Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tình huống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

  I
  Ika Lee Ika Lee is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  10
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Tình huống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường


  MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
  Tình huống được đặt ra là: Cơ sở sửa chữa của ông Nguyễn Văn B ở thôn X, xã Y, Huyện Z đã gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường dẫn đến các hộ nhân dân kiến nghị nhiều lần tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý. Cụ thể như sau:
  Cơ sở sửa chữa ô tô của ông Nguyễn Văn B được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1992 tại thôn X, xã Y, huyện Z. Cơ sở được xây dựng trên một diện tích là 250m2, có khoảng cách gần nhất từ cơ sở đến hộ gia đình xung quanh là 50m.
  Về tổ chức sản xuất: Cơ sở làm việc theo cơ chế thị trường, thời gian làm việc tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, hoạt động dưới hình thức dịch vụ phục vụ. Nhiệm vụ chính của cơ sở là sửa chữa, trung đại tu, gò hàn, lắp ráp thùng, bệ xe ô tô, máy kéo. Nguyên liệu phục vụ cho việc sửa chữa gồm tôn, sắt, nhôm, que hàn, đất đèn, gỗ và một số thiết bị chính: Bình ôxy, bộ hàn hơi, máy phun sơn, bình đất đèn
  Khi cơ sở đi vào hoạt động, cơ sở đã được cơ quan chức năng là Sở tài nguyên môi trường (nay là Sở Tài nguyên môi trường) hướng dẫn thực hiện các qui định về bảo vệ môi trường của Luật bảo vệ môi trường. Tháng 5 năm 2004, cơ sở đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong bản báo cáo đã xác định được các nguồn gây ô nhiễm chính do hoạt động của cơ sở gây ra, bao gồm: Khí thải (Clo, CO, CO2, SO4, C2H2, mùi sơn ) bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, riêng về tiếng ồn, kết quả đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tại thời điểm báo cáo cho thấy độ ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 15 đến 20dBA. Báo cáo cũng đã nêu một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm gồm: Thực hiện trồng cây xanh quanh khu vực sản xuất, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, bố trí các hoạt động gây tiếng ồn lệch pha, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các thiết bị và các van của bình khí.
  Căn cứ vào bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở, sau khi tổ chức thẩm định, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường đã ra Quyết định số XX/QĐ – MTG ngày yy/5/2004 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở, đồng thời yêu cầu cơ sở:
  - Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  - Thực hiện kiểm soát mỗi năm một lần các chỉ tiêu môi trường: Bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn.
  - Thực hiện phương án phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động.
  Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở sửa chữa ô tô của ông Nguyễn Văn B đã không nghiêm túc chấp hành Quyết định của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, do đó đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.
  Ngày 24/4/1999, 20 hộ gia đình thuộc thôn X, xã Y, huyện Z đã có đơn kiến nghị gửi Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Y, chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Z về việc cơ sở sửa chữa ôtô của ông Nguyễn Văn B hoạt động gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư.
  Đơn kiến nghị nêu:
  - Cơ sở sửa chữa ô tô hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình.
  - Hàng ngày các hộ phải ngửi mùi hôi thối của đất đèn, hơi sơn từ cơ sở gây lên.
  - Nước thải của cơ sở không được xử lý, chảy ra ruộng lúa, ao nuôi cá gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.
  Trong đơn, các hộ đề nghị các cơ quan có biện pháp xử lý đối với cơ sở, yêu cầu cơ sở thực hiện các giải pháp để chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của các hộ gia đình.
  Sau khi nhận được đơn kiến nghị, giám đốc Sở tài nguyên môi trường đã giao cho chánh thanh tra Sở phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Y và Uỷ ban nhân dân huyện Z đã xem xét, giải quyết.
  Ngày 09/06/2004, Chánh thanh tra Sở tổ chức cuộc họp tại Uỷ ban nhân dân xã Y để kiểm tra, xác minh. Thành phần cuộc họp gồm có:
  - Chánh thanh tra Sở và chuyên viên quản lý môi trường của Sở Tài nguyên môi trường.
  - Cán bộ thanh tra tư pháp, phó chủ tịch UBND xã Y.
  - Cán bộ tiếp dân và cán bộ thanh tra của UBND huyện Z.
  - Hộ gia đình ông H (gần cơ sở sửa chữa ô tô).
  - Ông Nguyễn Văn B (chủ cơ sở sửa chữa ô tô).
  Qua trao đổi và kiểm tra thực tế tại cơ sở, cuộc họp thống nhất kết luận:
  - Cơ sở có đầy đủ các thủ tục giấy tờ quy định về sản xuất kinh doanh và qui định của Luật Bảo vệ môi trường như:
  + Giấy phép kinh doanh.
  + Giấy phép hành nghề.
  + Cam kết và nộp đủ thuế theo quy định
  + Có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường phê duyệt tại Quyết định số xx/QĐ ngày yy/06/2004.

