Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  15
 5. Công cụ
 6. LỜI NÓI ĐẦU

  Đất nước phồn vinh, đời sống của mọi thành viên trong xã hội ngày càng cải thiện. Đòi hỏi phải có một nền công nghiệp,nông nghiệp phát triển,khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.
  Phát triển là con đường sống của mọi dân tộc , chỉ có phát triển nhanh, vững chắc mới sớm thoát khỏi nghèo nàn,lạc hậu,lệ thuộc vào nước ngoài. Muốn phát triển nhanh phải có đủ vốn đầu tư,đặc biệt là vốn trung hạn và dài hạn. Vậy vốn là chìa khoá là điều kiện hàng đầu của sự phát triển. Đối với nước ta là một nước nghèo nàn, lạc hậu,muốn nhanh chóng thoát khỏi đói nhgèo đòi hỏi phải có vốn đầu tư mới có thể thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH,tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh ,vững chắc vào thế kỷ XXI.
  Trong điều kiện nước ta ở xuất phát điểm thấp ,tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao ,chưa vững chắc ,ngành tài chính còn nhiều hạn chế để thực hiện mục tiêu kinh tế chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng và hiện đại hoá ngành tài chính trong nước,song song với nó là thu hút nguồn vốn trung và dài hạn vào đầu tư .
  Tháng 7 năm 2000 thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là bước đi quan trọng để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và nước ngoài .
  Thị trường chứng khoán ra đời đã đáp ứng phần nào nhu cầu về vốn trung và dài hạn.Tuy nhiên hoạt động thị trường hiện nay còn kém sôi động mà nguyên nhân chủ yếu là do hàng hoá trên thị trường quá ít.
  Em nhận thấy đây là một vấn đề hết sức quan trọng và mang tính thời sự .Do đó đề án của em đề cập đến vấn đề:
  “Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam.”
  Đề án gồm 3 chương:

  - Chương I: Lý luận chung về hàng hoá trên thị trường chứng khoán.
  - Chương II: Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm tạo nhiều hàng hoá cho thịtrường chứng khoán Việt Nam.

  Nguồn kiến thức của em còn nhiều hạn chế, em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để đề án được hoàn thiện hơn.
  Trả lời · 05-10-2010 lúc 02:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 3,236 Mua 15 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  LỜI NÓI ĐẦU

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG HOÁ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

  I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  II. CHỨNG KHOÁN
  1.Cổ phiếu (Stock):
  1.1. Căn cứ vào quyền lợi mà cổ đông được hưởng người ta chia cổ phiếu thành 2 loại cơ bản là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
  1.2. Phân loại theo tính chất của thu nhập, cổ phiếu bao gồm các loại sau:
  2. Trái phiếu (Bond):
  2.1.Căn cứ vào danh tính của trái phiếu chia ra làm hai loại:
  2.2. Căn cứ vào chủ thể phát hành:
  3. Chứng khoán có thể chuyển đổi:
  4. Các công cụ phát sinh:
  4.1 Quyền lựa chọn (option):
  4.2. Quyền mua trước (Rights):
  4.3. Chứng quyền (Warrants):
  4.4. Hợp đồng kỳ hạn:
  4.5. Hợp đồng tương lai:

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HÀNG HOÁ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  II. THỰC TRẠNG HÀNG HOÁ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  1. Về chủng loại hàng hoá trên thị trường
  STT
  2. Về khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán:
  III. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN GÂY NÊN SỰ THIẾU HỤT HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  1. Nền kinh tế chưa sôi động
  2. Nguyên nhân từ các doanh nghiệp cổ phần (DNCP):
  2.1. Các doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết chưa sẵn sàng tham gia thị trường:
  3. Tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước diễn ra quá chậm
  4. Môi trường pháp lý
  5. Các nguyên nhân khác

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TẠO HÀNG HOÁ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  II. GIẢI PHÁP
  1. Ổn định kinh tế vĩ mô và phát huy nhịp độ tăng trưởng của nền kimh tế
  2. Giải pháp đối với các doanh nghiệp cổ phần
  3. Đẩy mạnh,nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước:
  4. Xúc tiến thành lập các phòng ban chứng khoán tại các tổ chức tín dụng (TCTD)
  5. Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam
  III. KIẾN NGHỊ
  1. Về giải pháp tình thế
  2. Về mặt chiến lược
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 05-10-2010 lúc 02:22 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  ngochungsing · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn bạn nhiều lắm
  Trả lời · 25-11-2010 lúc 15:33 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  49901
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nhokngo91 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cái này từ năm 2000, cách đây hơn 10 năm rồi, giờ đâu còn hữu ích gì nữa đâu bạn.
  Trả lời · 27-02-2011 lúc 20:32 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  156229
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)