Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tiểu luận: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.
  Bài làm
  Trên chặng đường ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi khi đất nước lâm nguy thì non sông nước ta lại sản sinh ra những anh hùng dân tộc đứng lên lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền , bảo vệ nền độc lập nước nhà.Trải qua các triều đại lịch sử: Ngô,Đinh,Lý,Trần, Lê và Tây sơn,biết bao anh hùng đã làm rạng rỡ non sông nước ta.Đến thời nhà Nguyễn,vua quan thối nát ,ăn chơi sa đọa,bán nước cầu vinh,dâng cả hai tay đất nước cho thực dân Pháp.
  Đứng trước thực tế đó,nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã đứng lên đấu tranh tìm mọi biện pháp để cứu dân cứu nước như:Phan Bội Châu chủ trương cầu ngoại viên,dùng bạo lực để khôi phục độc lập nhưng không thành,Phan Châu Trinh muốn ỷ Pháp cầu tiến bộ,khai thông dân trí,nâng cao dân trí,nâng cao dân khí để tính chuyện giải phóng nhưng cũng không thành.Hay người anh hùng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám nổi dậy, dũng cảm đấu tranh chống Pháp song còn nặng tư tưởng phong kiến.Con thuyền Việt Nam còn lênh đênh chưa rõ bến bờ phải đi tới.
  Đầu thế kỷ XX,Chủ Nghĩa Tư Bản cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa .Chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc địa, vừa vào hùa nhau nô dịch các dân tộc nhỏ yếu.Bởi vậy cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống đế quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.
  Sinh ra và lớn lên trong cảnh Đất nước bị nô lệ lầm than,nhận thấy rõ con đường cứu nước của cha anh là sai lầm,cũ kỹ,Nguyễn Tất Thành – Người con xứ Nghệ có lòng yêu nước nồng nàn - đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới.Trải qua ba mươi năm bôn ba vượt qua ba đại dương , bốn châu lục, tới gần ba mươi nước quan sát nghiên cứu thuộc địa và các nước tư bản,Nguyễn Tất Thành trở thành người có hiểu biết phong phú,thực tiễn và thời gian đã dần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Xét về nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa truyền thống của dân tộc, tinh hoa tư tưởng phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng.Cùng với thực tế của dân tộc và thời đại, qua sự tiếp biến và phát triển của Hồ Chí Minh- một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện chứng , có nhân cách phẩm chất cách mạng tạo nên.
  Nguồn gốc từ giá trị truyền thống của dân tộc và văn hóa Việt Nam.
  UNESSCO khẳng định : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp của sự kết tinh truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam”.
  Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước là truyền thống tư tưởng quý báu nhất, là nguồn gốc sức mạnh lớn nhất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.Điều đó được phản ánh từ văn hóa dân gian đến văn hóa hiện đại,từ những nhân vật cổ tích như Thánh Gióng đến các anh hùng xa xưa như Bà Trưng ,Bà Triệu hay thời phong kiến như Lê Lợi,Nguyễn Trãi,
  Chủ nghĩa yêu nước là văn hóa giá trị cao nhất,nó tạo thành cơ sở vững chắc để tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa bên ngoài làm phong phú văn hóa dân tộc.
  Tiếp đó là tinh thần nhân nghĩa ,truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Ngay từ buổi bình minh của dân tộc,các thế hệ Việt Nam đã răn dạy nhau:
  “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng”
  Chẳng vậy mà sau ba mười năm bôn ba nước ngoài, năm 1941, khi vừ đặt chân về nước Bác Hồ đã nhắc nhở nhân dân ta: “Dân ta phải biết sử ta”. Sử ta dạy cho ta bài học: “Lúc nào dân ta đoàn kết như một thì nước nhà mới giành độc lập”.Người căn dặn: “Dân ta nên nhớ chữ đồng : đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.
  Truyền thống lạc quan, yêu đời của dân tộc ta được kết tinh qua hàng ngàn năm dân ta vượt qua muôn vạn khó khăn, gian khổ nhưng vẫn lạc quan tin tưởng vào tiền đồ dân tộc, tin tưởng vào chính mình.

  Hồ Chí Minh là điểm kết tinh rực rỡ của truyền thống lạc quan.,yêu đời cảu dân tộc.Người đã tạo cho mình một sức mạnh phi thường vuwotj qua mọi khó khăn, thử thách.
  Cuối cùng là nhân dân ta có truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh trong sản xuất, chiến dấu, đồng thời ham học hỏi và không ngừng đón tinh hoa nhân loại để làm giàu thêm tư tưởng văn hoa, cách mạng dân tộc.
  Nguồn gốc từ tinh hoa văn hóa nhân loại


  Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã được tiếp thu tinh hoa văn hóa Phương Đông. Lớn lên Người bôn ba khắp ba châu bốn biển,làm cho vốn hiểu biết văn hóa Đông-Tây của Người càng thêm uyên bác.Nói đến thái độ của mình đối với các học thuyết chính trị người viết: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức, cá nhân, tôn giáo Giesu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả,chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với nước ta. Khổng Tử, Mác, Giêsu, Tôn Dật Tiên chẳng phải đã có những điểm chung đó sao? Họ đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay còn sống trên đời này, nếu họp lại một chỗ Tôi tin rằng họ nhất định sống với nhau vẫn hoàn mỹ như những người bạn thân thiết, Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. Bên cạnh đó với tư tưởng văn hóa Phương Tây,Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và tiếp thu tư tưởng văn hóa dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp,Mỹ. Về tưởng dân chủ của cách mạng Pháp, Người tiếp thu tư tưởng cảu các nhà khai sáng: Vônte, Rutxo, Mongtexkia. Đặc biệt Người chịu ảnh hưởng sâu sắc về tư
  Trả lời · 20-02-2011 lúc 00:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 3,672 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)