Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Tiểu luận: Những quy định về pháp luật thừa kế

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận dài 24 trang:

  LỜI MỞ ĐẦU
  Thừa kế di sản chính là sự chuyển dịch tài sản và quyền sở hữu tài sản của cá nhân, người đã chết cho cá nhân, tổ chức có quyền hưởng thừa kế. Người thừa kế trở thành chủ sở hữu của tài sản được hưởng theo di chúc hoặc pháp luật. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều những vụ án kiện về thừa kế đã gây ra những khó khăn vướng mắc trong việc xét xử. Những quy định về pháp luật thừa kế chưa đồng bộ và thống nhất nên đã có những vụ án phải xét xử nhiều lần mà tính thuyết phục chưa cao, nhiều bản án mà kết quả xét xử chưa hợp lý. Một trong những vấn đề chủ yếu của chế định thừa kế theo pháp luật đó là việc xác định diện và hàng thừa kế, việc nghiên cứu diện và hàng thừa kế theo pháp luật đã làm rõ những vưỡng mắc về mối quan hệ giữa nhóm người có quan hệ gần gũi với người để lại di sản thừa kế, mà tính chất gần gũi đó được thể hiện trong các quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng giữa người thừa kế với người để lại di sản.
  NỘI DUNG DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ
  THEO PHÁP LUẬT
  I. DIỆN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
  Một trong những vấn đề chủ yếu của chế định thừa kế theo pháp luật là việc xác định diện thừa kế, đó là phạm vi những người được thừa kế theo pháp luật hưởng di sản của người chết để lại. Diện và hàng thừa kế chỉ đặt ra trong trình tự thừa kế theo pháp luật. Về diện thừa kế qua các chế độ xã hội có cùng một đặc điểm chung là: Chủ yếu do quan hệ hôn nhân, gia đình chi phối. Mặt khác nó cũng tùy thuộc vào quan hệ sản xuất của từng giai đoạn phát triển xã hội và còn dựa trên những quy định pháp luật của mỗi chế độ xã hội nhất định mà phạm vi những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật lại được quy định ở những diện rộng – hẹp khác nhau.
  1. Ở thời kỳ phong kiến.
  Chế định thừa kế của pháp luật thời kỳ phong kiến mang nặng sự bất bình đẳng trọng nam khinh nữ. Diện thừa kế theo pháp luật của chế độ cũ dựa trên quan hệ huyết thống nội tộc, quan hệ huyết thống ngoại tộc chỉ được xét vào diện thừa kế khi không còn người thừa kế thuộc quan hệ huyết thống nội tộc.

  2. Thời kỳ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
  * Thời kỳ này diện thừa kế theo pháp luật đã bắt đầu xác định quan hệ huyết thống, hôn nhân gồm những người có quan hệ gần gũi nhất của người để lại di sản. Sắc lệnh số 97- LS được ban hành ngày 22/5/1950 đã quy định diện thừa kế theo pháp luật tại Điều 10, 11 gồm:
  - Con cháu, vợ hay chồng của người để lại di sản.
  Như vậy diện thừa kế theo pháp luật dưới chế độ mới bước đầu đã được xác định theo quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân gồm những người có quan hệ gần gũi nhất của người để lại di sản. ở thời phong kiến pháp luật có những ưu tiên bảo vệ quyền thừa kế của người có quan hệ huyết thống nội tộc thì ở chế độ mới người vợ hay người chồng của người đó được pháp luật quy định họ thuộc diện thừa kế theo pháp luật qui định của nhau. Theo quy định của sắc lệnh số 97 – LS thì quan hệ hôn nhân được khẳng định là căn cứ xác định người vợ hoặc người chồng của người chết thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người đó. Sắc lệnh này đã đặt nền móng đầu tiên về cơ sở xác định diện thừa kế theo pháp luật chế độ mới.
  Trả lời · 20-02-2011 lúc 12:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,655 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)