Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Thực trạng lao động - việc làm ở Nông thôn của nước ta hiện nay

  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng lao động - việc làm ở Nông thôn của nước ta hiện nay

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA 2
  I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2
  1-/ Việc làm: 2
  2-/ Dân số hoạt động kinh tế: 2
  3-/ Người có việc làm: 2
  4-/ Người thất nghiệp: 3
  5-/ Tỷ lệ người có việc làm: 3
  6-/ Tỷ lệ người thất nghiệp: 3
  II-/ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA: 3
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY 5
  1-/ Việt Nam là một nước nông nghiệp có lực lượng lao động nông thôn khá đông đảo: 5
  2-/ Mặc dù có lực lượng lao động đông đảo về số lượng, song chất lượng nguồn lao động nông thôn lại hết sức khiêm tốn, nếu không muốn nói là còn yếu kém: 7
  3-/ Về cơ cấu kinh tế, phân bố và sử dụng nguồn lao động: 9
  4-/ Tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn đã và đang được thực hiện, nhằm tiến tới một nông thôn phát triển bền vững, kinh tế tăng trưởng, công bằng xã hội được thực hiện. Nó không tách rời với việc xoá đói giảm nghèo bởi người nghèo ở nông thôn chiếm phần lớn trong số người nghèo của cả nước. 11
  5-/ Luồng di dân tự do từ nông thôn ra đô thị ngày càng tăng. Trong luồng di dân gồm có người di dân thông thường và người di dân tạm thời: 12
  CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC NÔNG THÔN 14
  1-/ Phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn nói riêng nhằm tạo mở việc làm. 14

  2-/ Giải quyết việc làm ở nông thôn phải gắn bó hữu cơ với phát triển chất lượng lực lượng lao động: 15
  3-/ Vấn đề tạo việc làm cho lao động ở nông thôn không thể tách rời khỏi vấn đề huy động vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh: 16
  4-/ Cần phát triển và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp: 17
  5-/ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề ở nông thôn: 18
  6-/ Các biện pháp về việc làm liên quan đến xoá đói giảm nghèo ở nông thôn: 20
  7-/ Phát triển các trung tâm thông tin dịch vụ về việc làm: 21
  KẾT LUẬN 23
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
  Trả lời · 01-04-2011 lúc 13:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,151 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  2,042
  Tài liệu đã gửi
  2045
  Tài liệu đã bán
  939
  Mã số thành viên
  194778
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  Lời nói đầu
  Nền kinh tế nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể, nhất là kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn nước ta đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thành quả đạt được đó, một trong những vấn đề xã hội bức xúc nhất vẫn là giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.
  Không có việc làm, nguồn nhân lực sẽ bị lãng phí, tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm, thu nhập của người lao động giảm sút, tệ nạn xã hội và tội phạm phát triển dẫn đến mất ổn định về kinh tế xã hội.
  Chính vì vậy, đề án này không có tham vọng trình bày tất cả các khía cạnh liên quan đến phát triển nông thôn nói chung mà chỉ có ý định trình bày một số vấn đề liên quan đến lao động và việc làm cho người lao động ở nông thôn nước ta hiện nay.

  Tài liệu tham khảo
  1-/ Tạp chí lao động xã hội (các năm 1996,1997,1998,1999)
  2-/ Tạp chí kinh tế và dự báo 1997,1998,1999
  3-/ Tạp chí kinh tế và phát triển 1997,1998,1999
  4-/ Báo cáo về việc làm và xoá đói giảm nghèo của thầy Nguyễn Hải Hữu - Bộ lao động thương binh và xã hội.
  5-/ Giáo trình kinh tế lao động.
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 21:52 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)