Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Tình hình quản lý và sử dụng đất đai

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Tình hình quản lý và sử dụng đất đai


  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI
  1 - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:
  2 - ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI:
  3 - THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG:
  PHẦN II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
  1 - TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI:
  2 - HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI:
  2.1 - Đất nông nghiệp:
  2.2 - Đất chuyên dùng:
  2.3 - Đất ở nông thôn:
  2.4 - Đất chưa sử dụng:
  PHẦN III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
  1 - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GẮN VỚI VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT:

  2 - PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
  2.1 - Đất nông nghiệp:
  2.2 - Đất chuyên dùng:
  2.3 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa:
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1.Tính khả thi và hiệu quả:
  2. Giải pháp thực hiện:
  Trả lời · 04-06-2011 lúc 18:43
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,084 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)