Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN tìm hiểu về lập trình song song sử dụng PVM, cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  MỤC LỤC . .1
  DANH MỤC HÌNH VẼ . 5
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6
  MỞ ĐẦU . 7
  CHƯƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG . .8
  1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán . 8
  1.2. Trình bày về máy tính song song . .8
  1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song . 8
  1.2.2. Các thành phần của máy tính song song . 1 2
  1.2.3. Chương trình dịch và các hệ điều hành . .1 5
  1.3. Kỹ thuật lập trình song song . .1 6
  1.3.1. Những mô hình lập trình song song . 1 6
  1.3.2. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song . 2 4
  1.4. Một số chiến lược song song hóa phổ biến . .25
  1.4.1. Song song hóa kết quả . 2 6
  1.4.2. Song song hóa đại diện . .26
  1.4.3. Song song hóa chuyên biệt . .27
  CHƯƠNG II : MÁY ẢO SONG SONG PVM (Paralle Virtual Machine ) . .28
  2.1. Giới thiệu chung . .2 8
  2.1.1. Máy tính xử lý song song MPP . .2 8
  2.1.2. Máy trạm thay thế (Cluster of Workstation) . .28
  2.1.3. Tính toán trên mạng không đồng nhất . 2 9
  2.2. Kiến trúc của máy ảo song song PVM (Parallel Virtual Machine) . .29
  2.2.1. Định nghĩa . .2 9
  2.2.2. Nguyên lý của một hệ thống PVM . .29
  2.2.3. Cấu trúc của PVM . 3 0
  2.2.4. Kiến trúc của PVM . .31
  2.3. Cơ chế hoạt động . 3 1
  2.4. Lập trình trên cụm máy tính PVM . 3 2
  2.4.1. Điều khiển các task . .34
  2.4.2. Truyền thông điệp . .3 4
  2.4.3. Nhận thông điệp . .3 5
  2.4.4. Nhóm các task . .3 5
  2.4.5. Các kiểu dữ liệu được đóng gói trong PVM . 3 6
  2.5. Sử dụng PVM . .36
  2.5.1. Cài đặt PVM . 3 6
  2.5.2. Bắt đầu với PVM . .37
  2.5.3. Một số vấn đề khi sử dụng PVM . .38
  2.5.4. Chạy chương trình PVM . 3 9
  2.5.5. Giao diện điều khiển PVM . .40
  2.5.6. Các tùy chọn của hostfile . .41
  2.6. Lập trình dùng PVM . .4 3
  2.6.1. Mô hình Master - Slave . .4 3
  2.6.2. Mô hình Task - to - Task . .4 4
  2.7. Thiết kế môi trường hỗ trợ tính toán song song . .4 7
  2.7.1. Quản lý biến phân chia . .48
  2.7.2. Giao diện với người lập trình . .54
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM . 5 5
  3.1. Phát biểu bài toán . .55
  3.2. Xây dựng các toán tử trong bài toán . 5 5
  3.3. Cài đặt và đánh giá . 5 8
  3.3.1. Cấu hình hệ thống . .5 8
  3.3.2. Cài đặt PVM . 5 9
  3.3.3. Biên dịch và chạy thử . .5 9
  3.3.4. Kết quả . 6 0
  3.3.5. Đánh giá . .6 1
  KẾT LUẬN . 6 2
  Tài liệu tham khảo . 6 3
  7
  MỞ ĐẦU
  Nhiệm vụ của Công nghệ thông tin là nghiên cứu các mô hình, phương pháp

  và công nghệ, công cụ hỗ trợ để tạo ra những hệ thống phần mềm giải quyết được
  những bài toán phức tạp của thực tế. Những vấn đề về xử lý ngôn ngữ tự nhiên,
  tiếng nói, nhận dạng dự báo thời tiết, đều đòi hỏi phải xử lý dữ liệu với tốc độ rất
  cao, với khối lượng dữ liệu rất lớn. Hầu hết những bài toán này, những máy tính xử
  lý tuần tự kiểu Von Neumann như hiện nay là không đáp ứng yêu cầu. Mặc dù tốc
  độ và số lượng các bộ xử lý tăng nhiều trong những năm qua, nhưng do giới hạn về
  phương diện vật lý nên khả năng tính toán của chúng không thể tăng mãi theo yêu
  cầu hiện tại, càng không đáp ứng trong tương lai. Điều này dẫn tới là muốn tăng
  được khả năng tính toán của các hệ thống máy tính để giải được những bài toán đáp
  ứng yêu cầu thực tế thì không còn cách nào khác là phải khai thác được những khả
  năng xử lý song song và phân tán của hệ thống máy tính hiện đại.
  Mục đích của xử lý song song và phân tán là tận dụng các khả năng tính toán
  của các hệ đa bộ xử lý, của các máy tính song song để thực hiện những tính toán
  nhanh hơn trên cơ sở sử dụng nhiều bộ xử lý đồng thời. Cùng với tốc độ xử lý
  nhanh hơn,việc xử lý song song và phân tán sẽ giải quyết được những bài toán lớn
  hơn, phức tạp hơn của thực tế.
  Các công cụ hỗ trợ lập trình song song có thể kể đến như MPI, PVM, một số
  được tích hợp sẵn thành chuẩn trong các ngôn ngữ lập trình như thư viện OpenMP
  trong C/C++, Fortran, Trong khuôn khổ bài khóa luận em sẽ tìm hiểu về lập trình
  song song sử dụng PVM, cấu hình PVM và chạy một ví dụ ứng dụng. Nội dung của
  bài khóa luận bao gồm:
  Chương 1: Tìm hiểu về máy tính song song.
  Chương 2: Tìm hiểu về máy ảo song song PVM.
  Chương 3: Thực nghiệm và chạy ứng dụng.
  Kết luận: Nêu lên những vấn đề đã nghiên cứu được và những hạn chế, thiếu
  sót và phương hướng phát triển trong tương lai.
  Trả lời · 16-12-2011 lúc 17:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 939 Mua 5 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20687
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. V
  vungocthuc · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 20-06-2013 lúc 09:54 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  446127
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)