Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông

  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Tìm hiểu đặc điểm tâm lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông

  Đời sống tâm lý cũng như thể chất của con người, từ khi mới hình thành đến khi chết, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn là một sự đánh dấu những biến đổi cả về chất và lượng của cả thể người ấy . Tâm lý học lứa tuổi hay Tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của tâm lý học, đi sâu nghiên cứu các động lực phát triển tâm lý theo lứa tuổi con người, sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lý, phẩm chất tâm lý trong nhân cách của con người đang được phát triển. Theo tâm lý học Mác xít, lứa tuổi được coi là một thời kỳ phát triển nhất định, đóng kín một cách tương đối mà ý nghĩa của nó được quan điểm bởi vị trí của nó trong toàn bộ quá trình phát triển chung, và ở đó những quy luật phát triển chung bao giờ cũng được thể hiện một cách độc đáo về chất. Tuy nhiên, sự phát triển của các giai đoạn lứa tuổi không hoàn toàn đồng nhất với trình độ phát triển tâm lý. Do đó, một trong những vai trò của tâm lý học phát triển là đóng góp những cơ sở lý luận cơ bản về các đặc điểm phát triển tâm lý từng giai đoạn lứa tuổi nhằm phục vụ đắc lực sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân thông qua giáo dục.
  “Tuổi thanh niên (từ 14, 15 đến 18 tuổi) là thế giới thứ 3 theo nghĩa đen của từ này, tồn tại giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn (I.X.côn) chính do đặc điểm trên mà lứa tuổi thanh niên là giai đoạn phát triển phức tạp và nhiều mặt của cá thể. Có rất nhiều các nghiên cứu được thực hiện nhằm đi sâu tìm hiểu, tổng kết và đưa ra các định hướng giáo dục mà khách thể nằm trong độ tuổi thanh niên mới lớn.
  Nhìn chung, đa số thanh niên mới lớn (từ 14, 15 à 18 tuổi) tham gia vào chương trình giáo dục ở bậc trung học phổ thông hay cấp 3. Vì vậy, các nghiên cứu về thanh niên mới lớn (thanh niên học sinh) được sử dụng nhiều trong giáo dục, trong định hướng nghề góp phần hoàn thiện nhân cách cho thanh niên lứa tuổi này và chuẩn bị tích cực cho các em bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.
  Dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi thanh niên mới lớn (học sinh trung học phổ thông) và một số thực trạng xã hội có liên quan đến lứa tuổi này.
  Vì vậy, tôi thực hiện đề tài này nhằm đi sâu tìm hiểu, tổng kết một số nét tâm lý lứa tuổi cơ bản và đưa ra một vài ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan, hướng đến củng cố kiến thức cá nhân và giúp mọi người tiếp cận vấn đề một cách thuận lợi hơn.


  I. Khái niệm học sinh trung học phổ thông

  II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lứa tuổi

  1. Yếu tố sinh học
  2. Yếu tố xã hội

  III. Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông
  1. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ
  2. Hoạt động giao tiếp, đời sống tình cảm và sự phát triển tâm lý
  3. Hoạt động lao động, chọn nghề

  4. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu
  4.1. Sự phát triển của tự ý thức, sự tự đánh giá bản thân
  4.2. Sự phát triển mạnh của tính tự trọng
  4.3. Tính tích cự xã hội của học sinh đầu tuổi thanh niên
  4.4. Sự hình thành thế giới quan
  4.5. Khát vọng thành đạt
  PHẦN III: KẾT LUẬN
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 15:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,308 Mua 4 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  14,751
  Tài liệu đã gửi
  14372
  Tài liệu đã bán
  19934
  Tài liệu đã mua
  144
  Mã số thành viên
  84189
  Tài khoản thưởng
  280 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)