Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và giải pháp phòng chống

  D
  Ditrongmuahlu Ditrongmuahlu is offline (56 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU

  Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, vấn đề thanh, thiếu niên là vấn đề được tất cả các quốc gia, các thời đại coi là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Ở nước ta, thanh, thiếu niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội hiện tại và là người chủ tương lai của đất nước. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế. Những biến đổi của tình hình trong nước với bối cảnh quốc tế biến động và phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức có tác động mạnh mẽ đến thanh, thiếu niên. Thanh, thiếu niên đang có những thay đổi về cơ cấu xã hội, địa vị kinh tế, tư tưởng chính trị, tâm lý, lối sống v.v . những thay đổi này diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh những yếu tố tích cực là những hạn chế tiêu cực.Lứa tuổi thanh, thiếu niên là lứa tuổi bồng bột, chủ quan, nông nổi, tiếp nhận thông tin ít chọn lọc, vốn sống và vốn hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, dễ bị ảnh hưởng, lôi kéo bởi những tác động xấu, những mặt trái của nền kinh tế thị trường trong xã hội hiện nay Trong những năm gần đây, đối tượng phạm pháp trong thanh, thiếu niên có chiều hướng ngày càng tăng. Số lượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn chiếm tỷ lệ cao so với các lứa tuổi khác và có chiều hướng gia tăng Nhận thấy đây là một vấn đề hết sức quan trọng, em đã quyết định chọn đề tài: “Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và giải pháp phòng chống”.  NỘI DUNG
  1.Cơ sở lí luận
  1.1 Khái quát về thanh, thiếu niên
  Thiếu niên: Trẻ em ít tuổi hơn thanh niên, vào khoảng từ mười tuổi
  đến mười lăm, mười sáu tuổi. Thanh niên: Theo điều 1 Luật Thanh Niên: “Thanh niên quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. ”

  Việt Nam là quốc gia có cơ cấu dân số trẻ. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2009, dân số thanh niên khoảng 23.840.000 người, trong số 16.117.520 thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế, chiếm 67,2 % tổng số thanh niên, chiếm 38,7% lực lượng lao động xã hội; 6.612.404 thanh niên trong độ tuổi đi học, chiếm 27,6%. Thanh, thiếu niên nước ta (từ 14 - 30 tuổi) là lực lượng xã hội hùng hậu, chiếm 35,96% dân số và chiếm 55,5% lực lượng lao động xã hội.
  1.2 Vi phạm pháp luật và phân loại vi phạm pháp luật
  Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật,có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
  Vi phạm pháo luật thông thường được phân chia thành bốn nhóm cơ bản sau: Tội phạm, vi phạm hành c
  Trả lời · 11-10-2013 lúc 21:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  Ditrongmuahlu Ditrongmuahlu is offline (56 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 231 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  59
  Tài liệu đã gửi
  56
  Tài liệu đã bán
  6
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1075605
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  ngocruby6688 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 08-12-2013 lúc 08:08 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1100136
  Tài khoản thưởng
  20 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)