Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Thuế thu nhập cá nhân– thực trạng và giải pháp

  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nội Dung

  Trang


   Lời mở đầu

  I. Tổng quan về thuế

  1. Khái niệm
  2. Chức năng của thuế
  3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.

  II. Thuế Thu nhập cá nhân

  1. Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân
  2. Thuế thu nhập cá nhân đổi mới
  3. Nhận định về thuế thu nhập cá nhân mới

  III. Đưa luật thuế thu nhập cá nhân vào

  cuộc sống.

  1. Quản lý chặt chẽ thu nhập
  2. Tiếp thu đóng góp từ quần chúng
  4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thuế
  TNCN

   Kết luận
  Trả lời · 13-05-2012 lúc 15:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 672 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  14,751
  Tài liệu đã gửi
  14372
  Tài liệu đã bán
  19933
  Tài liệu đã mua
  144
  Mã số thành viên
  84189
  Tài khoản thưởng
  280 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)