Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Tiểu luận học phần môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 259052

   Danh mục: Xã Hội Học

   Thể loại: Báo Cáo · Lượt xem: 498 · Lượt mua: 0

   Người bán nanaleu nanaleu is offline

   Loại file:

 5. Công cụ
 6. TIỂU LUẬN HỌC PHẦN MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC. (26 trang)
  Hiện nay toàn Đảng toàn dân ta đang ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế đất nước ,xây dựng và bảo vững vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa .Trong quá trình này Đảng và nhà nước hết sức chú trọng xây dựng và phát triển .


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 2
  MỤC LỤC 3
  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ WATERMARKING 5
  1.1 Lịch sử Watermarking. 5
  1.2 Các tiêu chí cần có của một thuật toán Watermarking mạnh mẽ. 7
  1.2.1 Tính bảo mật 7
  1.2.2 Tính vô hình. 7
  1.2.3 Tính vô hình đối với thống kê. 7
  1.2.4 Tỉ lệ bit 8
  1.2.5 Quá trình dò đáng tin cậy. 8
  1.2.6 Tính bền vững. 8
  1.2.7 Nhúng nhiều Watermark. 8
  1.2.8 Blind/non-blind, public/private Watermarking. 9
  1.2.9 Watermarking đọc được và dò được. 9
  1.2.10 Tính khả đảo và tính thuận nghịch của Watermark. 10
  1.2.11 Tính có thể thay đổi tỉ lệ (scalability) 10
  1.3 Các ứng dụng của Watermarking. 11
  1.3.1 Theo dõi phát sóng. 11
  1.3.2 Nhận ra người chủ sở hữu. 12
  1.3.3 Bằng chứng về quyền sở hữu. 13
  1.3.4 Lưu vết giao tác hay dấu vân tay. 14
  1.3.5 Xác nhận nội dung. 15
  1.3.6 Kiểm soát sao chép. 16
  Chương 2. CÁC MÔ HÌNH WATERMARKING, CÁC THUẬT TOÁN 19
  2.1 Mô hình trên quan điểm Watermarking như một dạng truyền thông. 19
  2.1.1 Mô hình cơ bản. 19
  2.1.2 Mô hình Watermarking truyền thông với thông tin phụ ở bộ trung chuyển. 20
  2.1.3 Mô hình Watermarking theo quan niệm truyền thông đa công. 21
  2.2 Mô hình dựa trên quan điểm hình học. 22
  2.2.1 Các phân phối và miền trong không gian đa phương tiện. 22
  2.2.2 Mô hình Watermarking trong không gian nhúng. 22
  2.3. Các thuật toán Watermarking và phân loại 24
  Chương 3: WATERMARKING TRÊN ẢNH MÀU 26
  3.1 Tổng quan về các thuật toán nhúng Watermark trên ảnh màu. 26
  3.2 Các thuật toán ví dụ. 27
  3.2.1 Thuật toán nhúng Watermark trên kênh xanh da trời (blue) 27
  3.2.2 Thuật toán nhúng Watermark trên nhiều kênh. 28
  Chương 4. ĐỘ AN TOÀN, TẤN CÔNG WATERMARK 30
  4.1 Các phương pháp tiếp cận nhằm tạo Watermark có độ an toàn cao. 30
  4.1.1 Nhúng thừa, nhúng lặp. 30

  4.1.2 Mã hóa tán phổ. 31
  4.1.3 Nhúng trong các hệ số quan trọng cảm nhận được. 31
  4.1.4 Nhúng trong các hệ số được cho là mạnh mẽ. 31
  4.1.5 Đảo nhiễu trong bộ dò. 32
  4.2 Một kiểu tấn công. 32
  4.2.1 Đặt vấn đề. 32
  4.2.2 Các cách giải quyết bài toán tác quyền khác nhau của các hệ thống Watermarking khác nhau. 33
  TỔNG KẾT, HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI. 35
  1. Kết luận. 35
  2. Hướng phát triển. 35
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 36  Trả lời · 10-06-2012 lúc 00:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 498 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,045
  Tài liệu đã gửi
  1027
  Tài liệu đã bán
  943
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  196514
  Tài khoản thưởng
  4380 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)