Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tiểu Luận Tổ chức và điều hành công sở (II)

  banhmisua banhmisua is offline (3,468 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Tổ chức và điều hành công sở (II)

  LỜI MỞ ĐẦU
  Câu 1: Bản chất và đặc điểm của quá trình giao tiếp trong công sở hành chính 1
  Câu 2: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong công sở hành chính nhà nước hiện nay 6
  I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỆN THOẠI 6
  II. SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI 7
  1. Gọi điện thoại 7
  1.1. Chuẩn bị gọi điện thoại 7
  1.2. Khi gọi điện thoại 8
  1.3. Kết thúc cuộc gọi 8
  2. Nhận điện thoại 9
  3. Những điều cần chú ý khi sử dụng điện thoại 10
  Câu 3: c sự thay đổi trong công sở hành chính hiện nay 11

  Câu 4: Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý có hiệu quả các công sở hành chính 17
  KẾT LUẬN


  Trả lời · 26-04-2012 lúc 16:54
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  banhmisua banhmisua is offline (3,468 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 546 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  3,474
  Tài liệu đã gửi
  3468
  Tài liệu đã bán
  3456
  Mã số thành viên
  474283
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)