Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Tìm hiểu một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN

  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY3
  1.1Giới thiệu về mạng cảm biến không dây. 3
  1.2Cấu trúc mạng WSN4
  1.2.1 Cấu trúc một node mạng WSN4
  1.2.2 Cấu trúc mạng cảm biến không dây. 7
  1.3 Đặc điểm của mạng cảm biến không dây. 8
  1.3.1 Kích thước vật lý nhỏ. 8
  1.3.2 Hoạt động đồng thời với độ tập trung cao. 8
  1.3.3 Khả năng liên kết vật lý và phân cấp điều khiển hạn chế. 9
  1.3.4 Tính đa dạng trong thiết kế và sử dụng. 9
  1.3.5 Hoạt động tin cậy. 9
  1.4 Kiến trúc mạng cảm biến không dây. 10
  1.4.1 Lớp ứng dụng. 11
  1.4.2 Lớp giao vận. 12
  1.4.3 Lớp mạng. 12
  1.4.4 Lớp liên kết số liệu. 13
  1.4.5 Lớp vật lý. 13
  1.5 Kỹ thuật truyền dẫn không dây. 14
  1.5.1 Quá trình truyền sóng. 15
  1.5.2 Các công nghệ không dây. 17
  1.5.2.1 Bluetooth. 18
  1.5.2.2 WLAN19
  1.5.2.3 ZigBee. 21
  1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến mạng WSN22
  1.6.1 Thời gian sông bên ngoài22
  1.6.2 Tiêu thụ nguồn mức thấp. 23
  1.6.3 Chi phí thấp. 23
  1.6.4 Thông lượng dữ liệu. 24
  1.6.5 Bảo mật24
  1.7 Ứng dụng của mạng WSN25
  CHƯƠNG 2:ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY27
  2.1 Giới thiệu. 27
  2.2 sự phân phối và tập hợp dữ liệu. 27
  2.3 Thách thức trong vấn đề định tuyến. 29
  2.3.1 Tính động của mạng. 29
  2.3.2 Sự triển khai các node. 29
  2.3.3 Tài nguyên hạn chế. 29
  2.4 Phân loại và so sánh các giao thức định tuyến trong WSN30
  2.5 Giao thức định tuyến trong WSN32
  2.5.1 Các kỹ thuật định tuyến. 33
  2.5.1.1 Flooding và các biến thể. 34
  2.5.1.2 Giao thức định tuyến thông tin qua sự thỏa thuận. 36
  2.5.1.3 Truyền tin trực tiếp (Directed Diffusion). 40
  2.5.1.4 LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy). 43
  2.5.1.5 GAF(Geographic Adaptive Fidelity). 44
  2.5.1.6 GEAR (Geographic and Energy – Aware Routing). 46
  CHƯƠNG 3: SO SÁNH HAI GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN PHÂN CẤP LEACH VÀ PEGASIS48
  3.1 Kiến trúc giao thức LEACH48
  3.1.1 Lựa chọn node của cụm chủ. 50
  3.1.2 Pha thiết lập. 51
  3.1.3 Pha ổn định. 53
  3.1.4 Giao thức cải tiến LEACH – C55
  3.2 Giao thức định tuyến phân cấp PEGASIS. 57
  3.2.1 Giới thiệu PEGASIS. 57
  3.2.2 PEGASIS cơ bản. 58
  3.2.3 PEGASIS cải tiến. 60
  3.2.4 Đánh giá ưu nhược điểm của LEACH và PEGASIS. 62
  KẾT LUẬN63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO64  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1.Các thành phần của một node cảm ứng. 4
  Hình 1.2. Mô hình triển khai cá node cảm biến không dây. 8
  Hình 1.3.Kiến trúc giao thức của mạng cảm biến. 10
  Hình 1.4.Mô hình truyền sóng. 15
  Hình 1.5.Minh họa đường truyền sóng. 16
  Hình 1.6.Đồ thị so sánh các giao thức truyền dẫn không dây phổ biến. 17
  Hình 1.7.Mô hình WLAN kết hợp với mạng LAN truyền thống. 19
  Hình 1.8.Băng tần IEEE 802.11b/g. 20
  Hình 1.9.Mô hình giao thức ZigBee. 22
  Hình 2.1.Các ứng dụng mạng WSN27
  Hình 2.2.Truyền dữ liệu đa chặng. 28
  Hình 2.3.Phân loại giao thức chọn đường trong WSN30
  Hình 2.4.Fooding các gói dữ liệu trong mạng thông tin. 34
  Hình 2.5.Bùng nổ lưu lượng do flooding. 35
  Hình 2.6.Vấn đề chồng lấn do flooding. 36
  Hình 2.7.Hoạt động cơ bản của giao thức SPIN38

