Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Huyện Giao Thuỷ trong những năm qua

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Huyện Giao Thuỷ trong những năm qua


  Tiểu luận dài 20 trang:
  MỤC LỤC
  Trang
  A. MỞ ĐẦU . 1
  B. NỘI DUNG
  PHẦN I – LÝ LUẬN CHUNG
  1. Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân . 2
  2. Khiếu nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân . 4
  3. Quan điểm của đảng về giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo . 5
  4. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo 6
  PHẦN II. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở HUYỆN GIAO THUỶ
  I. Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  1. Công tác tổ chức tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo . 8
  2. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9
  3. Về thực hiện các kết luận thanh tra . 9
  4. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 10

  II. Những nguyên nhân.
  1. Nguyên nhân khách quan 11
  2. Nguyên nhân chủ quan 12
  PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  1. Mục tiêu 13
  2. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 14
  C. KẾT LUẬN . 16
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 11:51
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,151 Mua 6 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)