Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  10
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam


  Mục Lục  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG MỘT: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  1. Một số tư tưởng kinh điển của Mác, Anghen và LêNin về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  1.1. Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
  1.1.1. Lực lượng sản xuất
  1.1.2. Quan hệ sản xuất
  1.1.3. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
  1.2. Nội dung về mối quan hệ giữa con người và xã hội
  1.2.1. Con người là một thực thể sinh học
  1.2.2. Con người là một thực thể xã hội
  1.2.3. Quan hệ biện chứng giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội
  2. Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3. Quan điểm về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.1. Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
  3.1.1. Khái niệm về nguồn Nhân lực
  3.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  3.2. Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.2.1. Khái niệm giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.2.2. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  3.3.1. Môi trường bên ngoài
  3.3.2. Môi trường bên trong
  3.4. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  3.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  3.4.2. Xác định mục tiêu cụ thể để xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.4.3. Lựa chọn các phương pháp đào tạo và phát triển
  3.4.4. Lựa chọn giáo viên và phương tiện để đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  3.4.5. Xác định chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.4.6. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  3.4.7. Đánh giá giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
  1. Một số khái niệm về bảo hiểm nhân thọ
  1.1. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ
  1.2. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ
  2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty BHNT Prudential
  2.1. Biểu tượng của tập đoàn Prudential
  2.2. Sơ lược về công ty BHNT Prudential
  2.2.2. Tình hình hoạt động, phát triển của công ty BHNT Prudential Việt Nam
  2.2.3. Các hoạt động đầu tư khác của công ty BHNT Prudential Việt Nam
  2.3. Những cột mốc thời gian đánh dấu sự phát triển của công BHNT Prudential Việt Nam
  2.4. Các sản phẩm chính của công ty BHNT Prudential Việt Nam
  2.4.1. Các sản phẩm chính có bảo tức
  2.4.2. Sản phẩm chính không có bảo tức
  2.4.3. Các sản phẩm bổ xung kèm theo và bổ trợ
  2.4.4. Các sản phẩm trọn gói
  3. Khái quát đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và thực trạng nguồn lao động trong công ty BHNT Prudential Việt Nam
  3.1. Cơ cấu tổ chức
  3.1.1. Sơ đồ tổ chức trong công ty BHNT Prudential
  3.1.2. Cơ cấu và chức năng hoạt động của các phòng
  3.1.3. Mô hình và những ưu điểm của cơ cấu phòng QTNS miền Bắc
  3.2. Thực trạng nguồn lao động
  3.2.1. Số lượng nhân viên qua các năm
  3.2.2. Số lượng nhân viên các phòng ban
  3.2.3. Trình độ chuyên môn của nhân viên
  4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  4.1. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực
  4.2. Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty BHNT Prudential Việt Nam
  4.2.1. Chương trình đào tạo Anh ngữ
  4.2.2. Chương trình đào tạo LOMA

  4.2.3. Chương trình đào tạo PRU- University
  4.2.4. Các chương trình đào tạo khác
  4.3. Các phương pháp đào tạo
  4.4. Các chính sách khuyến khích nhân viên tham dự các khóa đào tạo và phát triển
  4.4.1. Khuyến khích bằng vật chất
  4.4.2. Khuyến khích tinh thần
  4.4.3. Khuyến khích bằng việc thưởng điểm Flexiben
  4.5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên
  4.5.1. Phát bảng câu hỏi tự đánh giá sau mỗi khoá học
  4.5.2. Tổ chức các kỳ thi tuyển
  4.6. Mục đích của những chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty BHNT Prudential Việt Nam
  4.7. Chí phí dành cho đào tạo và phát triển nhân viên
  4.8. Những khó khăn, thuận lợi trong vấn đề tổ chức đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Prudential Việt Nam
  4.9. Nhận xét, đánh giá của bản thân về công tác đào tạo và phát triển nhân viên tại công ty BHNT Prudential Việt Nam

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
  1. Mục tiêu phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo, phát triển nhân viên tại công ty BHNT Prudential Việt Nam
  1.1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại công ty BHNT Prudential Việt Nam
  1.2. Dự kiến các khoá đào tạo và phát triển nhân viên trong thời gian tới
  2. Một số đề xuất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty BHNT Prudential Việt Nam
  2.1. Đối với các khoá học tiếng Anh
  2.2. Đối với các khoá học trong chương trình của Hiệp hội Bảo hiểm Hoa Kì
  2.3. Đối với các chương trình của trường Đại học Prudential
  2.4. Một số đề xuất về quá trình đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân viên
  2.5. Một số ý kiến chung với Ban lãnh đạo công ty BHNT Prudential Việt Nam
  KẾT LUẬN
  87 TRANG
  Trả lời · 03-10-2010 lúc 13:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 1,232 Mua 10 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Lời nói đầu