  - Cơ sở thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như quy định của địa phương.
  - Việc cơ sở hoạt động gây ô nhiễm đến khu vực dân cư xung quanh là có.
  - Cơ sở nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
  Tại cuộc họp, cơ sở đã tiếp thu các ý kiến, đề nghị được tiếp tục hoạt động và cơ sở hứa sẽ thực hiện đúng các yêu cầu kết luận của cuộc họp. Căn cứ kết quả cuộc họp, Chánh thanh tra Sở đã có Quyết định số aa/QĐ – TTR ngày 12/6/2004 về giải quyết đơn kiến nghị của nhân dân thôn X, xã Y, nội dung Quyết định khẳng định việc cơ sở gây ô nhiễm là đúng như kiến nghị và đề nghị cơ sở thực hiện các yêu cầu sau:
  - Thực hiện đầy đủ Quyết định số XX/QĐ ngày yy/06/2004 của Sở Tài nguyên môi trường.
  - Cơ sở phải có tường che chắn bao quanh, nạo vét rãnh thoát nước, có thùng chứa chất thải.
  - Khu vực sơn của cơ sở phải được đặt trong phòng kín cách ly.
  - Cơ sở phải nâng cao mái nhà.
  Sau khi nhận được quyết định số AA/QĐ – TTR ngày 12/6/2004 của Chánh thanh tra Sở về giải quyết đơn kiến nghị, 12 hộ dân không đồng tình với Quyết định này và tiếp tục có đơn kiến nghị lần 2 ngày bb/10/2004 phản bác Quyết định số AA/QĐ – TTR ngày 12/6/2004 của Chánh thanh tra Sở. Đơn được gửi đến chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở tài nguyên môi trường, Chủ tịch UBND xã X, chủ tịch UBND Huyện Y. Đơn kiến nghị lần 2 cho rằng: Việc giải quyết như vậy là không thoả đáng, “quan liêu, hời hợt, chung chung”.
  Nhận được đơn kiến nghị lần 2, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi ý kiến chỉ đạo: “Chuyển đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên môi trường giải quyết”. Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tiếp tục cử tổ công tác đến kiểm tra cơ sở.
  Ngày xx/10/2004, tổ công tác đến làm việc với UBND xã Y và kiểm tra tại cơ sở, kết quả tổ công tác đã kết luận: Cơ sở đã thực hiện cơ bản các yêu cầu tại quyết định số AA/QĐ – TTR ngày 08/5/2004 của Chánh thanh tra Sở; riêng việc làm tường chắn tiếng ồn là chưa đạt yêu cầu (bằng vật liệu tạm, tường che chắn bằng cót ép).
  Kết quả đô độ ồn vẫn vượt tiêu chuẩn Việt Nam cho phép là 10dBA, tổ công tác đã đề xuất với Giám đốc Sở thu hồi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở và đề nghị UBND huyện Z xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở.
  Xung quanh việc giải quyết trường hợp đơn thư kiến nghị này, có nhiều ý kiến cho rằng việc giải quyết như vây là chưa hợp lý.
  Trả lời · 11-08-2011 lúc 15:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  I
  Ika Lee Ika Lee is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,497 Mua 10 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  I
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  570
  Tài liệu đã gửi
  573
  Tài liệu đã bán
  432
  Mã số thành viên
  269998
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyennd84 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 13-04-2013 lúc 12:33 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  681902
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  vodinhhop · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 05-06-2013 lúc 17:06 #3
 11. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1010652
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)