Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
123 ... >>
kết quả từ 1 tới 10 trên 79

Ðề tài: Tài liệu thi công chức Kế toán năm 2012 (Môn nghiệp vụ hành chính; Chuyên ngành kế toán; Tin học; Ngoại ngữ)

  TÀI LIỆU Tài liệu thi công chức Kế toán năm 2012 (Môn nghiệp vụ hành chính; Chuyên ngành kế toán; Tin học; Ngoại ngữ)

  301283 (3,116 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  78
 3. Chia sẻ
  13
 4. Thông tin
  148
 5. Công cụ
 6. DANH MỤC TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 2012
  I/ CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  1/ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vự c kế toán nhà nước
  - Phạm vi và đối tượng áp dụng
  - Đối tượng kế toán
  - Chứng từ kế toán
  2/ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ.
  - Phạm vi và đối tượng áp dụng
  - Các hành vi vi phạm
  3/ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính s ự nghiệp:
  - Hệ thống chứng từ kế toán
  - Hệ thống tài khoản kế toán
  - Hệ thống sổ kế toán
  - Hệ thống báo cáo tài chính
  4/ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ -CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ:
  - Lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  - Chấp hành ngân sách nhà nước (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  - Kế toán và quyết toán ngân sách (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  5/ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm
  - Công tác xử lý ngân sách nhà nước cuối năm- Công tác quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
  - Các vấn đề liên quan khác
  6/ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;
  - Phạm vi áp dụng
  - Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế
  - Tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính
  - Công tác xác định kinh phí tiết kiệm, chi trả thu nhập tăng thêm
  - Công tác xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ
  - Các vấn đề liên quan khác
  7/ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đố i với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; cần tập trung các vấn đề sau:
  - Phạm vi áp dụng
  - Phân loại đơn vị sự nghiệp; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo từng loại hình tự chủ tài chính; xác định thu nhập tăng thêm và trích lập các quĩ.
  - Công tác xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
  vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đố i với đơn vị sự nghiệp công lập
  - Công tác xây dụng qui chế chi tiêu nội bộ
  - Các vấn đề liên quan khác
  8/ Các chế độ tài chính qui định hiện hành (gồm: chế độ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp, công tác phí, hội nghị phí, tàu xe phép ).

  II. PHẦN KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC gồm: Các chuyên đề, bài giảng về phần QLNN, hệ thống câu hỏi ôn thi , bài soạn và đáp án các câu hỏi, tổng hợp đề thi qua các năm, tập hợp hệ thống văn bản nguồn liên quan đến chuyên đề QLNN và Hệ thống hóa lại để dễ tiếp cận,,,,

  + CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ: KIẾN THỨC CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


  III. PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH B
  gồm: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi mẫu qua các năm,,,,,đặc biệt 4500 CÂU TRẮC NGHIỆM/ĐÁP ÁN TIẾNG ANH
  + Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
  + Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
  + 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
  + Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án

  IV PHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG:
  Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm tin học Văn phòng, các dạng bài thi mẫu,,,,đặc biệt 250 câu trắc nghiệm + đáp án môn tin học theo nội dung thi công chức mới nhất
  + 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
  + Một số Đề thi môn Tin học tham khảo
  + Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
  + Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án

  Trích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 24-04-2012 lúc 19:04
  #1
  thay đổi nội dung bởi: 301283, 23-10-2012 lúc 08:55
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 (3,116 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  Xem 22,254 Mua 148 Bình luận 78

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới 301283
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,256
  Tài liệu đã gửi
  3116
  Tài liệu đã bán
  6152
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyễn hữu Trường · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 07-01-2013 lúc 14:50 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  783579
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nty3004 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.Trích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 12-01-2013 lúc 20:58 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  876722
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. A
  Anna Wong · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfectTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 13-01-2013 lúc 21:53 #4
 13. A
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  877552
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hangnguyen1988 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. ThanksTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 08:47 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  862322
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  teppik12 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi Trích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 19-01-2013 lúc 10:36 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  883406
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  thanhhoatq1988 · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữaTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 21-01-2013 lúc 17:22 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  823528
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. xuancuongbinhphuoc · Thành Viên KiloBooks · 71 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. ThanksTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 22-01-2013 lúc 21:34 #8
 21. Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  71
  Tài liệu đã gửi
  44
  Tài liệu đã bán
  45
  Tài liệu đã mua
  38
  Mã số thành viên
  664744
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. S
  sunny0710 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơnTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 16-02-2013 lúc 09:22 #9
 23. S
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  264007
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. B
  buihuetq · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!Trích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 16-02-2013 lúc 15:16 #10
 25. B
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  878535
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  đề thi công chức kế toán

