Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tìm hiểu công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Tìm hiểu công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải

  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
  VẬN TẢI
  1. Chức năng của Trung tâm TT – TVĐHGTVT
  2. Nhiệm vụcủa Trung tâm TT – TVĐHGTVT

  CHƯƠNG II: HIỆN TRANG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM TT – TV ĐHTVT
  1. Công tác tổ chức
  2. Thực trạng nguồn lực thông tin tại TTTTTV ĐH Giao thông vận tải
  2.1. Nguồn thông tin và các dịch vụ cung cấp thông tin
  2.2. Đội ngũ cán bộ và người dùng tin
  2.2.1. Đội ngũ cán bộ
  2.2.2. Người dùng tin

  3. Tài chính và cơ sở hạ tầng thông tin

  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  1. Ưu nhược điểm
  2. Phương hướng để phát triển nguồn lực thông tin
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 25-11-2010 lúc 01:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 2,253 Mua 7 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10799
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  LỜI NÓI ĐẦU

  Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong đó công nghệ thông tin tạo ra những thay đổi lớn trong mọi lĩnh vực của xã hội đưa nhân loại bước vào thời kì bùng nổ thông tin tri thức. Thông tin trở thành nguồn lực quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời đóng vai trò trực tiếp tạo ra của cải vật chất của nền kinh tế xã hội. Góp phần tạo điều kiện cho các nước chậm phát triển có điều kiện học hỏi để hội nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Muốn phát triển kinh tế – xã hội thì tất cả các quốc gia trên thế giới cần xây dựng cho mình một nguồn lực thông tin vững mạnh để đẩy mạnh các hoạt động khai thác, sử dụng và tạo ra các nguồn thông tin có chất lượng cao. Đặc biệt là nguồn tin khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước nói chung và trường ĐH Giao thông vận tải nói riêng.
  Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thư viện tiến hành các hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành bổ sung, trao đổi và cập nhật thông tin giữa các Trung tâm Thông tin Thư viện trong và ngoài nước.
  Qua đợt khảo sát tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Giao thông Vận tải và xuất phát từ những lí do trên, chúng tôI đã quyết định chọn đề tài: “ Tìm hiểu công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Giao thông Vận tải” làm báo cáo khoa học nhằm mục đích:
  - Tìm hiểu thực tế công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Giao thông Vận tải.
  - Đưa ra những nhận xét,đánh giá giúp Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Giao thông vận tải nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu của NDT trong nhà trường.

  CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢINăm 1962, trường ĐH Giao thông Vận tải ra đời. Ngay sau đó, thư viện trường cũng được thành lập với tên là: “Thư viện Giao thông”.Nhà trường đã sớm nhận ra Thư viện là nơI góp phàn nâng cao chất lượng giáo dục của giảng viên, bồi dưỡng thói quen tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Ban đầu Thư viện chỉ có một phòng đọc nhỏ với số tài liệu nghèo nàn giáo trình được biên soạn in Rônêo và các sách tham khảo bằng tiếng Nga và tiêng Trung Quốc, với 3 cán bộ. Tuy nhiên, việc phục vụ phần nào đáp ứng nhu cầu của giảng viên sinh viên.
  Những năm đổi mới, thư viện đổ thành Thư viện Giao thông Vận tải, trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Ban giám hiệu.Đội ngũ cán bộ bao gồm: 1 giám đốc, 13 cán bộ với các phòng mượn giáo trình, phòng mượn sách tham khảo, phòng đọc báo- tạp chí
  Năm 2002 Thư viện Giao thông Vận tải trở thành Trung tâm Thông tin –Thư viện ĐH Giao thông Vận tải theo Quyết định số 753/QĐ/BGD&DDT/TCCB. Đội ngũ gồm 1 Giám đốc, 2 phó Giám đốc và 25 cán bộ nhân viên. Trung tâm Thông tin Thư viện đã được nâng cấp về cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tin học hoá hoạt động Thông tin-Thư viện tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất lượng cao góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường và NDT.
  *. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TT-TVĐHGTVT
  1. Chức năng của Trung tâm TT – TVĐHGTVT
  - Thu thập, xử lí, xây dựng và quản lýí, sử dụng hiệu quả và phổ biến nguồn tin của Trung tâm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của NDT trong nhà trường.
  - Xây dựng, tổ chức tra cứu tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại.
  - Tổ chức, giới thiệu, tuyên truyền, triển lãm các nguồn tin khoa học kĩ thuật mới cho NDT.
  2. Nhiệm vụcủa Trung tâm TT – TVĐHGTVT
  - Tổ chức cho cán bộ và sinh viên, nghiên cứu sinh khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thông tin nhanh chóng, chính xác.
  - Thu nhận, bảo quản, phổ biến mọi ấn phẩm do trường xuất bản.
  - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thông tin-Thư viện.
  - Mở rộng hợp tác ngoại giao với các cơ quan thông tin Thư viện trong và ngoài nước.
  Trả lời · 25-11-2010 lúc 01:11 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10799
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. A
  anhcutom · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 25-04-2013 lúc 17:32 #3
 11. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  977846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nhuthien2010 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 11-11-2013 lúc 20:45 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1019176
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)