Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Thực trạng công tác hộ tịch ở Hà Tĩnh

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  15
 3. Chia sẻ
  26
 4. Thông tin
  50
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng công tác hộ tịch ở Hà Tĩnh

  LỜI MỞ ĐẦU


  Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hoá gia đình.
  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, việc hộ tịch đã được nhà nước ta tổ chức lại theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội Vụ và Bộ Tư pháp. Tiêu biểu nhất là điều lệ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Nghị định số 764 của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 08/5/1956 và hiện nay là văn bản điều chỉnh về đăng ký hộ tịch là Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
  Theo Điều 1 Nghị định 158/2005/N§-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ tịch là sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra cho đến khi chết. Do đó sự kiện hộ tịch có thể bao gồm: sinh, tử. kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi .
  Sau hơn 7 năm tổ chức thi hành Nghị định số 83/1998/NĐ-CP, những cố gắng của toàn bộ hệ thống tổ chức quản lý và đăng ký hộ tịch từ Trung ương đến địa phương đã tạo bước chuyển biến tích cực của công tác quản lý hộ tịch. Hoạt động quản lý hộ tịch ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một xã hội phát triển và được Chính phủ xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm của việc xây dựng một nền hành chính phục vụ. Với việc ban hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP, Chính phủ đã khẳng định ra quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý hộ tịch chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo đăng ký và quản lý “kịp thời, đầy đủ, chính xác” mọi sự kiện phát sinh trong đời sống.
  Với tinh thần đó, trong thời gian qua Sở Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nhưng là một tỉnh có nhiều huyện miền núi nên công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật thực hiện cải cách hành chính còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí thấp nên sự hiểu biết về vai trò quan trọng của việc đăng ký hộ tịch còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp xã còn hạn hẹp, nên trình độ nghiệp vụ chuyên môn một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Nhưng với quyết tâm thực hiện cải cách theo tinh thần của Quyết định Số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 Năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thường xuyên tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. Sở Tư pháp Hà Tĩnh kết hợp chặt chẽ với các phòng Tư pháp huyện đề ra những phương hướng hoạt động cụ thể đến Tư pháp cấp xã như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tập trung hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai thực hiện Nghị định 158 nên đã khắc phục được những bất cập trong công tác Tư pháp như nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ hộ tịch cấp huyện, cấp xã; tổ chức kiểm tra thường xuyên giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và chấn chỉnh các sai sót trong đăng ký, quản lý hộ tịch, hoạt động nghiệp vụ đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của nhân dân đặc biệt kể đến công tác hộ tịch liên quan đến yếu tố nước ngoài. Sau đây là những chi tiết về thực trạng công tác hộ tịch ở Hà Tĩnh trong thời gian qua.
  Trả lời · 27-12-2010 lúc 22:39
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 9,822 Mua 50 Bình luận 15

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  Phần 1: Giới thiệu về chuyên đề
  Phần 2: Quá trình tìm hiểu thu thập thông tin

  Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện năm 2007
  1. Thành phố Hà Tĩnh
  2. Huyện Hương Khê
  3. Huyện Thạch Hà
  Phần 3: Kết quả xử lý thông tin thu thập được
  Phần 4: Nhận xét và Kiến nghị

  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Trả lời · 27-12-2010 lúc 22:39 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tài liệu tham khảo:
  - Hướng dẫn nghiệp đăng ký và quản lý hộ tịch – NXB Tư pháp năm 2006.
  - Sổ tay Tư pháp - Bộ Tư pháp - Vụ hành chính T­ pháp.
  - Tài liệu tập huấn Nghị định số 158/2005/NĐ – CP Ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
  2. Văn bản pháp luật:
  - Chỉ thị số 13/CT – UBND ngày 18/4/2006 về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch.
  - Nghị định số 158/2005/NĐ _ CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
  - Nghị quyết số 49 ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về chiến lược công tác Tư pháp đến năm 2010.
  - Quyết định 178/2003/QĐ _ TTg ngày 03/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thường xuyên tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
  - Quyết định số 181/2003/QĐ – TTg ngày 04/09/2003 về thực hiện cơ chế một cửa.
  3. Tư liệu thực tiễn:
  - Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện.
  - Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007.
  - Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008.
  Trả lời · 04-01-2011 lúc 09:20 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. V
  vancoibmt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 17-01-2013 lúc 09:56 #4
 13. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  881334
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. umi.aki · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 06-06-2013 lúc 08:28 #5
 15. Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  1
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  785731
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. V
  VD1983.CC · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 14-06-2013 lúc 22:08 #6
 17. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1017099
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. A
  anhbasoi · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 17-08-2013 lúc 19:58 #7
 19. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1045154
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. G
  gacon.lonton · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 08-04-2014 lúc 16:58 #8
 21. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1152324
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. phan thu há7 · Facebook User · 2 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 11-04-2014 lúc 12:09 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1161572
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. phan thu há7 · Facebook User · 2 bài gởi
  minh tai roi ma mo khong được
  Trả lời · 11-04-2014 lúc 12:29 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1161572
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài thu hoạch môn công tác hộ tịch