  de thi cong chuc ke toan

  thi công chức kế toán trường học

  đề thi công chức kế toán trường học

  de thi trac nghiem tin hoc bien che ke toan 2013

  tai lieu on thi cong chuc ke toan truong hoc

  de thi vien chuc ke toan truong hoc

  de thi cong chuc ke toan truong hoc nam 2013

  de thi cong chuc ke toan truong hoc

  de thi cong chuc nganh ke toan

  Cac mon thi cong chuc ke toan truong hoc

  đề thi công chức chuyên ngành tài chính kế toán

  tai lieu on thi cong chuc ke toan nam 2012 de thi cong chuc ke toan 2012 đề thi kế toán công chức de thi vien chuc ke toan tai lieu thi cong chuc ke toan truong đề thi công chức chuyên ngành kế toán đề thi công chức ngành kế toán de thi cong chuc nganh ke toan nam 2011 tài liệu thi viên chức kế toán trường học dap an de thi ly thuyet mon ke toan hanh chinh su nghiep tài liệu ôn thi công chức ngành kế toán de thi cong chuc ke toan truong hoc nam 2011 thi cong chuc nganh ke toan

  Từ khóa (tags) của tài liệu này

  de thi cong chuc nganh ke toan tai lieu on thi cong chuc ke toan truong hoc đề thi công chức kế toán đề thi công chức kế toán trường học tai lieu thi cong chuc mon ke toan de thi cong chu mon ke toan đề thi công chức chuyên ngành kế toán tai lieu thi cong chuc mon chuyen nganh ke toan đề thi kế toán công chức de thi mau cong chuc chuyen nganh ke toan de thi mau cong chuc chuyen nganh ke toan nam 2012 tai lieu on thi cong chuc ke toan nam 2012 đề thi viên chức ngành kế toán thi cong chuc nganh ke toan Đề thi công chức kế toán năm 2012 đề thi viên chức chuyên ngành kế toán thi công chức kế toán trường học tai lieu thi cong chuc nganh ke toan tài liệu ôn thi công chức ngành kế toán de thi cong chuc ke toan 2012 de thi vien chuc ke toan truong hoc Thi công chức ngành kế toán de thi cong chuc ke toan truong hoc đề thi công chức môn tài chính kế toán các đề thi biên chế ngành kế toán Thi vien chuc ke toan gom nhung mon gi tai lieu thi cong chuc ke toan truong de thi cong chuc ke toan de thi cong chuc nganh ke toan nam 2011 de thi cong chuc ke toan truong hoc nam 2011 thi cong chuc ngachj ke toan truong hoc 2012 de thi cong chuc ke toan hanh chinh su nghiep de thi bien che nganh ke toan de thi ke toan hanh chinh su nghiep cua phuong xa mau de thi cong chuc chuyen nganh ke toan đề thi công chức kế toán năm 2012 thi cong chuc nganh ke toan 2012 de thi cong chuc mon ke toan thi cong chuc ke toan bao gom nhung mon nao đề thi công chức môn kế toán hcsn Cac mon thi cong chuc ke toan truong hoc de thi vien chuc ke toan tai lieu on thi thi vien chuc truonghoc đề thi chuyên ngành kế toán xã năm 2012 Thi cong chuc nganh ke toan gom mon gi cac dang bai thi cong chuc ke toan đề thi công chức ngành kế toán de thi vien chuc nganh ke toan tai lieu hoc ke toan truong tai lieu thi vien chuc ke toan dạng đề thi công chức kế toán tai lieu thi cong chuc ke toan truong hoc e hoc ke toan the thi cong chuc nganh j tai lieu mon tai chinh ke toan thi cong chuc xa cau hoi thi viwn chuc ke toan truong hoc thi bien che ke toan gom nhung mon gi tai lieu on thi bien che ke toan de thi cong chuc ke toan truong hoc nam 2013 Tai lieu on thi ke toan o trường học on thi cong chuc ke toan hanh chinh su nghiep đề thi viên chức kế toán trường học thicongchucketoanxagomnhungmonnao kinh nghiem thi ke toan hanh chinh su nghiep de cuong on thi vien chuc ke toan truong hoc de thi ke toan cong chuc tai lieu on thi cong chuc ke toan 2012 đề thi công chức ngành kế toán năm 2012 de thi trac nghiem tin hoc bien che ke toan 2013 tai lieu on thi ke toan truong hoc thi cong chuc nganh ke toan gom nhung mon gi ngan hang cau hoi thi cong chuc ke toan truong hoc thi công chức kế toán thi những môn gì tai lieu on thi cong chuc ke toan ngan sach xa de thi cong chuc chuyen nganh ke toan

  Xem các từ khóa (tags) khác

  Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •