Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông ở Thị Trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông ở Thị Trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên


  MỤC LỤC

  PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 2
  1.2.1 Mục tiêu chung. 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  1.3.1 Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề kinh tế- kĩ thuật gắn liền với sự phát triển sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông ở Thị Trấn Như Quỳnh. 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. 3


  PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận. 4
  2.1.1 Các khái niệm 4
  2.1.1.1 Khái niệm về sản xuất 4
  2.1.1.2 Khái niệm về thị trường. 6
  2.1.1.4 Khái niệm về giá cả. 7
  2.1.1.5 Khái niệm về kênh tiêu thụ. 8
  2.1.2 Vai trò và đặc điểm sản xuất rau. 9
  2.1.2.1 Vai trò của rau quả thực phẩm 9
  2.1.2.2 Đặc điểm của rau quả thực phẩm 10
  2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và tiêu thụ rau. 11
  2.1.3.1 Các yếu tố tự nhiên. 11
  2.1.3.2 Các yếu tố kỹ thuật. 12
  2.1.3.3 Các yếu tố kinh tế xã hội 13
  2.2 Cơ sở thực tiễn. 15
  2.2.1 Tình hình phát triển sản xuất và tiêu thụ rau ở các nước trên thế giới 15
  2.2.2 Tình hình phát triển sản xuất và tiêu thụ rau ở Việt Nam. 18 2.2.2.1 Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước. 18
  2.2.2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau ở Việt Nam. 19


  PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 22
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 22
  3.1.1.1 Vị trí địa lý và địa hình. 22
  3.1.1.2 Thời tiết khí hậu và thuỷ văn. 22
  3.1.1.3 Tình hình đất đai 23
  3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 26
  3.1.2.1 Điều kiện dân số và lao động. 26
  3.1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế. 28
  3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn rút ra từ đặc điểm của vùng. 31
  3.1.3.1 Thuận lợi 32
  3.1.3.2 Khó khăn. 32
  3.2. Phương pháp nghiên cứu. 33
  3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu. 33
  3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu. 33
  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu. 34
  3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá. 34
  2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế. 35
  2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. 36


  PHẦN IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37
  4.1 Thực trạng sản xuất rau vụ đông ở Thị Trấn Như Quỳnh- Huyện Văn Lâm- Tỉnh Hưng Yên 37
  4.1.1 Tổng quan tình hình sản xuất rau vụ đông của toàn Thị Trấn. 37
  4.1.1.1 Diện tích rau vụ đông. 37
  4.1.1.2 Năng suất một số loại rau vụ đông. 40
  4.1.1.3 Sản lượng một số loại rau vụ đông. 41 4.1.2 Tình hình sản xuất rau của các hộ điều tra. 43
  4.1.2.1 Đặc điểm cơ bản cơ bản của các hộ điều tra. 43

  4.1.2.2 Diện tích, năng suất, sản lượng rau vụ đông của các nhóm hộ điều tra 44
  4.1.3 Chi phí sản xuất rau vụ đông của các hộ điều tra. 48
  4.1.3.1 Bắp cải 48
  4.1.3.2 Xu hào- Súp lơ. 52
  4.1.4 Kết quả và hiệu quả sản xuất rau vụ đông của các hộ nông dân trong năm 2007 55
  4.1.4.1 Bắp cải 55
  4.1.4.2 Xuhào-Súllơ. 56
  4.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất rau. 60
  4.2 Tình hình tiêu thu sản phẩm rau vụ đông của các hộ nông dân năm 2007. 61
  4.2.1 Khối lượng rau tiêu thụ. 61
  4.2.2 Các kênh tiêu thụ sản phẩm rau của các hộ điều tra. 63
  4.2.2.1 Bắp cải 63
  a. Các kênh tiêu thụ. 63
  4.2.3 Giá cả. 72
  4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ rau. 72
  4.3 Định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông ở Thị Trấn Như Quỳnh. 73
  4.3.1 Định hướng. 73
  4.3.2 Giải pháp. 74


  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
  5.1 Kết luận. 77
  5.2 Kiến nghị 79
  5.2.1 Đối với Nhà nước. 79
  5.2.2 Đối với huyện, HTX và hộ nông dân. 79
  Trả lời · 06-05-2011 lúc 13:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 969 Mua 0 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. B
  bienk1a · 1 bài gởi
  VL may ong VN cai deo gi cung tien ***
  Trả lời · 19-11-2011 lúc 22:17 #2
 9. B
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  392829
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)