  Hình 2.8.Thủ tục bắt tay trong giao thức SPIN-PP38
  Hình 2.9.Giao thức SPIN – BC40
  Hình 2.10.Hoạt động cơ bản của Directed Diffusion. 42
  Hình 2.11.Ví dụ về lưới ảo trong GAF44
  Hình 2.12.Sự chuyển động trạng thái trong GAF45
  Hình 2.13.Chuyển tiếp địa lý đệ quy trong GEAR47
  Hình 3.1.Giao thức LEACH48
  Hình 3.2.Time – line hoạt động của LEACH49
  Hình 3.3.Trạng thái của pha thiết lập. 51
  Hình 3.4.Sơ đồ hình thành cluster trong LEACH52
  Hình 3.5.Mô hình LEACH sau khi đã ổn định trạng thái53
  Hình 3.6.Hoạt động của pha ổn định trong LEACH54
  Hình 3.7.Time – line hoạt động của LEACH trong một vòng. 54
  Hình 3.8.Sự ảnh hưởng của kênh phát sóng. 55
  Hình 3.9.Pha thiết lập của LEACH – C56
  Hình 3.10.Xây dựng chuỗi sử dụng thuật toán Greedy. 59
  Hình 3.11.Xử lý lỗi khi một node trong chuỗi chết59
  Hình 3.12.Khác phục của PEGASIS. 62  MỞ ĐẦU

  Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình phát triển của con người, những cuộc các mạng về công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng làm thay đổi từng ngày từng giờ cuộc sống của con người, theo hướng hiện đại hơn. Đi đôi với quá trình phát triển của con người, những thay đổi do chính tác động của con người trong tự nhiên, trong môi trường sống cũng đang diễn ra, tác động trở lại chúng ta, như ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi, v.v . Dân số càng tăng, nhu cầu cũng tăng theo, các dịch vụ, các tiện ích từ đó cũng được hình thành và phát triển theo. Đặc biệt là áp dụng các công nghệ của các ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông vào trong thực tiễn cuộc sống con người. Công nghệ cảm biến không dây được tích hợp từ các kỹ thuật điện tử, tin học và viễn thông tiên tiến vào trong mục đích nghiên cứu, giải trí, sản xuất, kinh doanh, v.v ., phạm vi này ngày càng được mở rộng, để tạo ra các ứng dụng đáp ứng cho các nhu cầu trên các lĩnh vực khác nhau.
  Hiện nay, công nghệ cảm biến không dây chưa được áp dụng một các rộng rãi ở nước ta, do những điều kiện về kỹ thuật, kinh tế, nhu cầu sử dụng. Song nó vẫn hứa hẹn là một đích đến tiêu biểu cho các nhà nghiên cứu, cho những mục đích phát triển đầy tiềm năng. Để áp dụng công nghệ này vào thực tế trong tương lai, đã có không ít các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu, nắm bắt những thay đổi trong công nghệ này.
  Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về mạng cảm biến không dây, em đã lựa chọn tìm hiểu một số giao thức định tuyến làm hướng nghiên cứu chính. Các giao thức này thể hiện thời gian sống, mức tiêu thụ năng lượng cũng như tốc độ truyền của mạng cảm biến không dây.
  Mục đích nghiên cứu
  Luận văn này em nghiên cứu mạng cảm biến không dây. Mạng cảm biến không dây WSN là mạng liên kết các node với nhau nhờ sóng radio. Nhưng trong đó, mỗi node mạng bao gồm đầy đủ các chức năng để cảm nhận, thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Các node mạng thường là các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp là một mạng bao gồm các thiết bị di động vô tuyến kết nối ngang hàng với nhau hình thành nên một mạng tạm thời mà không cần sự trợ giúp của các thiết bị trung tâm cũng như các cơ sở hạ tầng mạng cố định, nên nó vừa đóng vai trò truyền thông, vừa đóng vai trò như thiết bị định tuyến. Vì vậy cần nghiên cứu rõ các giao thức định tuyến ngang hàng, chọn vị trí và đặc biện là giao thức phân cấp.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Nội dung chính của luận văn là đi sâu nghiên cứu các giao thức định tuyến nhất là định tuyến phân cấp trong mạng cảm biến không dây. Đồng thời đánh giá, so sánh các ưu nhược điểm của giao thức định tuyến phân cấp trong mạng cảm biến.
  Phương pháp nghiên cứu
  Dựa vào lý thuyết mạng cảm biến không dây làm cơ sở cho việc nghiên cứu các giao thức đinh tuyến.
  Dựa vào các công thức để đánh giá hiệu năng cũng như năng lượng trong hoạt đông của các giao thức định tuyến.
  Bố cục luận văn
  Luận văn gồm 3 phần chính
  · Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây
  · Chương 2: Định tuyến trong mạng cảm biến không dây
  · Chương 3: So sánh hai giao thức định tuyến phân cấp LEACH và PEGASIS
  Trả lời · 20-05-2012 lúc 20:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 800 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

Mo to 3pha 1.5ky lla bao nhieukw

cai tien giao thuc leach

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)