Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tiếng Anh 6: Đĩa CD các bài nghe tiếng Anh 6 đã được cắt ra từng phần của mỗi bài

  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  40
 3. Chia sẻ
  61
 4. Thông tin
  60
 5. Công cụ


 6. CD này rất dễ sử dụng và muốn dạy bất cứ bài nào thì Giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 6 chỉ cần bấm số thứ tự của bài đó được qui ước ở trong đĩa thì có thể nghe được phần bài mình cần dạy.


  CÁC BÀI NGHE ENGLISH 6 Disc: 01

  TÊN BÀI – TỪNG PHẦN ------ SỐ THỨ TỰ TRACK
  Unit 1-PartA-1. Listen 1
  Unit 1-PartA-3. Listen 2
  Unit 1-PartA-5. Listen 3
  Unit 1-PartB- 1. Listen 4
  Unit 1-PartB-3. Listen 5
  Unit 1-PartC- 1. Listen 6
  Unit 1-PartC-3. Listen . 7
  Unit 2- Part A- 1. Listen and . 8
  Unit 2- Part A- 3. Play simon say 9
  Unit 2- part B- 1. Listen and 10
  Unit 2- Part B- 2. Play with words 11
  Unit 2- Part B- 3. Listen and repeat 12
  Unit 2- Part B- 4. Listen and . 13
  Unit 2-Part C- 1. Listen and 14
  Unit 3-PartA-1. Listen and repeat 15
  Unit 3-PartA-3. Listen and repeat 16
  Unit 3-PartB-1. Listen and repeat 17
  Unit 3-PartB-3. Listen and repeat 18
  Unit 3-PartC-1. Listen and repeat 19
  Unit 3-PartC-1. Play with words 20
  Unit 4-PartA-1. Listen and repeat 21
  Unit 4-PartA-3. Listen and repeat 22
  Unit 4-PartA-5. Play with words 23
  Unit 4-PartB-1. Listen and repeat 24
  Unit 4-PartB-4. Listen and repeat 25
  Unit 4-PartC-1. Listen and repeat 26
  Unit 4-PartC-4. Listen and repeat 27
  Unit 4-PartC-5. Listen and repeat 28
  Unit 4-PartC-6. Listen and repeat 29
  Unit 5-PartA-1. Listen and repeat 30
  Unit 5-PartA-3. Listen and repeat 31
  Unit 5-PartA-5. Listen and repeat 32
  Unit 5-PartB-1. Read 33
  Unit 5-PartC-1. Listen and repeat 34
  Unit 5-PartC-3. Listen and repeat 35
  Unit 6-PartA-1. Listen and read 36
  Unit 6-PartA-4. Listen 37
  Unit 6-PartA-6. Play with words 38
  Unit 6-PartB-1. Listen and read 39
  Unit 6-PartB-3. Listen 40
  Unit 6-PartB-4. Play with words 41
  Unit 6-PartC-1. Listen and read 42
  Unit 6-PartC-2. Listen and find 43
  Unit 6-PartC-3. Listen and read 44
  Unit 7-PartA-1. Listen. Then 45
  Unit 7-PartA-2. Listen and read 46
  Unit 7-PartA-5. Listen to this 47
  Unit 7-PartA-6. Play with words 48
  Unit 7-PartB-1. Listen and read 49
  Unit 7-PartB-3. Listen and check 50
  Unit 7-PartC-1. Listen 51
  Unit 7-PartC-2. Listen 52
  Unit 7-PartC-4. Listen and read 53
  Unit 7-PartC-5. Play with words 54
  Unit 8-PartA-1. Listen and repeat 55
  Unit 8-PartA-4. Listen and number 56
  Unit 8-PartA-5. Play with words 57
  Unit 8-PartA-6. Read 58
  Unit 8-PartB-1. Listen and read 59
  Unit 8-PartB-2. Listen and repeat 60
  Unit 8-PartB-3. Play with words 61
  Unit 9-PartA-1. Listen and repeat 62
  Unit 9-PartA-3. Listen and repeat 63
  Unit 9-PartA-4. Which picture? 64
  Unit 9-PartA-5. Listen and read 65
  Unit 9-PartA-6. Practice with a 66
  Unit 9-PartB-1. Listen and repeat 67
  Unit 9-PartB-2. Listen and repeat 68
  Unit 9-PartB-3. Practice with a 69
  Unit 9-PartB-4. Listen and read 70
  Unit 9-PartB-5. Listen 71
  Unit 9-PartB-6. Play with words 72
  Unit 10-PartA-1. Listen and repeat 73
  Unit 10-PartA-3. Listen and repeat 74
  Unit 10-PartA-5. Listen and match 75
  Unit 10-PartA-6. Listen and repeat 76
  Unit 10-PartA-7. Play with words 77
  Unit 10-PartB-1. Listen and repeat 78
  Unit 10-PartB-2. Listen and repeat 79
  Unit 10-PartB-4. Listen and repeat 80
  Unit 10-PartB-5. Listen 81
  Unit 10-PartC-1. Listen and repeat 82
  Unit 10-PartC-2. Listen and repeat 83
  Unit 10-PartC-3. Listen and repeat 84
  Unit 11-PartA-1a. Listen and repeat 85
  Unit 11-PartA-1b. Listen and repeat 86
  Unit 11-PartA-2. Listen and repeat 87
  Unit 11-PartA-3. Listen 88
  Unit 11-PartA-4. Read. Then 89
  Unit 11-PartB-2. Listen and repeat 90
  Unit 11-PartB-4. Listen 91
  Unit 11-PartB-5. Listen and read 92


