Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức xã, thị trấn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2011

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  6
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
  LỚP Đ4QL1
  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ và toàn cầu hóa nền kinh tế quốc tế, yếu tố con người càng được quan tâm chú trọng như là yếu tố chính của sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào.
  Để các ứng dụng Khoa học – công nghệ đó một cách hiệu quả thì nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt, khả năng nhạy bén, kỹ thuật điêu luyện là vấn đề cần được quan tâm, đầu tư, để nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng của người lao động khi làm việc với công nghệ.
  Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND huyện Thanh Sơn đã và đang chú trọng đầu tư mạnh cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.
  Trong quá trình thực tập tại UBND huyện Thanh Sơn, em nhận thấy đây là vấn đề hay, có nhiều quan trọng do đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng công tác Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực cán bộ công chức xã, thị trấn tại UBND huyện Thanh Sơn”.
  Kết cấu của Đề tài:
  Phần I. Tổng quan về UBND huyện Thanh Sơn và tổ chức công tác Quản trị nhân lực tại đơn vị
  Phần II. Đề tài nghiên cứu chuyên sâu: “Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức xã, thị trấn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2011”
  Chương 1. Cơ sở lý luận về ĐT và PT NNL
  Chương 2. Thực trạng công tác ĐT – PT NNL cán bộ công chức tại UBND huyện Thanh Sơn trong thời gian qua.
  Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức xã, thị trấn tại UBND huyện Thanh Sơn trong những năm tới  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QTNL Ở NƠI THỰC TẬP. 2
  1.1. Tổng quan về đơn vị 2
  1.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển. 2
  1.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Thanh Sơn. 2
  1.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức. 7
  1.1.4. Tóm lược kết quả hoạt động trong năm qua: 9
  1.1.5. Phương hướng phát triển. 12
  1.2. Thực trạng nguồn nhân lực (NNL) của đơn vị 14
  1.3. Tổ chức công tác quản trị nhân lực (QTNL) 15
  1.3.1. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực – Phòng Nội vụ 16
  1.3.2. Thực trạng phân công công việc trong bộ phận chuyên trách công tác QTNL 17
  1.3.3. Cách thức triển khai các hoạt động theo mỗi nghiệp vụ. 20
  1.3.3.1. Thu hút nhân lực: (hoạch định/ tuyển dụng/ tuyển chọn) 20
  1.3.3.2. Sử dụng nhân lực: (định hướng, bố trí, luân/ thuyên chuyển, thăng chức, đề bạt ) 22
  1.3.3.3. Đánh giá thực hiện công việc: 23
  1.3.3.3. Đánh giá thực hiện công việc/theo dõi thi đua, khen thưởng. 24
  1.3.3.4. Thù lao phúc lợi: (lương/ thưởng/ phụ cấp) 24
  1.3.3.5. Đào tạo, phát triển nhân lực: 25
  PHẦN II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 26
  Đề tài: Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức xã, thị trấn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2011. 26
  Chương 1. Một số lý luận chung về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 26
  1. Một số vấn đề lý luận chung về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 26
  1.1. Một số khái niệm cơ bản: 26
  1.1.1. Nguồn nhân lực. 26
  1.1.2. Khoảng cách năng lực. 26
  1.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 27
  1.1.4. Cán bộ, công chức. 28
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công các đào tạo, phát triển NNL: 28
  1.2.1. Các nhân tố bên trong. 28
  1.2.1.1. Quan điểm của nhà quản lý. 29
  1.2.1.2. Chiến lược phát triển của UBND huyện Thanh Sơn. 29
  1.2.1.3. Nguồn nhân lực của UBND huyện Thanh Sơn. 30
  1.2.2. Các nhân tố bên ngoài 30
  1.2.2.1. Hệ thống giáo dục – đào tạo xã hội 30
  1.2.2.2. Thị trường lao động. 31
  1.3. Nội dung của công tác đào tạo – phát triển NNL. 32
  1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 32
  1.3.2. Hình thức, quy trình đào tạo. 33
  1.3.2.1. Hình thức đào tạo. 33
  1.3.2.2. Xác định đối tượng đào tạo. 33
  1.3.2.3. Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 34
  1.3.2.4. Xác định kinh phí cho công tác ĐT – PT NNL. 34
  1.4. Sự cần thiết của công tác ĐT và PT NNL tại UBND huyện Thanh Sơn. 34
  Chương 2. Thực trạng công tác ĐT – PT NNL cán bộ công chức tại UBND huyện Thanh Sơn 36
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐT – PT NNL tại UBND huyện Thanh Sơn 36

  2.1.1. Các nhân tố bên trong. 36
  2.1.1.1. Quan điểm của nhà quản lý. 36
  2.1.1.2. Chiến lược phát triển của UBND huyện Thanh Sơn trong những năm tới 37
  2.1.1.3. Nguồn nhân lực của UBND huyện Thanh Sơn. 37
  1.2.2. Các nhân tố bên ngoài 38
  1.2.2.1. Hệ thống giáo dục – đào tạo xã hội 38
  1.2.2.2. Thị trường lao động. 39
  2.2. Phân tích thực trạng của công tác ĐT – PT NNL tại UBND huyện Thanh Sơn trong những năm gần đây. 40
  2.2.1. Khái quát chung. 40
  2.2.1.2. Về trình độ đào tạo: 41
  2.2.2. Thực trạng triển khai công tác đào tạo, phát triển NNL cán bộ, công chức xã, thị trấn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: 42
  2.2.2.1. Số lượng học viên: 42
  2.2.2.2. Về nội dung đào tạo, phát triển: 44
  2.2.2.3. Đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: 45
  2.3. Nhận xét về công tác đào tạo, phát triển NNL cán bộ, công chức xã, thị trấn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: 45
  2.3.1. Ưu điểm 45
  2.3.2. Hạn chế: 46
  2.3.3. Nguyên nhân: 46
  Chương 3. Một số giải pháp nhằm nhâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Thanh Sơn trong những năm tới 48
  3.1. Đối với Nhà nước: 48
  3.2. Đối với UBND huyện Thanh Sơn. 49
  3.3.1. Tổ chức đánh giá hiệu quả của công tác ĐT – PT NNL: 52
  3.3.2. Tạo động lực cho cán bộ, công chức xã, thị trấn sau đào tạo: 53
  3.3.3. Hoàn thiện tổ chức chuyên trách công tác Quản trị nhân lực: 54
  KẾT LUẬN 55
  Trả lời · 26-03-2012 lúc 19:26
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,204 Mua 12 Bình luận 6

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21230
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. H
  hoahongx2 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 09:36 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  29
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  856799
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  papaya · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 08:02 #3
 11. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  875321
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  dai duong xanh · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 24-02-2013 lúc 20:39 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  902841
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  trangnguyen3311 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 13:54 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  906052
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  hoahuongduong4ever · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 22:11 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  910704
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  N_M_T178 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 21-03-2014 lúc 14:59 #7
 19. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  284285
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)