  Chúng ta đang bước vào Thế kỷ XXI với những biến đổi nhanh chóng về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy kịp thời, nhất là cách nhìn và tầm nhìn sao cho phù hợp với yêu cầu cao của thời đại, đồng thời tạo ra được sự thích nghi tốt. Đây cũng là bài toán vận mệnh cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, bằng truyền thống và năng lực nội sinh của mình, phải tạo ra được những bước đi đúng đắn nhất để có thể nhanh chóng tiếp cận và hoà nhập vào trào lưu chung đó.
  Trong một thế giới đầy sáng tạo và biến động cực kỳ nhanh chóng, con người muốn tồn tại và phát triển thì điều đầu tiên là cần phải biết cách thích nghi, chủ động thích nghi. Tuy nhiên, trong quá trình thích nghi phải biết phát huy sở trường, bản lĩnh của mình để chủ động tham gia sáng tạo. Quan điểm đúng đắn ngày nay là kết hợp giữa thích nghi và sáng tạo. Thực ra con người biết cách thích nghi tối ưu với xã hội cũng là con người có phẩm chất sáng tạo. Nói đến hoạt động của con người với cộng đồng và xã hội là phải nói tới sản phẩm và hiệu quả, có vậy mới tồn tại và phát triển được. Để đạt được các ý tưởng và nguyện vọng này, chúng ta không có con đường nào ưu việt hơn là phát triển và quản lý nguồn Nhân lực- một đầu vào quan trọng nhất trong mọi hoạt động của xã hội loài người, một cách hiệu quả và bền vững nhất.
  Đối với nước ta, thế kỉ XXI là cơ hội to lớn để phát triển và từng bước hoà nhập, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Nhưng đồng thời đây cũng là thách thức vô cùng khó khăn, khốc liệt, đòi hỏi dân tộc ta phải cố gắng và cải tiến không ngừng, cùng với nghị lực phi thường và tài năng sáng tạo để đi tới thành công.
  Một tư duy lý luận ngang tầm thời đại là yêu cầu cấp thiết đối với dân tộc ta, bởi lẽ “Một dân tộc muốn phát triển phải có một tư duy lý luận phát triển”. Dân tộc ta đã phải trải qua hàng trăm năm chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước và giành độc lập chủ quyền. Đến nay, khi bước vào kỷ nguyên mới, tiếp tục dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, chúng ta hoàn toàn hy vọng và đặt trọn niềm tin rằng đất nước và con người Việt nam sẽ vững bước trong công cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu và xây dựng một nước Việt Nam công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, dân giàu, nước mạnh, xã hội Công bằng- Dân chủ- Văn minh.
  Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta đã vạch ra mục tiêu “Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá” đất nước. Cụ thể là phải tăng GDP (Tổng sản phẩm trong nước) lên gấp đôi sau mỗi thập niên, phấn đấu đến năm 2010 đưa đất nước ta căn bản trở thành một nước công nghiệp. Hơn lúc nào vai trò của Khoa học- Công nghệ được đặt lên hàng đầu với vị trí quốc sách là công tác giáo dục, đào tạo. Tri thức trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, đáp ứng kịp thời và nhạy bén những yêu cầu bức xúc, đa dạng của cuộc sống.
  Đối với doanh nghiệp một sự thay đổi, đặc biệt là trong Khoa học công nghệ, cũng đòi hỏi người lao động phải nhanh chóng nắm bắt, thích nghi và điều chỉnh kiến thức, tay nghề của mình. Với sự bùng nổ của Công nghệ thông tin và sự phát triển như vũ bão của Khoa học kĩ thuật hiện nay thì khâu giáo dục đào tạo càng trở nên quan trọng và thiết yếu. Đó chính là chìa khoá giúp cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng suất, có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Chính vì lẽ đó giáo dục, đào tạo và phát triển con người là đầu tư "Vốn" cho mục tiêu tăng trưởng lâu dài, bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.
  "Nếu bạn lập kế hoạch cho 1 năm, hãy trồng lúaNếu bạn lập kế hoạch cho 20 năm, hãy trồng rừngNếu bạn lập kế hoạch cho hàng thế kỷ, hãy đầu tư vào con người"(Trích Ngạn ngữ Trung Quốc)Nhận thức được tình hình trên và với mong muốn được có cơ hội hiểu rõ hơn về thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu đề tài:
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng nguồn Nhân lực hiện có của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp và kế hoạch thích hợp nhằm đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực đáp ứng các chiến lược phát triển kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài của của công ty.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đây là đề tài thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội, nghiên cứu các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại một công ty Bảo hiểm của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Vậy đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam bắt đầu từ năm 1995.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp điều tra chọn mẫu các đối tượng liên quan, phân tích, tổng hợp thống kê và so sánh. Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp này được sử dụng một cách linh hoạt, hoặc kết hợp hoặc riêng lẻ để giải quyết các vấn đề được tốt nhất.
  Nội dung của khoá luận:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 phần như sau:
  Chương một: Cơ sở lý luận của đề tài.
  Chương hai: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.
  Chương ba: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.
  Trả lời · 03-10-2010 lúc 13:32 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. C
  caohue90 · 1 bài gởi
  co the gui cho em xin cai bai bao cao nay duoc ko? Em lam gi co tien dau?huhu .
  Em dang rat can bai nay. Neu duoc gui vao mail: caohue90@gmail.com
  Em xin cam on truoc ah!
  help me!
  Trả lời · 09-04-2011 lúc 21:44 #3
 11. C
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  242180
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Q
  quachtuong · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 23-01-2013 lúc 10:10 #4
 13. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  887183
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. S
  starfish_forever · Thành Viên Chính Thức · 56 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 14-12-2016 lúc 09:33 #5
 15. S
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  56
  Tài liệu đã gửi
  18
  Tài liệu đã bán
  129
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  445447
  Tài khoản thưởng
  1200 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)