  CÁC BÀI NGHE ENGLISH 6 Disc: 02

  TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ TRACK
  Unit 12- Part A- 1. listen and read 1
  Unit 12- Part A- 3. Listen and repeat 2
  Unit 12- Part A- 4. Read 3
  Unit 12- Part B- 1. Listen and repeat 4
  Unit 12- Part B- 4. Listen 5
  Unit 12- Part B- 5. Listen and read 6
  Unit 12- Part C- 1. Listen and repeat 7
  Unit 12- Part C- 2. Listen and read 8
  Unit 12- Part C- 5. Listen 9
  Unit 12- Part C- 6. Read 10
  Unit 13- Part A- 1.Listen and repeat 11
  Unit 13- Part A- 3.Listen and repeat 12
  Unit 13- Part A- 4. Read 13
  Unit 13- Part B- 1.Listen and repeat 14
  Unit 14- Part A- 1.Listen and repeat 15
  Unit 14- Part A- 4.Listen and read 16
  Unit 14- Part B- 1.Listen and repeat 17
  Unit 14- Part B- 3.Listen and read 18
  Unit 14- Part B- 5.Listen and read 19
  Unit 14- Part B- 6.Listen 20
  Unit 14- Part C- 1.Listen and read 21
  Unit 15- Part A- 1.Listen and repeat 22
  Unit 15- Part A- 2.Listen and read 23
  Unit 15- Part A- 3.Listen and repeat 24
  Unit 15- Part A- 5. Write 25
  Unit 15- Part B- 1.Listen and repeat 26
  Unit 15- Part B- 2.Listen and read 27
  Unit 15- Part B- 3.Listen and read 28
  Unit 15- Part B- 3.Listen and read 29
  Unit 15- Part C - 1.Listen and read 30
  Unit 15- Part C - 3.Listen and read 31
  Unit 16- Part A - 1.Listen and repeat 32
  Unit 16- Part A - 2.Listen and read 33
  Unit 16- Part A - 3.Listen and write 34
  Unit 16- Part A - 4.Listen and read 35
  Unit 16- Part B - 1.Listen and read 36
  Unit 16- Part B - 2.Listen and read 37
  Unit 16- Part B - 3.Play with words 38
  Unit 16- Part B - 4.Listen and repeat 39
  Unit 16- Part B - 6.Listen and read 40
  Trả lời · 17-07-2011 lúc 21:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 13,593 Mua 60 Bình luận 40

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1,757
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  2986
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  254375
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. D
  duongdq.plc · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 11-01-2013 lúc 21:38 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  875954
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  vodanh222 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 22-01-2013 lúc 09:09 #3
 11. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  885735
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nongthiha1 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 25-02-2013 lúc 11:22 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  905272
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  h2kninhhoa · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 05-03-2013 lúc 10:44 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  913229
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  tuyetroimue · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 12-03-2013 lúc 21:30 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  923143
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  hangviet92 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 12-03-2013 lúc 21:52 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  923720
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  nguyenhuyen020720 · Thành Viên KiloBooks · 19 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 11:04 #8
 21. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  19
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  5
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  927379
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 22. N
  ngockeu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 19-03-2013 lúc 07:37 #9
 23. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  731053
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  tomatonhu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 19-03-2013 lúc 08:52 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913803
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

  Các từ khoá được tìm kiếm:

  tieng anh 6 unit 12 c1 2 3 4

  nhung bai nghe tieng anh lop 6

  cac gioi tu trong sach tieng anh 6tu unit 1toi unit8

  giao an dien tu tieng anh lop 6 unit 14

  cd tieng anh lop 6

  dowload nghe anh van 6 unit 13

  download listening english 6

  dia nghe tieng anh 6 cd2

  tieng anh lop 6 listening

  unit 14 c1 english 6 file âm thanh

  download listen unit 16 lop 6

  tieng anh lop 6 unit 3 section c1

  tiếng anh 6 cd đĩa đôi

  listening tieng anh lop 6

  bai nghe unut 16 sach tieng anh lop 6

  dowload cd track tieng anh 6

  đĩa nghe tiếng anh lớp 6

  dia anh van lop 6

  anh 6 unit 6 A1 2 3

  bài giảng anh văn lớp 6 bai số 5 part c1

  tieng anh 6 listening

  dia cd tieng anh lop 6

  file nghe anh văn lop 6 online

  nghe c1 tieng anh 6 bai 1

  tải đĩa nghe tiếng anh lớp 6

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)