Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Thiết kế quy trình công nghệ gia công Chi tiết gối đỡ

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công CHI TIẾT GỐI ĐỠ


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1
  Mục lục . 3
  Chương I. Phân tích chi tiết gia công 7

  1.1. Phân tích choc năng nhiệm vụ của chi tiết 7
  1.1.1. Chức năng làm việc 7
  1.1.2. Sơ đồ làm việc . 7
  Chương II: Xác định dạng sản xuất và phương pháp chế tạo phôi 11
  2.1, Xác định dạng sản xuất 11
  2.2, Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi . 11
  2.2.1, Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi 12
  2.2.2, Bản vẽ chi tiết lồng phôi 13
  Chương III: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết 15
  3.1, Phân tích chuẩn và định vị khi gia công . 15
  3.2, Xác định đường lối công nghệ 16
  3.3, Chọn phương pháp gia công . 16
  3.4, Lập tiến trình công nghệ gia công chi tiết 17
  Chương IV: Tính và tra lượng dư 19
  4.1, Tính lượng dư cho bề mặt lỗ 16 ở nguyên công 5 . 19
  4.2, Tra lượng dư gia công cho các bề mặt 23
  Chương V: Thiết kế nguyên công, tính và tra chế độ cắt 25
  5.1, Nguyên công 1: Phay mặt đầu thứ nhất . 25
  5.1.1, Thiết kế nguyên công 25
  5.1.2, Tính chế độ cắt 26
  5.2, Nguyuyên công 2: Phay mặt đối diện . 31
  5.2.1, Thiết kế nguyên công 31
  5.2.2, Tra chế độ cắt 32
  5.3, Nguyên công 3: Khoét doa lỗ 32+0,039 36
  5.3.1, Thiết kế nguyên công . 36
  5.3.2, Tra chế độ cắt 37
  5.4, Nguyên công 4: Phay mặt đầu còn lại lỗ 16 (đứng) 42
  5.4.1, Thiết kế nguyên công 42
  5.4.2, Tra chế độ cắt 43
  5.5, Nguyên công 5: Khoan, khoét, doa lỗ 16+0,027 (đứng) . 47
  5.5.1, Thiết kế nguyên công . 47
  5.5.2, Tính chế độ cắt 48
  5.6. Nguyên công 6: Phay mặt đẫu lỗ 16 (ngang) 55
  5.6.1, Thiết kế nguyên công 55
  5.6.2, Tra chế độ cắt 56
  5.7, Nguyên công 7: Khoan, khoét, doa lỗ 16+0,027 (ngang) 59
  5.7.1, Thiết kế nguyên công 59
  5.7.2, Tra chế độ cắt 61
  5.8, Nguyên công 8: Phay rãnh then . 67
  5.8.1, Thiết kế nguyên công 67
  5.8.2, Tra chế độ cắt 68
  5.9, Nguyên công 9: Khoan lỗ 10 70
  5.9.1, Thiết kế nguyên công 70
  5.9.2, Tra chế độ cắt 71
  5.10, Nguyên công 10: Khoan lỗ 8 . 73
  5.10.1, Thiết kế nguyên công 73
  5.10.2, Tra chế độ cắt 74
  5.11, Nguyên công 11: Kiểm tra . 77
  5.11.1, Kiểm tra độ song song và độ vuông góc 77
  5.11.2, Kiểm tra độ đảo mặt đầu . 78
  Chương VI: Tính thời gian gia công cơ bản cho các nguyên công 79
  ChươngVII: Tính toán và thiết kế đồ gá 91

  7.1, Thiết kế đồ gá cho nguyên công 1 91
  7.1.1, Sơ đồ gá đặt . 91
  7.1.2, Tính lực kẹp chặt . 93
  7.1.3, Tính toán đường kính bu lông . 93
  7.1.4, Tính lực kẹp cho người công nhân 94
  7.1.5, Xác định sai số chế tạo của đồ gá 95
  7.1.6, Điều kiên kỹ thuật của đồ gá . 95
  7.1.7, Bản vẽ đồ gá 95
  7.2, Tính toán thiết kế đồ gá nguyên công 5 . 96
  7.2.1, Sơ đồ gá đặt . 96
  7.2.2, Tính lực kẹp chặt . 96
  7.2.3, Tính toán đường kính bu lông . 98
  7.2.4, Tính lực kẹp cho người công nhân 99

  7.2.5, Xác định sai số chế tạo của đồ gá 99
  7.2.6, Điều kiên kỹ thuật của đồ gá . 100
  7.2.7, Bản vẽ đồ gá 102
  Chương VIII: Nghiên cứu chuyên đề “công nghệ gia công trên máy CNC” 102
  8.1, Khái niệm cơ bản về máy công cụ CNC . 102
  8.1.1, Khái niệm cơ bản về máy công cụ CNC 102
  8.1.2, Máy công cụ CNC . 102
  8.2, Các điểm chuẩn 103
  8.2.1, Điểm chuẩn, điểm gốc của máy 106
  8.2.2, Điểm W của chi tiết . 106
  8.2.3, Điểm chuẩn của dao P . 106
  8.2.4, Điểm chuẩn giá dao T và điểm gá dao N 106
  8.2.5, Điểm điều chỉnh của dao E 106
  8.2.6, Điểm gá đặt A . 107
  8.2.7, Điểm 0 của chwong trình 107
  8.3, Các dạng điều khiển của máy công cụ CNC 108
  8.3.1, Điều khiển theo điểm điểm 108
  8.3.2, Điều khiển theo đường thẳng . 109
  8.3.3, Điều khiển theo biên dạng . 109
  8.4, Các chức năng G và các chức năng phụ M . 111
  8.4.1, Các chức năng G 111
  8.4.2, Các chức năng phụ M 113
  8.5, Cấu trúc của chương trình NC 114
  8.5.1, Khái niệm chương trình . 114
  8.5.2, Một số ký hiệu chỉ được ding khi lập chương trình NC 114
  8.5.3, Cấu trúc một chương trình NC 115
  Chương XI: Lập trình gia công chi tiết trên máy CNC 117
  Kết luận 118
  Tài liệu tham khảo 119
  Trả lời · 19-06-2011 lúc 21:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,181 Mua 0 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. H
  hoacomienque · 2 bài gởi
  chi ma dat vay thi tien dau ma mua?
  Trả lời · 08-10-2011 lúc 13:51 #2
 9. H
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  2
  Mã số thành viên
  399725
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hoacomienque · 2 bài gởi
  minh muon cin do an cong nghe che tao chi tiet doi do.Ai co cho minh voi?
  Trả lời · 08-10-2011 lúc 13:52 #3
 11. H
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  2
  Mã số thành viên
  399725
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)