢ TẠI DAI-ICHI VIỆT NAM . 85
  IV. KIẾN NGHỊ 88
  1.Kiến nghị đối với Dai-Ichi Việt Nam . 88
  2. Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng. 89


  KẾT LUẬN 90
  Trả lời · 03-05-2012 lúc 00:44
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  xeddap xeddap is offline (2,049 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
  Xem 561 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Cộng Tác Viên
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  2,002
  Tài liệu đã gửi
  2049
  Tài liệu đã bán
  915
  Mã số thành viên
  537748
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. S
  starfish_forever · Thành Viên Chính Thức · 56 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 06-12-2016 lúc 03:57 #2
 9. S
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  56
  Tài liệu đã gửi
  18
  Tài liệu đã bán
  129
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  445447
  Tài khoản thưởng
  1200 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)