  bai tieu luan quan ly ho tich o ha tinh

  tieu luan ve cong tac quan ly ho tich

  mo dau cua mot bai bao cao cua cong tac ho tich

  bài thu hoạch thực tế môn công tác hộ tịch

  bai thu hoach mon cong tac ho

  bai thu hoach mon cong tac ho tich

  tiểu luận thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch

  thuc te cong tac ho tich ở điạ phuog

  tiểu luận thực tế công tác hộ tịch ở địa phương

  tai lieu mon cong tac ho tich

  bài thu hoạch về công tác tư pháp hộ tịch ở cấp xã

  luan van tot nghiep cong tac quan ly ho tich thuc trang va huong hoan thien

  tiểu luận công tác quản lý nhà nước về tư pháp hộ tịch

  tieu luan ve thuc trang quan ly ho tich

  đê tai tieu luan ve cong tac quan ly ho tich

  lời mở đầu cho bài hộ tịch bài thu hoach mon hô tich bài thu hoạch nghiệp vụ hộ tịch thực trạng đang ký hộ tịch tại UBND xã bai bao cao thuc tap cuoi khoa cong tac ho tich 123 tieu luan lop chuyen vien ve ho tich phần kết luận bài thu hoạch môn công tác hộ tịch tiểu luận công tác quản lý hành chính về hộ tịch tiểu luận hộ tịch

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  báo cáo công tác chuyên đề hà tĩnh hộ tịch luận án luận văn luật học tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thực trạng thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận đề án đồ án loi mo dau ho tich bài tiểu luận công tác hộ tịch tieu luan trung cap ho tich bao cao n thuc ta cong tac ho tich bai tieu luan ve cong tac ho tich mot so tieu luan tot nghiep ve dang ky ho tich đê tai tieu luan ve cong tac quan ly ho tich tieu luan ve thuc trang quan ly ho tich mẫu bai thu hoach môn công tác hộ tịch bai luan van thuc trang cong tac quan ly ho tich bài báo cáo môn công tác hộ tịch bài thu hoạch môn công tác hộ tịch nhung dieu can biet ve lam nien luan ve ho tich bao cao thuc tap mon cong tac ho tich bao cao thuc te mon cong tac ho tich báo cáo tốt nghiệp công tác hộ tịch bao cao thu hoach mon cong tac ho tich tai lieu mon cong tac ho tich tieu luan thuc hanh cong tac ho tich bai bao cao thuc te cong tac ho tich o xa phuong loi noi dau cua cong tac hô tich mo dau cua mot bai bao cao cua cong tac ho tich bai bao cao thuc te cong tac ho tich thuc te cong tac ho tich ở điạ phuog bai thu hoach cong tac ho tich viet bao cao thuc te mon cong tac ho tich khóa luận công tác hộ tịch tieu luan cong tac thuc hien ho tich la gi Bao cao mon cong tac ho tich thuc te khoa luan dang ky quan ly ho tich tiểu luận quản lý hộ tịch xã tieu luan tinh huong tu phqp mâu bai tiêu luân vê quan ly hô tich cac bai tieu luan ve quan ly ho tich tieu luan ve cong tac quan ly ho tich loi noi dau cua tieu luan ve ho tich nien luan tot ngiep de tai hô tich mot so bai tieu luan ve dang ky vq quan ly ho tich bai tieu luan quan ly ho tich o ha tinh cong tac tu phap ho tich tai dia phuong.123.dox luan van de tai hộ tich tieu luan ve quan ly dang ky ho tich bai thu hoach mon hộ tịch bai thu hoach mon cong tac ho tich bai thu hoach mon cong tac ho mau bai thuc tap mon dang ky quan ly ho tich bài thu hoạch hộ tịch ở ubnd thu hoạch hộ tịch tiểu luận hộ tịch tieu luan lop chuyen vien ve ho tich bài thu hoạch nghiệp vụ hộ tịch bài thu hoach mon hô tich lời mở đầu cho bài hộ tịch

  Xem các từ khóa (tags) khác