Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Thực tế việc mua lại, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp trên thế giới hiện nay

  canh_kaka canh_kaka is offline (727 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
  1. Lý thuyết chung.

  I. Định nghĩa
  II. So sánh giữa các khái niệm cơ bản
  1. Sự khác nhau giữa Mua lại và Sáp nhập
  2. Sự khác nhau giữa hợp nhất - thâu tóm doanh nghiệp:
  III. Những động cơ thúc đẩy việc mua lại, hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp
  2. Cộng hưởng trong M&A
  3. Rủi ro

  IV. Các phương thức mua lại, sát nhập, hợp nhất
  1. Một số hình thức Sáp nhập
  2. Mua lại
  3. Các loại hợp nhất doanh nghiệp hiện nay

  Hợp nhất doanh nghiệp theo chiều ngang (Horizontal Mergers):
  Hợp nhất doanh nghiệp theo chiều dọc (Vertical Mergers)
  Hợp nhất doanh nghiệp tổ hợp (Conglomerate Mergers)
  V. Vấn đề định giá trong M&A

  1. Nguyên tắc thực hiện thương vụ M&A

  1. Những phương thức định giá doanh nghiệp mục tiêu và tác động của việc xem xét tài chính đến việc định giá.
  2. Khi mua lại một doanh nghiệp mà việc định giá tài sản phải do một cơ quan định giá được uỷ quyền thực hiện
  3. Hạn chế tối đa sự trùng lặp giữa việc xem xét các khía cạnh pháp lý với việc xem xét các khía cạnh tài chính trước đàm phán M&A
  4. Xác định các nghĩa vụ và rủi ro tiềm ẩn
  5. Xung đột lợi ích
  VII. Trình tự tiến hành thương vụ M&A

  1. Xem xét đánh giá doanh nghiệp mục tiêu (due diligence)
  3. Hoàn tất hoạt động M&A
  VIII. Điều tiết sáp nhập, mua lại trên thế giới
  B. Tình hình sáp nhập, mua lại trên thế giới
  1. Sáp nhập, mua lại trên thế giới
  Hãng Reuters đã sáp nhập với Thomson - Một trong những ví dụ điển hình về M&A.
  M&A sẽ tiếp tục bùng nổ
  Các vụ mua bán sáp nhập lớn trên thế giới tính đến năm 2009
  M&A trong khối ngành công nghệ
  M&A trong khối ngành ôtô
  Phân tích một số vụ M&A lớn trên Thế giới xảy ra vào đầu năm 2009
  Trả lời · 11-12-2011 lúc 11:10
  #1
 6. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  canh_kaka canh_kaka is offline (727 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 863 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  793
  Tài liệu đã gửi
  727
  Tài liệu đã bán
  3078
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  106043
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)